Nurscare gränssnitt NurseTab

bild2Grattis!
Nu finns nya viktiga och efterfrågade funktioner och tjänster att tillgå i ditt NurseCare-system.
Välkomna in i den uppdaterade versionen – NurseCare 3.0 smarta värld!

 • Multi-inloggning
  Ibland behöver vårdpersonal tillkalla assistans. Nu kan den assisterande kollegan också logga in via NurseCare panelen, vilket innebär att bl.a. verksamhetsledningen får en rättvisare bild av resursanvändningen.
 • Förenklad dokumentation av sår eller andra kroppsskador.
  Vårdpersonalen kan genom endast ett klick på skärmbildens animerade kropp, markera skadans exakta placering.
 • Observationer med möjlighet till historik och jämförelser. 
  Här kan observationer såsom den boende/patientens matlust eller dagshumör m.m. dokumenteras. Här samlas även historik att tillgå vid eventuella analyser.
 • Planering och överblick
  Möjlighet till dokumentation och överblick av planerade sysslor.
 • Behandlingar och bokningar
  Här finns en förteckning över den boende/patientens samtliga behandlingar. Här kan även behandlingstider bokas.
 • Dokumentation av avvikelser
  Bidrar till en förenklad utvärdering av specifika tjänster samt avvikelser.
 • Boende-/Patientinformation
  Här finns all samlad information om den boende/patienten ex. observationer, kost, anmärkningar m.m. Här finns även möjlighet att lägga till auto-dokumentation för rutindokumentation av allt ifrån psykisk status och sömn till rutinbehandlingar såsom ex. vätskeintag.
 • Skicka meddelande till anhöriga
  Meddelanden kan skickas till utvald anhörig under fliken kontakter för att underlätta kontakt och information till släktingar.
 • Skicka meddelanden till personalen
  På ett smidigt sätt kan vårdpersonal med särskild behörighet skicka meddelande till all övrig personal eller till en utvald grupp.
 • Dokumentera och skicka felanmälan direkt via rumsapparaten
  Nu kan du enkelt, via några klick direkt på rumsapparaten, skicka en notis till vaktmästaransvarig om inventarier i den boendes rum som behöver åtgärdas.

Läs mer om NurseCare 

 


Darja Perko är sedan åtta år tillbaka marknads- och exportansvarig för Eurotronik. Hon arbetar med frågor runt export av det smarta kallelselarm-/vårdsystemet NurseCare samt producerar allt marknadsmaterial runt produkten, viket innebär att hon måste kunna var detalj för att med precision kunna förklara systemets uppbyggnad, funktioner och användningsområden.

För drygt en månad sedan lanserade Eurotronik NurseCare 3.0, den senaste versionen av det system som initialt skapades 2011-2012, vilket resulterade i en stor uppslutning besökare. NurseCare är en unik kombination av kallelselarm- och vårddokumentation, där redan installerad hårdvara kan uppgraderas med nya funktioner, vilket gör det framtidssäkert. Det helt trådlösa och IP-baserade kallelselarmet är även världsunikt med sina automatiska falldetektorer. Läs mer

conny israelsson tranåsDen 30-31 mars är det dags för “Tranås Mässa för Välfärdsteknologi”.
Mässan hålls i Holavedsgymnasiet, Gillesgatan 4 i Tranås och pågår mellan kl 08:00-20:00 resp. 08:00-17:00.

Vi på LOTS Security kommer att hålla till i monter C:06 där du har möjlighet att titta på och även pröva våra smarta system för vården och omsorgen. Vi kommer även att hålla ett seminarium kl. 13:10, under båda utställningsdagarna. Varmt välkomna!

För att ni ska få lite mer information om vad Tranås Mässa för Välfärdsteknologi innebär så har vi låtit intervjua Conny Israelsson, som arbetar som verksamhetsutvecklare inom socialtjänsten i Tranås kommun och som ansvarar för hela evenemanget. Läs mer