Jessica Bengtsson LaxbutikenLaxbutiken i Heberg, strax utanför Falkenberg, väljer LOTS servicesystem för att öka servicegraden  till sina konferensgäster.  Nu genomförs konferenserna helt utan onödiga avbrott, vilket innebär att konferenser hos Laxbutiken är både produktiva och kostnadseffektiva. Deltagarna kan helt ägna sin tid och uppmärksamhet åt konferensens syfte, utan oplanerade och tidsödande störningar.

Läs mer

Torvalla Sim- och Sporthall i Haninge har mycket att erbjuda, t ex  gym, romerskt bad, vattengympa och äventyrsplask för de små. Dessutom har Torvalla Sim- och Sporthall kommit långt i sitt säkerhetsarbete genom säkerhetsrutiner, personalutbildning, lättillgängliga larm och information till besökare.

Läs mer

Vår nya rörelsedetektor kan användas inom t.ex vården för att få en indikering om någon rör sig i ett rum. Med den inbyggda positioneringen kan enheten enkelt flyttas mellan olika platser inom anläggningen och användas där den behövs för tillfället. Läs mer

Vår nya trådlösa larmklocka används inom t.ex vården där man vill utrusta en patient eller boende med en bärbar larmknapp. Med den inbyggda positioneringen kommer larm att indikeras som t.ex. ”Patientlarm” och i vilket ”Rum” larmet är placerat då enheten kommunicerar med positionsenheterna i EkoTek-anläggningen. Detta gör enheten enkel att flytta och kan därför användas där den behövs för tillfället. Larmklockan kan bäras runt handleden eller runt halsen. Läs mer

  • Enkelt och pålitligt larmsystem för demensboenden
  • Få kontroll på er demensavdelning dygnets alla timmar
  • Hjälper och underlättar för de boende

Inter Call Demensia är speciellt framtaget system för demensvården. Funktionerna är framtagna efter önskemål från personal som jobbar inom äldrevården med specialisering på demesvården
Demensia är helt integrerbart till Inter Call 600 som är Englands mest sålda patientsignalsystem.
Även om Demensia används mest under natten, ger systemet 24 timmars kontroll av boenden. Din personal kan vara aktiva just där behoven finns.
Genom att styra belysningen i sovrummet och den egna toaletten, hjälper Demensia och vägleder den boende att hitta till toaletten och tillbaka till sängen på natten utan behov av personal som övervakar.
Om det vid någon tidpunkt är så att rörelsermönstret inte överensstämmer med den profil som är förvald sker ett automatiskt larm som varnar din personal.
Demensia kontrollerar sovrum, altandörrar och fönster och varna personalen omedelbart om den boende lämnar sitt rum.

För mer information läs vår broschyr

DemensiaProduktblad_2014-02_01