Person & överfallslarm

Personlarm – Överfallslarm

LOTS Security levererar larmsystem som ger en trygg och säker arbetsmiljö. Vi hjälper dig hela vägen, från val av larm till installation och support.

Behovet av personlarm och överfallslarm ser olika ut och därför erbjuder vi ett spektrum av lösningar som skräddarsys för varje unik arbetsplats. Bland våra beställare finns kommuner, landsting och privata aktörer inom olika branscher.

Valet av personlarm kan vara livsavgörande

Olika larm har olika fördelar och nackdelar. LOTS Security är väl insatta i olika yrkesgruppers behov av funktioner och utföranden. Vi vägleder er till rätt personlarmlösning. Om en incident eller olycka inträffar ska ni veta att ni har högsta möjliga säkerhet och trygghet.

Uppfyller ni lagkraven?

Det är arbetsgivarens skyldighet att se till så att personalen har möjlighet att kalla på hjälp, oavsett om orsaken är en olyckshändelse, ett hot, våld eller hot om våld. Mer information finns i Arbetsmiljöverkets författning AFS 1993:2. och i Arbetsmiljöverkets broschyr “Hot och våld inom vården”.

Ett personlarm

Ett personlarm ger trygghet som skänker välbefinnande och bättre arbetsförmåga

Ett bra larm ökar säkerheten på arbetsplatsen. Därutöver gör vetskapen om larmets förmåga att både personal, kunder, besökare och vårdtagare känner en större trygghet. Trygga medarbetare både mår och presterar bättre och har färre sjukdagar. Trygga kunder och besökare blir mer benägna att besöka vårdinrättningen, butiken eller simhallen.

EkoTek

EkoTek är ett trådlöst person -och trygghetslarm. Det är särskilt utvecklat för yrkesgrupper där det finns risk för att bli utsatt för hot och våld. EkoTek är enkelt att använda och kan kombineras med befintliga säkerhetssystem.
En mycket givande investering för våra kunder.

Trygghet för er personal

Din personal bör ha ett personlarm för att kunna kalla på hjälp direkt när det behövs. Även personal med utbildning i kris- och konflikthantering och med stor medvetenhet om risker kan hamna i ohanterbara situationer.
Det borde vara lika självklart med personlarm i dessa miljöer som att bära flytväst på sjön.

Läs mer…

Inovonics personlarm

För vem?

Inovonics bärbara personlarmsystem för dig som har behov av ett bärbart, trådlöst larmsystem för din personal. Systemet är till för dig som vet vart din personal är. Vid larm får du reda på vem som larmar men inte vart personen befinner sig.

Har du behov att veta vart personen befinner sig, titta närmare på vårt EkoTek system som visar position och vem som larmar på rumsnivå. Inovonics består av radiomottagare, bärbara handsändare, samt fasta universal sändare för anslutning till fast monterade larmknappar. Radiomottagare med utgångar som kan kopplas till andra system som displaysystem, bärbara personsökare och andra säkerhetssystem

Bärbara larmknappar

Inovonics trådlösa bärbara larmknappar har unikt radioprotokoll som gör att tekniken får mycket bra räckvidd i de flesta miljöer. De bärbara larmsändarna finns i flera utföranden för att bära på arm, sitta i bälte eller monteras under bord.

Läs mer …

MY personlarm

Ett  installationsfritt personlarmsystem

MY består av en familj med olika trådlösa anropsapparater samt olika typer av mottagare. My-familjen har ett litet urval av små, trådlösa larmknappar som möjliggör att påkalla hjälp trådlöst.
Kollegorna får informationen om behovet av hjälp, direkt i en textmottagare, bordsdisplay eller i en takdisplay som visar med en siffra eller i klartext.
– MY gör det lite enklare!

Läs mer . . .

Butler  – Det trådlösa personlarmet

Det mesta som är genialt är enkelt. BUTLER är genial i sin enkelhet och i sin funktion. Skulle vi mäta vad man får i kundnytta per krona så skulle BUTLER komma högst upp på 10-i-topplistan.
Kalla på hjälp, – alla som har en BUTLER repeater ser i klartext att du kallar på hjälp. Alla larmtexter är programmeringsbara. Trycker du på knappen som sitter på enheten så visas det i alla repeatrar från vilket rum/plats själva larmsignalen kommer ifrån, exempelvis ” Rum 102”. Används den bärbara larmknappen visas det exempelvis” personal 10”.

Läs mer …

Modernt GPS larm

Det moderna personlarmet från LOTS Security erbjuder många fördelar till företag inom vård och omsorg, framförallt gör vårdtagarens liv tryggare.

Du som gör hembesök hos många olika patienter, äldre eller sjuka, kan ha uppkoppling till deras GPS-personlarm och i realtid få fall-larm, paniklarm eller kontakt om något händer.

Vårdgivaren kan med hjälp av applikationen “GO APPen” hålla koll på alla sina vårdtagare samtidigt och få olika larm direkt till telefonen.

Detta är en kostnadseffektiv lösning där du som kund själv kan välja att koppla era larm till en larmcentral eller sköta larmmottagning själva via vår mobilapplikation, “GO APP”.

Läs mer …

© Copyright - LOTS Security AB