Trådlösa hjälpknappar och bärbara textmottagare- MY Biblioteken är ofta stora till ytan och har få personal som ska utföra många olika arbetsuppgifter.

Varför krångla till något som kan vara enkelt!? Vårt kallelselarm MY har de senaste åren ökat i popularitet då det är enkelt, kostnadseffektivt och ofta den snabbaste och smartaste lösningen för många vård- och omsorgsboenden.

Trådlöst personlarm med exakt positionering – EkoTek Idag har tyvärr många bibliotek en ökad risk för hot och våld. Enskilda, eller en grupp av personer kan skapa otrygga situationer inne i verksamheten, det blir lätt stökigt och personalen känner sig otrygg.

ATEX – Ensamarbetarlarm i miljöer med explosionsrisk Tillsammans med EkoSecure, vårt trådlösa och positionerade ensamarbetarlarm, kan vi även leverera bärbara larmenheter som är EX-klassade.