Akut-larm

Begreppet akutlarm använder vi vid lokalt larm och är den högsta larmnivå. Här räknar vi med att insatstiden är mindre eller lika med 30-40 sekunder. Larmnivån kan aktivera med enkeltryck eller flerknapps tryck. Vid överföring till larmcentral hanteras larmet som bråklarm men kan höjas till Polislarm om två eller flera av personalen har aktiverat sina larm.

Assistanslarm är begrepp, en larmnivå med en lägre prioritet.

I EkoTek-systemet används den blå knappen.

Ett anrop görs med information om ”Assistans” och vem och vart personen befinner sig. Ingen mer påminnelse eller krav på kvittering/återställning finns.

Bråklarm begrepp som används av larmcentral. Detta för att definiera när ett personlarm som skickats till larmcentral inte uppfyller uppfyller det kriterierna för att påkalla assistans från pols.

Vid bråklarm skickas bara väktare för åtgärd eller för att verifiera att polis behövs till platsen.

Här kommer det finnas en beskrivning på begrepp och, eller ordet betydelse

Här kommer det finnas en beskrivning på begrepp och, eller ordet betydelse

Förbjudet område är samma som zonlarm

Bäraren av personlarmet är i felaktig eller förbjudet område. Detta användes från början i  säkerhetsklassade anläggningar där personal har restriktioner om i vilken avdelning de verka / vara på.

Vi använder funktionen i dag till att få kontroll på att personal inte får med sig larmutrustningen hem, samt att larmenheterna följer med personalkläder i tvätten.

Detta görs genom att repeatern som är monterad i ”tvättrum” eller hemgångsdörr är programmerade som ”förbjudet område” och skickadar då meddelande till larmsökaren om du är i förbjudet område. Vi kan också styra en summer eller lampa som börjar med fast text ”förbjudet område”

Här kommer det finnas en beskrivning på begrepp och, eller ordet betydelse

Här kommer det finnas en beskrivning på begrepp och, eller ordet betydelse

Här kommer det finnas en beskrivning på begrepp och, eller ordet betydelse

Personlarm är ett samlingsnamn för olika typer av larmsystem där människor har möjlighet att påkalla uppmärksamhet för de behöver hjälp.  Detta till skillnad mot brandlarm, inbrottslarm etcetera som är larmsystem för att skydda egendom.

Personlarm finns i två grupper

  • System som använder sig av 3dje partssystem, exempel GSM-nätet som bärare av larmsignalerna, eller någon kombination av dessa två.
  • System som bygger på ett eget radionät/kabel där du som kund har kontroll över hela larmkedjan.

Polislarm eller som det ibland kallas överfallslarm är ett begrepp som används av larmcentral. Detta för att definiera när ett personlarm som skickats till larmcentral uppfyller det kriterierna för att påkalla assistans från pols.

Kriterierna är lite olika beroende på typ av objekt men det normala är att larmcentralen ska får larmet verifierat från två olika oberoende tekniker, typ larm från utrustning och och medhörning från objektet. Alternativt att två eller flera personer från samma objekt aktiverar sitt personlarm under samma period.

Man kan också ta hänsyn till vissa tidpunkter på dygnet, typ låsning och stängning av verksamheten om man vet av erfarenhet att risk för rån/överfall är hög under denna period.

Vi vet också av erfarenhet att fast installerade larmknappar har mindre antal ”falska larm” än de bärbara. Bärbara larm utan dubbelverifiering hanteras normalt som bråklarm.

Det krävs också att anläggningen får kontinuerlig service och underhåll.

Här kommer det finnas en beskrivning på begrepp och, eller ordet betydelse

Tilt-larm är en larmfunktion som skapar ett automatiskt larm, när larmdosan/apparaten lutar mer än en viss specifik vinkel, exempel 40grader, en viss tid, exempel 20 sekunder. Funktionen används vid ensamarbete, där det är risk för att inte själv kunna utlösa ett larm vid ev. olyckor.

Normalt är det två perioder. När du blir liggande och enheten lutar mer än den inställda vinkel, så startar timer 1(aktiverings tid), när det gått ut starta timer 2(förlarm) med en akustisk signal för att påkalla att du måste resa på dig, du ha nu möjlighet att kvittera förlarmet för att avbryta larm-processen. Om inte detta görs skapas ett automatiskt larm.

Överfallslarm eller som det ibland kallas polislarm är ett begrepp som används av larmcentral. Detta för att definiera när ett personlarm som skickats till larmcentral uppfyller det kriterierna för att påkalla assistans från polis.

Kriterierna är lite olika beroende på typ av objekt men det normala är att larmcentralen ska får larmet verifierat från två olika oberoende tekniker, typ larm från utrustning och och medhörning från objektet. Alternativt att två eller flera personer från samma objekt aktiverar sitt personlarm under samma period.

Man kan också ta hänsyn till vissa tidpunkter på dygnet, typ låsning och stängning av verksamheten om man vet av erfarenhet att risk för rån/överfall är hög under denna period.

Vi vet också av erfarenhet att fast installerade larmknappar har mindre antal ”falska larm” än de bärbara. Bärbara larm utan dubbelverifiering hanteras normalt som bråklarm.

Zon larm är samma som ”otillåtet område”.

Bäraren av personlarmet är i felaktig eller förbjudet område. Detta användes från början i  säkerhetsklassade anläggningar där personal har restriktioner om i vilken avdelning de verka / vara på.

Vi använder funktionen i dag till att få kontroll på att personal inte får med sig larmutrustningen hem, samt att larmenheterna följer med personalkläder i tvätten.

Detta görs genom att repeatern som är monterad i ”tvättrum” eller hemgångsdörr är programmerade som ”förbjudet område” och skickadar då meddelande till larmsökaren om du är i förbjudet område. Vi kan också styra en summer eller lampa som börjar med fast text ”förbjudet område”