i-message systembild

Vi på LOTS kommer i monter H10 att visa hur vi kan integrera befintliga trygghetslarm för särskilt boende som är fullt fungerande med ny och modern teknik. Ny smart teknik kan knyta ihop äldre system i en modern plattform som kan hantera olika typer av larm, olika kommunikationsvägar samt rapportfunktioner som personal och verksamhetsledning efterfrågar.