Välkommen till oss på LOTS Security och våra partners!

Vi ökar tryggheten och säkerheten

LOTS Security levererar larm och kommunikationssystem till kommuner, landsting och privata aktörer. Det har vi gjort i över 30 år, vilket givit oss stort kunnande och många nöjda kunder.

Fyra affärsområden

Vi erbjuder lösningar och system inom i huvudsak fyra affärsområden:

  1. Vård och omsorg
  2. Person-, överfalls- och ensamarbetslarm
  3. Hjälpknapp för bad och simhallar, samt butik och service
  4. System för incident och krishantering

Pålitliga system från de bästa leverantörerna

Genom att samarbeta med de bästa europeiska leverantörerna kan vi erbjuda lösningar i teknisk framkant som vi anpassar till varje kunds unika behov. Du får ett pålitligt system som optimeras för er verksamhet.

Oberoende leverantör med noga utvalda partners

LOTS Security är en oberoende leverantör av larm och kommunikationssystem. Vi väljer det som är bäst för kunden.
Vi har skapat ett nätverk av omsorgsfullt valda återförsäljare och partners som levererar lösningar över hela Sverige.
Du får en lokal kontaktperson som du alltid kan vända dig till, även när larmet är installerat och i drift.

Arbetsmiljölagstiftningen

Arbetsmiljölagstiftningens föreskrifter om ”ensamarbete” och ”våld och hot i arbetsmiljö” ligger som grund för vårt arbete. LOTS Securitys lösningar uppfyller gällande lagkrav och ökar tryggheten och säkerheten för besökare och personal

Länk till oss som jobbar på LOTS