EkoTek

För att ge er en möjlighet till att få en kostadsbild av var olika EkoTek anläggningar kan kosta har vi tagir fram dessa kalkyler och vi redovisar kostnaden i månadskostnad som ett funktionsavtal, dvs all drift, service och underhåll ingår.

EkoTek personlarm med positionering inomhus

Inovonics  kalkyler

Inovonics personlarm

Inovonics personlarm
  • Litet system

  • Mellanstort sytem

  • Stort system

Butler kalkyler

Butler – Larmförmedlaren

Butler - larmförmedlarn
  • Litet system

  • Mellanstort sytem

  • Stort system

minifinder kalkyler

Minifinder – GPS larm

minifinder - GPS larm

  • Litet system

  • Mellanstort sytem

  • Stort system