Piccolo kallelsesignal 

För vårdcentraler och sjukvårdsenheter.

Piccolo är ett helt trådlöst patientsignalsystem med många praktiska funktioner.
Piccolo bygger på högt ställda kvalitetskrav och är utvecklat med funktioner för patienter som är i behov av att kunna kalla på hjälp från fasta platser.

Fördel Piccolo patientlarm
Piccolo systemet har sina stora fördelar när:

  •  det gäller små anläggningar
  • behovet finns att kunna kalla på hjälp tillfälligt från vissa platser.
  • antal larm per dag är få.
  • verksamheten förändras ofta eller är tillfällig.
  • en ombyggnad pågår med verksamheten i gång, eller verksamhet i tillfälliga lokaler
  • svårt eller dyrt med kabeldragning.
Trådlös signal till textmottagare

Trådlöst

Ett trådlöst patientlarmsystem som fungerar trådlöst (med radiosignaler) istället för att koppla samman alla enheter med kabel till en centralutrustning.
Piccolo patientsignalsystem består i princip av 2 olika enheter. En apparat som man kallar på hjälp med, rumsapparat och en mottagare som personalen tar emot signalen med. Mottagaren visar i klartext vem som behöver hjälp.

Patientlarmsystem har används under lång tid på sjukhus vårdavdelningar, behandlingsrum mm där det finns behov av att en patient eller personal ska kunna kalla på hjälp.
Behovet har varit att man vill skilja på om det är ett normalt ”Anrop” eller ”Nöd”.
En del vill också se vart personalen är, där av närvarofunktionen
Med tiden har dessa funktioner blivit något av en standard i Sverige

Piccolo patientlarm kan programmeras så den uppfyller båda dessa krav samt att vi kan ta bort närvarofunktionen.  Det unika med Piccolo är patientlarmsystemet är helt trådlöst och drivs med batteri. Drifttiden är upp till 24 månader.

Externa larm

Ibland behöver man koppla larm eller signaler från externa system, ex dörrlarm, telefonsignal mm. Varje rumsapparat har 4 ingångar för externa larm där annan utrustning kan kopplas in
Rumsapparaten kan programmeras med manuell eller automatisk återställning
Rumsapparaten har 2 knappar. Den vänstra Anrop eller Nöd och den högra, Närvaro/Kvittera. Närvarofunktionen är programmerbar om man vill använda den eller inte.

På fronten finns ingång för extern utrustning eller en päronkontakt.

Intelligens

Varje rumsapparat har sin egen intelligens.
Det behövs ingen centralutrustning till Piccolosystemet, som ger onödiga installations och underhållskostnader.
En stor fördel att använda decentraliserat system som Piccolo är att om något går sönder så är det bara den enhet som är trasig som drabbas av felet.
Med centraliserade system som de flesta system är uppbyggda efter blir ofta hela anläggningen utslagen.
Programmeringen sker via modularingången på framsidan.

© Copyright - LOTS Security AB