LOTS på Konferens

  • Konferens

    Vi väljer plats där vi får service

  • Grupparbeten

    Att jobba i grupp skapar ibland dynamiska ögonblick

Serviceknappar för konferensanläggningar som vill överträffa förväntningarna.

•  Högre servicegrad
• Nöjdare kunder‎
• Effektivare arbetsflöden
• Mindre stress för personalen

LOTS på konferens är en trådlös och flexibel servicelösning speciellt utvecklat för konferensanläggningar som prioriterar snabb service till alla sina besökare. Med serviceknappar strategiskt placerade i konferensrum och lokaler ger LOTS på Konferens en högre servicenivå på ett enkelt, flexibelt och kostadseffektivt sätt.
Serviceknappar gör dig effektivare
Att leverera möten av högsta kvalite är viktigt på en konkurrensutsatt konferensmarknad. Konferensvärdar och värdinnor arbetar hårt för att ge så god service som möjligt. Men oavsett hur duktig man är på planering sker oväntade händelser och problem uppstår. Tekniken kan strula, man kan behöva flytta fram eller tidigarelägga lunchen eller så saknas något plötsligt. Ett akut behov att få tag på personalen uppstår. Med LOTS på Konferens kan alla besökare få hjälp när de behöver det utan att vänta genom bara ett knapptryck.

Att alltid finnas men inte synas

Med LOTS på Konferens serviceknappar blir kunderna nöjdare och mötesupplevelsen blir mer positiv. Genom att placera en serviceknappar i möteslokalerna och i andra gemensamma utrymmen kan besökaren enkelt kalla på assistans om den behöver det. I den bärbara personsökaren kan personalen enkelt se om någon behöver assistans. Dessutom kan personalen genom sin snabba respons lösa problem inom loppet av minuter, innan det ens upplevs som ett problem som avbryter mötesarbetet. Det är som att ha en osynlig representant ständigt närvarande i lokalerna. Lösningen ger en unik möjlighet att ge god service även med en liten personalstyrka.
Effektivare arbetsflöden
LOTS på Konferens gör att personalens tillgänglighet blir högre och servicegraden ökar. Lösningen är ett verktyg för att effektivisera personalen. Ingen kund behöver aktivt gå ut och uppsöka hjälp, den kommer till dem. I sin tur blir personalen effektivare genom att alltid få information om vem och var någon behöver hjälp. De kan vara på rätt plats, vid rätt tidpunkt. Personalen, som ofta har många andra arbetsuppgifter, kan däremellan koncentrera sig på sina andra saker och har ändå möjlighet att ge snabb service.

Läs mer om LOTS på konferens i vår broschyr