Återförsäljare & Partners

Vår målsättning på LOTS Security är att erbjuda våra kunder en tryggare vardag. Därför är våra noga utvalda partners mycket viktiga för oss. Tillsammans hittar vi den bästa lösningen för dig som kund.

Få hjälp på plats

LOTS Security:s  partners och återförsäljare hjälper dig att välja rätt  system till er organisation. Du får även hjälp med installation, hårdvara, nätverk och programvaror och utbildning – på plats. Våra partners har också kunskapen att koppla ihop system från med andra säkerhetssystem.  Våra partners finns över hela Sverige och kan hjälpa dig på orten.

Trygg arbetsmiljö

För att bidra till det svenska företagsklimatet utvecklar säljer och utvecklar vi smarta lösningar. Vi verkar inom 2 affärsområden

  • Person & överfallslarm
  • Kallelsesignalsystem för sjuk och äldrevård
  • Accessystem & robusta läsare
  • Hjälpknappen för trygg & säker simhall
  • Hjälpknappen för servicevänliga butiker

Vi kan leverera system till dessa affärsområden,och då till  både “koja och Slott”