Hjälpknappsstolpen är speciellt utvecklad för utomhusbad Mer än 80 svenska simhallar har installerat Hjälpknappen från LOTS Security. Hjälpknappen ökar tryggheten hos badgästerna och gör arbetet enklare för personalen. Efter det positiva gensvaret från simhallarna och deras badgäster har det känts självklart att ta fram en lika bra lösning för utomhusbad.  Hjälpknappsstolpen är en lika enkel […]