Trygg och säker bad & simhall

 • Trygga barn

  Skapar en säker miljö i simhallen

  Nödknapp simhallar
 • Trygghet

  - för den som jobbar ensam i farliga miljöer

 • Trygghet

  - är att ha tillit

Hjälpknappen
en trygghet för personal och besökare

Med larmknappar nära badgästerna kan personalen snabbare vara på plats vid incidenter. Mer än 2 000 barn skadas varje år i samband med bad och tyvärr inträffar varje år också drunkningslyckor. Alla tillbud sker inte i simhallar och moderna äventyrsbad, men incidenter i inomhusbad har varit så många de senaste åren att en intensiv säkerhetsdiskussion inletts.

Säkerhetsarbete

Flera myndigheter och organisationer arbetar därför aktivt för att ta fram nya riktlinjer som rör säkerheten på bad. Samtidigt finns det bad som kommit långt i säkerhetsarbetet genom en kombination av insatser som exempelvis personalutbildning, säkerhetsrutiner, information till besökare och även larmsystem för simhallen som är lättillgängliga för badgästerna.

Äventyrsbadet i Kalmar är ett bra exempel på ett bad som engagerat arbetar för en säkrare badmiljö. Vi på LOTS Security har levererat ett trådlöst larmsystem till detta äventyrsbad med ett antal larmknappar utplacerade i badanläggningen, och även i angränsande utrymmen.

Trådlöst, enkelt att installera och lätt att bygga ut

Nödlarmsystemet i Kalmar bygger på LOTS Securitys trådlösa teknik och runt om på badet finns ett antal väl synliga larmknappar. Gästerna har nära till knapparna och vid ett tryck skickas larm i klartext till personalens bärbara och IP67-kapslade larmmottagare som tål den fuktiga badhusmiljön.

Hjälpknappen som är IP67-klassad, vilket innebär att den är både damm- och vattentålig, är anpassad för alla olika typer av badmiljöer, från friluftsbad till inom- eller utomhusbad. Den är robust och tål alla olika typer av väderlekar. Signalerna har stor räckvidd, med en radie om 400 meter och det går därför att larma personal oavsett om den befinner sig inom- eller utomhus.

Hälpknapp för placeringen i närheten av basängen

Hjälpknappen finns i flera utförande, det som är gemensamt med våra knappar är att de är vattentäta (uppfyller IP67), oxiderar inte samt att de är trådlösa.

Knappen drivs av ett batteri som räcker ett par år. Till alla våra hjälpknappar medföljer en skylt som tydligt förklarar dess användningsområde.

Bastuknapp – Duschrum

På önskemål från våra kunder har LOTS även konstruerat Bastuknappen, en larmknapp som är speciellt utvecklad för att motsvara de krav som finns för montering i miljön som råder i en bastu.

Vi har löst problemet med den höga värmen i bstun genom att dela upp kanppen i två delar, där elektronikdelen sitter ute i duschrummet.

Med denna lösning får vi även en Hjälpknapps funktion utanför bastun.

Hjälpknappen på Gymmet

Många av våra simhallar har i efterhand kompletterat sina gym med Hjälpknappar. Gymmen är oftast obemannat och är ett område där det kan hända olyckor.

Hjälpknappen får kunder och personal att känna sig trygga. Om olyckan är framme får personalen snabba insatstider.

Inovonics personlarm

Arbete i farliga arbetsmiljöer

Badanläggningarna har farliga arbetsmiljöer där personal ofta arbetar ensamma. Våra bärbara larmknappar finns med olika typer av manuella och automatiska larmfunktioner.

Kontakta någon av våra säljare för att få mer information vilken knapp som passar just er verksamhet.

Hjälpknappen i receptionen’

Vid incidenter söker sig ofta folk till receptionen. Med hjälpknappen i receptionen kan kunder få tag på personal även om receptionen just då inte är bemannad.

Hjälpknapp-systemet kan anpassas till varje simhalls behov och förutsättningar samt de rutiner som personalen jobbar efter.

Textmottagare

För att personal ska kunna vara rörlig skickar vi ut larm till bärbara textmottagare som finns med olika funktionaliteter. Vår premiummottagare som syns på bild kan vi färgkoda larmen som skickas ut. Har vi driftlarm inkopplade i systemet kan vi skicka ut dom med grön bakgrund  och en speciell akustisk signal som betyder ej akut. Akutlarm kan vara röda ect.

Det gör att personalen kan utföra sina dagliga sysslor i fastigheten men alltid vara tillgänglig vid tillbud.

Hjälpknappstolpen

Hjälpknappsstolpen är en lika enkel som genial lösning för små som stora utomhusbad

Fördel Hjälpknappen för utomhusbad
• Tydlig och självförklarande. Alla förstår hur man larmar.
• Stadig och tålig. Klarar alla väder.
• Flyttbar och flexibel för utomhusbadet.
• En eller flera Hjälpknappsstolpar beroende på utomhusbadets storlek.
• Badgästen larmar vid olyckstillbud.
• Personalen larmar för att kalla på förstärkning.
• När någon larmar skickas signaler till
personalens fickmottagare, med information om från vilken Hjälpknapps stolpe larmet utgått.
• Trygg och säker trådlös kommunikation.

Så här säger simhallarna som satsar på trygg- och säkerhet

Hjälpknappen hjälper besökare och personal att få snabb hjälp vid tillbud i simbassäng, bastu, omklädningsrum och gym, vilket resulterar i en tryggare, säkrare och trevligare bad- och arbetsmiljö.
Hjälpknappen är en enkel, användarvänlig och kostnadseffektiv larmlösning, som kan ha en avgörande påverkan på hur en oönskad situation avlöper. Nedan kan ni läsa om hur personal, i ett flertal simhallar, uppfattar Hjälpknappens inverkan på deras arbete och badmiljöerna.

Henrik Eversholt, anläggnings chef Filborna Arena,  Helsingborgs största träningsanläggning

“– Sedan slutet av år 2013 finns Hjälpknappen intill varje simbassäng. Vi har fått positiva kommentarer från många badgäster. Jag upplever att Hjälpknappen både ökar den faktiska säkerheten i simhallen och badgästernas trygghetskänsla. Våra badvärdar är ständigt närvarande och med Hjälpknappen kan deras uppmärksamhet påkallas ännu snabbare ”

Susanne Gryfelt, badansvarig på Kalmar simhall:

”Ur ren säkerhetssynpunkt vid tillbud, så har larmknapparna tillfört en extra trygghet för både personalen och besökarna. Personalen känner att de kan agera snabbare än tidigare och den här vetskapen och tryggheten har bidragit till att skapa en bra arbetsmiljö för oss som arbetar i simhallen.”

Jessica Karlsson – Constantinou, Chef för Bro Simhall:

”Vi försöker ligga steget före och förebygga så långt det går. Hjälpknappen är en viktig del av det arbetet. Den hjälper ju oss att förebygga allvarligare tillbud och det betyder mycket för oss och minskar även stress och oro hos våra besökare. Vi fick dessutom allt vi ville ha till en låg kostnad och vi är jättenöjda.”

Helene Lambertsson, Chef för Västerviks Simhall:

”Med Hjälp- och Bastuknappen installerad, känner personalen numera en stor trygghet genom vetskapen om att alla besökare har tillgång till en larmknapp, var de än befinner sig i anläggningen.”

John Westling, Säkerhetssamordnare, Idrottsförvaltningen Stockholms Stad:

”En optimal lösning att installera i våra befintliga anläggningar, som på sikt ska renoveras.”

Michael Carlsson, Driftchef, Torvalla Sporthall:

”Hjälpknapparna har varit av stor hjälp vid mindre incidenter och då besökare velat påkalla personalens uppmärksamhet. De ”tjuvanvänds” inte och det är bra!
Det har varit några tillbud när det varit mycket barn och då har vi använt hjälpknappen för att kunna kalla på ytterligare hjälp. Vi har även frågat besökarna om vad de tycker och de är bara positiva och ser dem som ett hjälpmedel just för att kunna tillkalla hjälp vid mindre incidenter.”
Vi ser det även som ett hjälpmedel för vår personal, som också använder annan radiokommunikation, men det blir inte alltid så att de svarar på den, men däremot om sökaren påkallar uppmärksamhet, ja då vet de att detta gäller en prioriterad incident.”

Hjälpknappen

hjalpknappen

Hjälpknappen används i simhall och våta utrymmen

Svampknappen

Svampknappen används i bastu och simhall

Textmottagare

Birdy Slim textmottagare i laddställ

Broschyr - Hjälpknapp i simhallen