Funktionshyra

Har du behov att hyra utrustning under kortare eller längre tid har vi alltid ett förslag att lämna.

Funktionshyra innebär att vi monterar, driftsätter och ansvarar för service och underhåll – Ni brukar och betalar för funktionen under den avtalstiden.
Ni kan komplettera och förändra hyresobjektet under uthyrningstiden.

Vad är att hyra?

Ett hyresavtal upprättas genom en uthyrare samt en hyrestagare. Att hyra är fördelaktigt när man är intresserad av nyttjandet men inte ägandet av en utrustning. Med ett hyresavtal får hyrestagaren möjlighet till  komplettering och förändring under pågående hyrestid. Ju längre avtalet löpt, desto större utrymme för uppgradering och förändring.

Varför hyra?

Hyra är ett hjälpmedel att fördela kostnaderna över tiden och samtidigt skapa en förmånlig bas för nya framtida investeringar. Genom att hyra binder inte företaget sitt kapital, använder inte sina bankmässiga säkerheter och låser därmed inte upp sitt kreditutrymme.

Hyran är skattemässigt avdragsgill, dvs den dras som en kostnad. Hyran är normalt lika stor under hela avtalstiden, den är därmed lätt att budgetera och kan anpassas till intäkterna. Hyran påverkar endast resultaträkningen då utrustningen inte tas upp som en tillgång i balansräkningen. Budgeteringen och likviditetsplaneringen blir också enkel då hyrestagaren i förväg känner till hyran för hela avtalstiden samt att finansieringen tryggas under hela hyresperioden

Vad kan hyras?

Lös egendom kan i de allra flesta fall hyras. Med lös egendom menas att den inte ingår i en fastighet eller som del i en annan utrustning.

Vi hyr ut följande produktkategorier över kort och lång tidsperiod

 • Kallelsesignalsystem
 • Anhörighetslarm
 • Trygghetslarm
 • Inbrottslarm
 • Brandvarning / utrymningslarm
 • Ensamarbetarlarm
 • Personlarm utan positioneringsfunktion
 • Personlarm med positioneringsfunktion
 • Personlarm med GSM lösning

Vad är kort respektive lång hyresperiod

 • Kort hyresperiod är 2-23 månader
 • Lång hyresperiod är 24-60 månader eller längre

Kontakta vår säljavdelning nedan så tar vi fram ett förslag för att hyra våra lösningar

  Fyll i namn, telefonnummer och vilken produkt du är intresserad av så kontaktar vi dig


  Kontakta mig Jag vill ha mer information om

  [dynamichidden nyhet "CF7_get_post_var key='title'"]

  När du har klickat på "Skicka" har du accepterat vår integritetspolicy

  Svara på följande fråga