Hjälpknappen !

Hjälpknappen är ett affärsområde inom LOTS Security AB
LOTS Security AB har i många år varit en av de ledande leverantörerna på den svenska säkerhetsmarknaden. Vår teknik och våra lösningar används bland annat inom Sveriges offentliga sektor för att öka de anställdas säkerhet och trygghet. LOTS Security har varit verksamt på den svenska marknaden sedan 1984 och vi representerar teknikledande internationella tillverkare. Vi har också en egen utvecklingsavdelning som arbetar med både hård- och programvaruutveckling. En egen serviceorganisation gör det extra tryggt att välja våra lösningar.

Hjälpknappen används i butker och servicenäringen samt inom bad och simhaller.

Hjälpknappen är en trådlös lösning för att enkelt kalla på Hjälp!

Du kan läsa mer om hjälpknappen funktion och nytta  genom att klicka på ditt intresseområde nedan!