Nyheter om EkoTek  & rapport från fältet

Trådlöst personlarm med exakt positionering – EkoTek Idag har tyvärr många bibliotek en ökad risk för hot och våld. Enskilda, eller en grupp av personer kan skapa otrygga situationer inne i verksamheten, det blir lätt stökigt och personalen känner sig otrygg.

ATEX – Ensamarbetarlarm i miljöer med explosionsrisk Tillsammans med EkoSecure, vårt trådlösa och positionerade ensamarbetarlarm, kan vi även leverera bärbara larmenheter som är EX-klassade.

EkoSecure är det säkra valet för er som har stora ytor och är i behov av bärbara larm för ensamarbete. EkoSecure positionerar den som är i behov av hjälp i en nödsituation via sitt egna trådlösa och övervakade kommunikationsnätverk, helt oberoende av annan infrastruktur.

EkoTek är ett positionerande personlarm som används i miljöer där det finns risk för att utsättas för hot och våld. I flera arbetsmiljöer är ett personlarm en förutsättning för att personalen ska kunna känna sig trygg på sin arbetsplats.

Bakgrund Utmaningen att tillhandahålla högkvalitativ psykisk vård i Irland delas över ett komplext system av hälsokontor, religiösa institutioner, daghem och privata sjukhus. Med ett brett spektrum av faciliteter, mönster och åldrar måste

EkoTek larmsökare

– Viktig information för yrkesgrupper där det finns risk för hot och våld Många person- och överfallslarm är kopplade till väktare. Detta innebär att tiden från att någon larmar till att hjälp er på plats blir lång och osäker. Vi har utvecklat ett alternativ: EkoTek når  dina medarbetare som inom 5 sekunder ser var du […]

Skyddsväska tillverkat i ett mjukt gel material EkoTek larmsökare, Pager 2.0 har kompletterats med  ett tillbehör, en skyddsväska.

Conny Zetterlund arbetar som chef för biblioteket och allaktivitetshuset i Oxelösund. Han visar stolt upp lokalen som omfattar 2000 m2 och dit 800-1000 besökare dagligen kommer för att besöka, bibliotek, gallerier, fritidsgård, evenemangssal, kommuncenter samt stadens turistbyrå. Oxelösunds bibliotek är Sveriges näst mest besökta bibliotek och med en personalstab om 20 personer.

  För cirka ett år sedan skrev LOTS om Helsingborgs Stad och deras installationer av det positionerande personlarmssystemet EkoTek. Helsingborgs stad är en av de EkoTek-tätaste städerna i Sverige. Nu är det dags för Stockholms Stad, som blir allt flitigare användare av systemet. LOTS intervjuar Torbjörn Gustavsson som sedan flera år tillbaka arbetar som Säkerhetssamordnare […]

EkoTek är ett av Sveriges mest installerade, positionerande personlarm. Efter ett stort antal förfrågningar erbjuder nu LOTS, EkoTek-MINI.  Som namnet antyder, är en EkoTek-version som är anpassat för mindre verksamheter, där det finns risk för personalen att utsättas för hot och våld. Systemet fungerar på samma sätt som EkoTek och innehar exakt samma funktioner och fördelar. Skillnaden […]

Dirk-Olaf.Groschke ekoSecure

Trygg & säker arbetsplats När det kommer till att trygga och säkra landets arbetsplatser, har EkoTek® personlarmssystem, blivit en nationell succé. Men personlarmssystemet som tillverkas av brittiska Multitone, används inte enbart i Sverige, utan även i andra europeiska länder, exempelvis Tyskland. LOTS Security som är svensk leverantör av systemet tycker att det är intressant att […]

Dirk-Olaf.Groschke ekoSecure

Med anledning av att LOTS Security lanserar EkoSecure ®, speciellt framtaget för att trygga arbetsmiljön för ensamarbetande, i Sverige, har vi valt att intervjua en av de personer som står bakom produktidén. Dirk-Olaf Groschke, du arbetar som säljansvarig på Multitones tyska enhet i Düsseldorf och det var just ni som insåg behovet av att utveckla […]

  EkoSecure är ett positionerande personlarmssystem med lång räckvidd. Systemet är en uppföljare till populära EkoTek. Med nya funktioner speciellt utvecklade för att passa ensamarbetande inom exempelvis tillverkningsindustrier eller andra verksamheter som innehar industrilokaler, kontor och grönytor. Syftet med EcoSecure är att säkerställa att de som arbetar ensamma har möjlighet att tillkalla hjälp utifall att en […]

LOTSNet gör så att våra kunder kan styra och informera om händelser utanför den fastighet där EkoTek- systemet finns installerat. LOTSNet används till att låsa och/eller öppna dörrar, starta larmdon och tända indikeringar. Vi kan nu överföra larm till larmcentraler, organisationer och serviceteam via larmsändare, mail och SMS. LOTSNet:en kan skicka information  om vem som […]

Fatima Cokic arbetar som sektionschef på HVB Campus, en HVB-verksamhet i Landskronas stad, där hon ansvarar för tre enheter. Fatima, kan du berätta lite om dina arbetsuppgifter? -”Jag arbetar på en enhetsövergripande nivå och har tillsammans med andra kollegor och medarbetare utvecklat vår HVB-verksamhet. Jag har arbetat här i snart ett år och trivs enormt […]

Sven-Göran Svensson, arbetar som produktions- och inköpschef på Great Security i Varberg. Han håller igång verksamheterna och ser över den dagliga driften genom att säkerställa att det finns rätt bemanning och rätt fokus på företagets produktområden. Kan du berätta lite om företaget och dess bakgrund? Jag grundade Detecta Lås och Larm, ett företag som jag […]

Peter Emanuelsson, produktansvarig för LOTS Security, har en lång och internationell erfarenhet från säkerhetsbranschen Peter Emanuelsson, kan du berätta om dina arbetserfarenheter från branschen? -”Jag började arbeta som projektledare på LOTS 2004. Vi arbetade då med ganska stora projekt inom kriminalvården, numera är jag produktansvarig i kombination med sälj. Innan jag började arbeta här kom jag […]

Hot och våld har blivit en allt vanligare företeelse i Sverige, inte minst på flera av landets många arbetsplatser. Klimatet har blivit kallare och det är nästan skrämmande hur det verkar råda en kultur, enligt vilken ett förebyggande arbete slopas till förmån för att invänta en arbetsplatsolycka, innan många arbetsgivare får en legitim anledning till […]

PLWs Tobias Lindwall arbetar som verksamhetsansvarig/projektansvarig och leder arbetet runt säkerhetsinstallationer. Han har sin arbetsplats i Linköping och agerar stöttepelare åt hela PLW-koncernen.  Tobias, kan du berätta lite om hur det gick till när Finspångs bibliotek kontaktade dig? -”Vi fick frågan om ett personlarm eftersom att vissa situationer, där personer uppträtt aggressivt och gjort närmande […]

Finspångs bibliotek är, såsom bibliotek generellt sett är, en mötesplats för alla. De spektakulära lokalerna inbegriper två gymnasieskolor samt ett café. Som Lots Security tidigare kunnat berätta om, är bibliotek numera verksamheter som tidvis är utsatta för stök och i vissa fall hot och våld. Hösten 2015 lät bibliotekschefen Marie Sääf installera personlarmet EkoTek i […]

EkoTek är ett positionerande personlarm som används i miljöer där det finns risk för att utsättas för hot och våld. I flera arbetsmiljöer är ett personlarm en förutsättning för att personalen ska kunna känna sig trygg på sin arbetsplats. EkoTek är ett kompetent och prisvärt och lättinstallerat personlarmssystem som inte kräver några större kabeldragningar, förutom […]

EkoTek, LOTS Securitys positionerande personlarm används av SHIS; Stiftelsen Hotellhem i Stockholm, som är en stiftelse som driver ett 20-tal boenden för olika kategorier av hyresgäster. Fastigheterna ägs i första hand av allmännyttan, men det finns också ett fåtal anläggningar som ägs av privata bolag samt även en bostadsrättsförening. Ett av deras boenden, Stadshagen, ligger invid St […]

”Multitone har definitivt mött våra förväntningar. Företaget är en pålitlig samarbetspartner/leverantör med fantastiska produkter och support, samtidigt som de erbjuder konkurrenskraftiga marknadspriser.” Paddy Graffin, Ansvarig Fastighetschef HSCNI  Vård- och socialomsorgen på Nordirland (HSCNI) erbjuder ett stort urval av olika omsorgslösningar till personer bosatta inom länet Antrim, i nordvästra Nordirland. HSCNI ansvarar för de två större […]

Då LOTS Security AB, i egenskap av specialister inom person- och överfallslarm, har blivit kontaktade av ett flertal bibliotek på geografiskt spridda orter i Sverige angående bristande trygg- och säkerhet hos sin personal, har företaget låtit kartlägga upplevd problematik och förebyggandet av densamma i bibliotekens arbetsmiljö, i Stockholms län. 65% av Stockholms läns kommuners bibliotekschefer […]

LOTS Securitys VD, Gunnar Ranebäck berättar om varför företaget, så långt det är möjligt, försöker undvika att leverera system som är beroende av GSM-nätet.  Som ny på företaget och inte helt insatt i det tekniska arbetet, hör jag dig ofta säga att GSM-nätet, inte är pålitligt. Vad beror det på? -”Det finns ingen, utöver telefonoperatörerna, […]

På plats träffar LOTS kommunikatör biträdande avdelningschef, Maria Lindqvist och säkerhets-samordnare Micael Sjöström, som gärna berättar om systemet och hur det bidragit till att skapa en säkrare och tryggare arbetsplats. När lät ni installera personlarmssystemet? -“I augusti 2014. Vi har haft ett ökat inslag av hot och våld på akutmottagningen och eftersom att vi inte […]

Hur ser er verksamhet ut och vilka risker finns i arbetsmiljön? -”Det är en traditionell socialtjänstverksamhet med allt vad det innebär, biståndsärenden både frivilliga och tvång, familjerätt, stödverksamheter, familjehemsplaceringar, kontaktpersoner, faktiskt det mesta förutom ekonomisk biståndshantering s.k. socialbidrag. Den delen ligger utanför vårt ansvar. Det finns många beslut, inte minst i ärenden gällande omhändertagande av […]

Den psykiatriska mottagningen i Hudiksvall använder EkoTek sedan länge Den vuxenpsykiatriska mottagningen i Hudiksvall, tillhör Landstinget Gävleborg och erbjuder specialiserade psykiatriska insatser. År 2008 installerade Hudiksvalls sjukhus LOTS Securitys säkerhetslösning EkoTek på två vuxenpsykiatriska avdelningar. EkoTek är ett trådlöst och lättanvänt personlarm med positionering som enkelt kan byggas ut och anpassas efter verksamhetens behov och […]

Vår nya rörelsedetektor kan användas inom t.ex vården för att få en indikering om någon rör sig i ett rum. Med den inbyggda positioneringen kan enheten enkelt flyttas mellan olika platser inom anläggningen och användas där den behövs för tillfället.

Vår nya trådlösa larmklocka används inom t.ex vården där man vill utrusta en patient eller boende med en bärbar larmknapp. Med den inbyggda positioneringen kommer larm att indikeras som t.ex. ”Patientlarm” och i vilket ”Rum” larmet är placerat då enheten kommunicerar med positionsenheterna i EkoTek-anläggningen. Detta gör enheten enkel att flytta och kan därför användas […]