GPS larm

Modernt Personlarm

Det moderna personlarmet från LOTS Security erbjuder många fördelar till företag inom vård och omsorg, framförallt gör vårdtagarens liv tryggare.

Du som gör hembesök hos många olika patienter, äldre eller sjuka, kan ha uppkoppling till deras GPS-personlarm och i realtid få fall-larm, paniklarm eller kontakt om något händer.

Vårdgivaren kan med hjälp av applikationen ”GO APPen” hålla koll på alla sina vårdtagare samtidigt och få olika larm direkt till telefonen.

Detta är en kostnadseffektiv lösning där du som kund själv kan välja att koppla era larm till en larmcentral eller sköta larmmottagning själva via vår mobilapplikation, ”GO APP”.

Kommunicera

Med ett GPS larm från LOTS Security kan du kommunicera direkt med din patient eller vårdnadstagare. Det kan ju vara så enkelt som att bäraren av GPS larmet inte öppnar när du kommer.

Multikoll

Flera behöriga kan ha appen och rättighet att se var patienten eller vårdtagaren är, t.ex. vårdpersonal, anhöriga m.fl.

Systemet bygger på avancerad rättighetssystem där varje kontos rättighet kan anpassas unikt på både konto- och användarnivå.

Positionera

Med GPS-spårning kan du se exakt var bäraren avGPS larmet befinner sig. I en enkel applikation för dator eller din  mobiltelefon  lägger du in digitala staket på en karta och definierar vilka områden eller rutter som är trygga. Du kan också  se bäraren av befinner sig på kartan, dygnet runt och överallt.

Larma

Med GPS-larm från LOTS får du omedelbart larm om personen fallit omkull. Då går ett larm direkt till din mobil. Flera behöriga kan vara uppkopplade till samma patient eller vårdnadstagare. På enheten finns också en larmknapp som bäraren av GPS larmet själv kan trycka på om något händer.

Nano Trygghetslarm

Nano är Minifinder senaste säkerhetsprodukt utvecklad för att skapa en trygg och säker vardag. Ett högteknologisk GPS-larm i  minimal storlek, 41mmØ, som med unik utformning likt en armbandsklocka, reducerad storlek, nyutvecklade komponenter, tillagda funktioner och sensorer skapar marknadens bästa trygghetslösning inom e-hälsa och personlig säkerhet.

Genom den senaste GNSS-tekniken möjliggörs sofistikerad GPS-spårning med imponerande tillförlitlighet och precision; inte bara inom Sverige eller lokalt, utan i hela världen. Kompatibilitet med WiFi och Bluetooth medför ytterligare funktioner vid användande inomhus eller i miljöer där detta finns tillgängligt, vilket gör användningsområdet för MiniFinder Nano gränslöst.

Läs mer …

GSM larm – Pico

MiniFinder® Pico är en svenskdesignad GPS -larm och ett trygghetslarm som fungerar i hela världen. Som namnet antyder är Pico en GPS i miniatyrformat. Enheten är byggd på modern teknik och innehåller trots sin lilla storlek inte bara alla nödvändiga funktioner som förväntas av ett tryggt personlarm, utan även mycket fler.

Läs mer…

minifinder Go

MiniFinder GO är ett molnbaserat larm- och spårningssystem (sk. fleet management system) som används av tusentals företag.

MiniFinder GO bygger på fyra sammanlänkade system: spårningssystem, loggsystem, larmsystem och rapportsystem. Spårningssystemet visualiserar data som loggsystemet har bearbetat. Larmsystemets uppgift är att ständigt kontrollera uppsatta regler kring egendefinierade gränsvärde och skicka ut larm när dessa värden överskrids

Läs mer…