Skyddsväska tillverkat i ett mjukt gel material

EkoTek larmsökare, Pager 2.0 har kompletterats med  ett tillbehör, en skyddsväska. Väskan är utformat för att skydda larmsökaren mot stötar och slag samt fukt.

Väskan finns i 5 olika färger: Röd, Gult, Grön, Blå och Svart. Väskans färg kan användas för att identifiera olika avdelningar eller team i organisationen.

Väskan måste tas bort innan den kan placeras i laddstället.

Clips med fånglina

Vi har tagit fram ett nytt clips där det finns möjlighet att fästa en fånglina

Det är samma clips som vi fäst en 10 mm ”nyckelring” i. Detta förenklar att fästa fånglinan i larmsökaren. Det finns en lång fånglina på ca 1 meter i spiralform eller en kortare modell

Läs mer om EkoTek Personlarm

Lite om LOTS Hjälpknapp

Säkerhet är ledordet på dagens alla badhus.

Baden har i dag blivit kompletta friskvårds och badanläggningar.

Här badar man, tränar och njuter i relaxen och mycket mer.

Anläggningarna är välbesökt och erbjuder aktiviteter för både vuxna och barn. Här går trivsel och säkerhet hand i hand.

Trots goda säkerhetsrutiner kan olyckan vara framme.

Med LOTS Hjälpknappar skapas en säkrare miljö, det blir enkelt att kalla på hjälp.

LOTS Hjälpknappar är trådlösa, stabila, enkla att installera och lätt att bygga ut efter behov.

Med Hjälpknappar nära besökarna kan personalen vara snabbare på plats vid incidenter.

De tydligt utmärkta Hjälpknapparna finns strategiskt placerade runt om i anläggningen. Gästerna har nära till knapparna och vid ett knapptryck skickas larm till personalens bärbara larmmottagare.

Badbassängen är inte den största riskplatsen. Efter utredningar och riskidentifiering så ser man att olyckan faktiskt händer minst i vatten och mest på land, allt från halkolyckor till hjärtattacker i hela anläggningen.

Personalen kan agera blixtsnabbt, varje sekund är värdefull vid en olycka.  Besökare trycker på knappen vid olyckan, larmet går ut till personalen som kan agerar direkt. De är på plats mycket snabbt och responsen blir väldigt effektivt. Det räddar liv, personalen får ett effektivt verktyg och får möjlighet att agera proffsigt.

Bärbar hjälpknapp vid ensamarbete

En fråga som nu blivit mer aktuell är hur vi kan säkra upp för personal som jobbar ensamma i dessa typer av anläggningar. De hanterar ofta kemikalier, rör sig i utrymmen som sällan besöks.  Behovet av lösning är stor.

Vi har nu kompletterat vårt system ”Hjälpknappen” med lösningar för ensamarbete där man manuellt kan kalla på hjälp men där det också kan skickas ett automatiskt larm om den som bär den bärbara larmknappen blir liggande.

Den bärbara hjälpknappen har mycket bra räckvidd och det är möjligt att komplettera med radiorepeatrar och att täcka upp utrymmen med dåliga radiopenetrering.


Fyll i namn, telefonnummer och vilken produkt du är intresserad av så kontaktar vi dig


Kontakta mig Jag vill ha mer information om

Vindico Group AB som utvecklat, tillverkat och sålt rättigheterna till kallelselarmsystemet ATU,  till LOTS Security AB.
LOTS Security kommer fortsätta att tillverka och utveckla produkten i egen regi under namnet Butler.

Larmförmedlare

Butler är ett trådlöst, enkelt kallelse- och överfallslarm som har smarta och enkla funktioner som passar in vårt produktsortiment – säger Peter Emanuelsson som är försäljningschef på LOTS Security.

Vi har framgångsrikt sålt produkten under några år under namnet Butler och när vi nu blir ägare till produkten kommer vi att kompletta med funktioner som vi saknat.

Det vi gillar med produkten är dess enkelhet i sin funktion och utförande. Det krävs ingen komplicerad programmering och dyrbar installation eller kabeldragning säger Peter Emanuelsson.

System

Systemet består av ett valfritt antal noder med display som är uppbyggt som ett meshnätverk samt trådlösa larmknappar.

Varje nod har en larmingång och en larmutgång med larmknapp på fronten samt inbyggd summer för att påkalla uppmärksamhet.

De kunder som köpt ATU via Vindico det senaste året har från och med nu support och produktgaranti via Lots Security.

 

Vill ni veta mer läs https://www.lotsab.se/person_overfallslarm/butler-tradlost-personlarm/

eller kontakta våra säljare 08-711 22 11

IMG_2902LOTS – Trygg & Säker Simhall har konstruerat en ny ”stolpe”, åt Hjälpknappen. Ställningen är tillverkad i rostfritt stål och är robust med en stadigare fot för en tryggare och säkrare miljö runt utomhusbassänger eller på bemannade friluftsbad, där det ofta kan förekomma lek och bus.

Läs mer

 

shutterstock_165228059 industrilokalEkoSecure är ett positionerande personlarmssystem med lång räckvidd. Systemet är en uppföljare till populära EkoTek. Med nya funktioner speciellt utvecklade för att passa ensamarbetande inom exempelvis tillverkningsindustrier eller andra verksamheter som innehar industrilokaler, kontor och grönytor. Syftet med EcoSecure är att säkerställa att de som arbetar ensamma har möjlighet att tillkalla hjälp utifall att en olycka eller liknande inträffar.
Genom att använda EkoTeks centralutrustning samt EkoTeks nätverksrepeatrar, kan personlarmssystemet erbjuda säkerhet åt personal som rör sig inom och mellan lokaler.

Läs mer

LOTSNet gör så att våra kunder kan styra och informera om händelser utanför den fastighet där EkoTek- systemet finns installerat.LOTSNet 450x467
LOTSNet används till att låsa och/eller öppna dörrar, starta larmdon och tända indikeringar.

Vi kan nu överföra larm till larmcentraler, organisationer och serviceteam via larmsändare, mail och SMS. LOTSNet:en kan skicka information  om vem som larmat och var denne befinner sig. vi kan styra så rätt person eller organisation får rätt information, i rätt tid.
LOTSNet gör det möjligt att skicka positionerande larm till larmcentral.

Egenutveckling

Efter att ha mottagit ett flertal önskemål och påpekanden om vikten av att kunna skicka information till larmcentral om vart personer befinner sig i fastigheten, i klartext exempelvis; ” Anläggning 1234 – Personlarm 4 – Samtalsrum 204 plan 1”, tog vi fram en lösning med SMS-funktion.

Vi har nu möjlighet att överföra ny information automatiskt vid ny position, vi kan uppdatera larmcentralen med aktuell information, utifall att personen som larmat förflyttat sig inom fastigheten.
Vi har valt att utveckla LOTSNet larmöverföring, med möjlighet till att skicka informationen via två vägar, en primär och en sekundär lösning. Detta beroende på hur hög säkerhet man önskar samt om det finns tillgång till internet.

Som primär lösning, överför LOTS larm till larmcentral via internet till en nätoperatörs sms-portal och som sekundär lösning, via ett 4-G modem.

A & B larmfunktion

För att kunna höja och förtydliga informationen till larmcentralen, har vi skapat en funktion som kallas A och B larmfunktion.

När en personal larmar, skickas ett larm som får karaktär ”B-larm” hos Larmcentralen.
Kommer det in ytterligare larm från en eller flera personal, får det karaktär A-larm.

Larmcentralen vet nu att fler än en personal på anläggningen har skickat larm. Detta är med hög trovärdighet ett skarpt läge. Larmnivån höjs nu till ”Polislarm”, med polisutryckning som följd.

Genom möjligheten att kunna anpassa åtgärdsinstruktionerna hos Larmcentralen, blir det enkelt för företag som delvis har ensamarbetande personal att enkelt justera tidpunkter för när B-larm automatiskt blir A-larm. Exempelvis, mellan 22:00-06:00 gäller ett B-larm som ett A-larm.

Nästa steg

Då utvecklingen av LOTSNet bygger på våra kunders behov och efterfrågan, är vi tacksamma för
feed-back från våra återförsäljare och slutanvändare, då det påskyndar utvecklingen och driver den i rätt riktning.

NurseCares funktioner del 1: ”Dokumentation direkt på rummet”

Vi berättar ofta om att det är möjligt att få upp till 10 minuter extra per timme och anställd dygnet runt. Hur, kan man då fråga sig?
Nedan ska vi mer i detalj beskriva några av de bidragande funktioner, vars effektivitet kan underlätta för dig i ditt arbete som vårdpersonal.

Till stor del beror denna revolutionerande tidsbesparing på den oerhört smarta dokumentationen. Läs mer