Socialförvaltningen i Västerviks Kommun sökte ett nytt personlarmsystem och valet föll på EkoTek ifrån LOTS Security. Systemet är installerat i deras besöksrum i huvudbyggnaden och har utökats efterhand för att kunna ta emot larm i en angränsande byggnad. De skickar larm från bärbara och fasta larmknappar och larmsökare, och tar emot larm i trådlösa takdisplayer […]

Inovonics personlarm ger snabbt information till rätt personer vid incidenter.  Behovet vi ofta får frågor om från olika typer av verksamhet är att personalen sitter i egna rum med patienter/klienter och kan hamna i situationer där de utsätts för hot och våld. Personalen önskar då överfalls-/bråk-knapp för att skicka larm direkt till sina kollegor men […]

Verksamheter väljer EkoTek personlarm! EkoTek är särskilt utvecklat för yrkesgrupper där det finns risk för att bli utsatt för hot och våld. Verksamheter som stadshus, kommunhus, socialförvaltningar, stödboenden, sjukvård/sjukhus och psykiatri. Systemet är ett trådlöst positionerat personlarm med två larmnivåer, Assistans och Akut.

LOTS Security skyddar verksamheter i Malmö Stad med sina personlarm. Arbetsmarknads- och socialförvaltningen inom Malmö Stad driver verksamheterna Vallhem och Lillhem i centrala Malmö. LOTS Security har levererat det flexibla trådlösa personlarmsystemet EkoTek till bägge dessa verksamheter.

LOTS Security levererar EkoTek personlarm till Stockholms Stadsmission Det har under en längre tid pågått ett omfattande renoveringsarbete av S:t Paulskyrkan vid Mariatorget i Stockholm. Här kommer Stadsmissionen bedriva sin nya verksamhet Mötesplats Mariatorget. En daglig verksamhet med diverse olika aktiviteter som samtidigt ska vara en dynamisk mötesplats för människor med olika bakgrund som ska […]

LOTS Security utökar personlarmssystemen på Socialförvaltningen i Göteborgs Stad. På Hisingen i Göteborg huserar Socialförvaltningen på tre olika platser. I deras lokaler har LOTS Security fortsatt installera systemet EkoTek. Personlarmet är trådlöst med inomhuspositionering och är ett väl beprövat och anpassat system för förvaltningens alla verksamheter.

Trådlöst övervakat personlarm – EkoTek. Idag har många bibliotek en ökad risk för hot och våld. Personer samlas i grupp inne i verksamheten, eller utanför, där det lätt kan bli stökigt och personalen känner sig otrygg. Med EkoTek positionerat personlarm som är fullt övervakat kan personalen ta emot och skicka larm från samma enhet, till varandra.

Krishantering på dina villkor! IM-Lite är kraftfull meddelandeplattform som knyter ihop personal med tekniska system som är viktiga i en krissituation oavsett om det är inom kommunal krisledning, skolmiljö, sjukvård, industri eller blåljusverksamhet.

Sverige blir säkrare. Oktober månad har bjudit på flera intressanta order från bl.a. två socialförvaltningar och tre stödboenden runt om i Sverige. Behovet hos verksamheterna var tydliga; positionerat inomhuslarm som i första hand meddelar kollegor att en annan kollega behöver hjälp och var den personen befinner sig. Snabba insatstider var viktigt!