Touch Kallelsesignalsystem

Touch Kallelsesignalsystem

Kallelsesignalsystemet Touch

Touch – ett kallelsesignalsystem som gör det möjligt för boende/patienter och vårdpersonal att på ett enkelt sätt kommunicera med varandra, för att säkerställa att sjukhusets eller omsorgsboendets verksamhet fungerar optimalt.

Kallelsesignalsystemet hjälper vårdpersonalen att bedöma prioritering av de olika typerna av anrop snabbare och ger även den boende/patienten en återkoppling om att hjälp är på väg.

Touch är ett brittisktillverkat modernt kallelsesignalsystem, som i kombination med materialval som är anpassat för människan och som inrymmer InterCalls mångåriga erfarenhet och kunnande av tekniska lösningar som fungerar i alla lägen.

Kallelsesignalsystemet uppfyller branschstandard och ansluts via TCP/IP och har som tillval en modern RFID teknik (Radio Frequency Identification).

Lätt att installera

Touch är lätt att installera och därför idealisk för installation vid renovering eller nybyggnation av vård och omsorgsenheter.
Touch erbjuder en kombination av trådbunden och trådlös apparatur samt även en krypterad molntjänst vilken ger verksamhetsledningar en snabb och säker åtkomst samt överblick över verksamhetens arbete i realtid.

Integration

Integration är nyckeln till kallelsesignalsystemet Touch. Alla produkter har utformats för att kommunicera med varandra och tredjeparts tekniska lösningar.

Touch är en komplett lösning för er som har behov av ett kallelsesignalsystem som är framtidssäkert, anpassningsbart och som ger er möjlighet att växa och anpassa sig i takt med din verksamhets behov.

Broschyr

© Copyright - LOTS Security AB