Bro Simhall badbevakar med Hjälpknappen

, ,

IMG_1434 Bro Simhall ligger i samma anläggning som flera andra av Bro kultur- och fritidskontors verksamheter. I entrén som går via biblioteket möts jag av två receptioner; en till biblioteket och en till simhallen. På Bro simhall finns ett genomgående säkerhetstänk och jämfört med många andra simhallar har de en stark bemanning, med två personal i receptionen och ytterligare två som badbevakar, men så har de också en tillströmning av badgäster på mellan 150-450 per dag, så det kräver sin bemanning.

Jessica Constantinou, har arbetat som chef för simhallen sedan november 2015 och berättar om hur hon genast påbörjade ett arbete med att öka trygg- och säkerheten i simhallen.

Av sin företrädare hade hon fått, via ett vidarebefordrat nyhetsbrev från LOTS, information om Hjälpknappen. Hon beslöt sig för att via nätet kolla upp larmknappar generellt och valde slutligen just Hjälpknappen eftersom att den uppfyller de egenskaper som hon eftersökte; den är effektiv, lättinstallerad, lättanvänd, är flyttbar och blir som en extraresurs för personalen då även besökare har möjlighet att påkalla hjälp, dessutom var den det billigaste alternativet.
-”Vi fick allt vi ville ha till en låg kostnad och vi är jättenöjda. Vår enda farhåga med att installera en larmknapp var att barn och ungdomar skulle tjuvtrycka, men det har inte hänt en endaste gång.”

“Ytterligare har badbevakningsrutinerna förändrats, vilket resulterat i att badpersonalen rör sig mer i simhallen, istället för att sitta på vissa platser och bevaka området.”

Jessica berättar även om att Hjälpknappens signaler har en stor räckvidd.

-”Hjälpknappen fungerar även vid vissa tider på dagen som en serviceknapp för bl a skol- och LSS-personal. De har verksamhet under eget ansvar i simhallen dagtid och då har vi i badpersonalen våra planeringsmöten på annat håll i byggnaden. De kan trycka på knappen om de skulle behöva vår hjälp och även om vi befinner oss på ett helt annat våningsplan i byggnaden, så når signalen fortfarande våra sökare.”

Åldersgräns

Bro Simhall har tre bassänger inklusive ett upplevelsebad, med en pool som är 1,8 meter djup. Här har vi utökat säkerheten med bildbevakning. Det finns två ”Hjälpknappen” installerade, en invid den stora bassängen och en i upplevelsebadet.IMG_1435

Som en ytterligare åtgärd höjde Bro simhall badets åldersgräns för besök utan målsman från 8 år till 12 år. När kommunen beslutat om höjningen visade det sig att även Stockholms stad hade gjort en höjning, vilket underlättade att motivera höjningen, för allmänheten.
-”Det finns också en möjlighet för 10 – 11-åringar att ta ett Grönt kort, vilket innebär att barnet måste vara simkunnigt och att målsman godkänner att barnet får vistas ensamt i simhallens lokaler.”

Ligga steget före

”Föräldrar har ansvaret för sina barn men tyvärr tar inte alla föräldrar sitt ansvar. I många fall skiljs därför barn och föräldrar åt inom området. En förälder kanske går och bastar och säger åt sitt barn att hålla sig i barnbassängen. Vilket barn kan motstå ett upplevelsebad med rutschkanor och annat roligt? Det slutar många gånger med att barnet smiter iväg och kan det då inte simma så kan det hända ett tillbud, dock har det inte hänt några dödsolyckor hos oss. Vi försöker ligga steget före och förebygga så långt det går. Hjälpknappen är en viktig del av det arbetet.”

”Vi har även en del ensamkommande flyktingbarn som besöker vår verksamhet. Här lägger vi ett extra fokus då många av dem, även långt upp i åldrarna, inte kan simma. Även där försöker vi förebygga med mycket information och det fungerar bra.”

Hur arbetar ni med risk- och konsekvensanalyser?

-”Vi har en generell skyddsrond av hela byggnaden varje höst, i den deltar chef, skyddsombud och vaktmästare . På våren har simpersonalen tillsammans med mig en egen riskanalysrond, därtill har jag en rond med maskinansvarig varje vecka.”

IMG_1439Vad säger personalen om Hjälpknappen?

-”Det var ett gemensamt beslut. Den hjälper ju oss att förebygga allvarligare tillbud. Samt det betyder mycket för oss och minskar även stress och oro hos våra besökare.”

Om du skulle beställa fler Hjälpknappen, var skulle du installera dem?

-”Definitivt i omklädningsrummen. Där är det lätt att känna sig obekväm om det tex kommer in ett stort ungdomsgäng som är lite högljudda osv. Enligt en enkät vi har haft ute under våren var det också en punkt som nämndes av ett antal besökare.”

Jessica, när jag intervjuar dig upplever jag, som kommunikatör, att du är en riktig eldsjäl och att du har ett glödande engagemang, utöver det normala. Vad har du för bakgrund?
-”Jag har alltid hållit på med simning. Jag började tävlingssimma som liten, blev ledare vid 15 och utbildade mig till simlärare och även simlärarutbildare hos SLS. Vid 20 års ålder flyttade jag till Cypern, där jag arbetade inom hotell & restaurang. Jag bestämde mig snart för att starta en simskola då simkunnigheten på Cypern var i stort sett obefintlig. Jag hade tre elever till att börja med och jag hyrde en hotellbassäng. När jag lämnade Cypern hade min simskola 350 elever, 8 SLS-utbildade simlärare och 16 assistenter. Många ville arbeta på simskolan eftersom att min personal var bra betald, viket blev ytterligare en morot för alla elever att lära sig och bli bra simmare och även simlärare.”