Nano – Trygghetslarm med GPS

Varför Nano personlarm?

MiniFinder Nano representerar den nya generationens bärbara trygghetslarm i klockformat. Tack vare det bekväma armbandet bärs personlarmet enkelt på handleden, precis som en klocka! Med fallsensorn / fallarmet larmas automatiskt förinställda mottagare eller larmcentral.

Det har också en lättåtkomlig larmknapp som enkelt kan kopplas till SOS eller annan larmcentral. Eftersom larmet har GPS, ökas tryggheten ytterligare. GPS-spårningen gör personlarmet utmärkt för användning vid ensamarbete eller för äldre, för privat bruk, i offentlig eller privat sektor.

MiniFinder Pico är ett smart och flexibelt GPS-larm i miniformat. Larmet innehåller avancerad GPS-teknik och flertalet smarta funktioner. MiniFinder Pico är det flexibla GPS-verktyget som skyddar både dig som person och din egendom.

Bärbart personlarm som passar alla

Vill du effektivisera arbetet inom vård och omsorg, öka säkerheten för din personal, eller använda trygghetslarmet privat för att öka din egen, ditt barns och dina äldres trygghet? Vårt trygghetslarm MiniFinder Nano tillsammans med spårnings- och larmsystemet MiniFinder GO är ett välkommet hjälpmedel som underlättar tillvaron för alla.

MiniFinder roamar fritt mellan olika nät för att uppnå bästa möjliga GSM-mottagning. Detta betyder även att det mobila trygghetslarmet fungerar vid strömavbrott.

MiniFinder Pico är ett smart och flexibelt GPS-larm i miniformat. Larmet innehåller avancerad GPS-teknik och flertalet smarta funktioner. MiniFinder Pico är det flexibla GPS-verktyget som skyddar både dig som person och din egendom.

Bärbart personlarm som passar alla

Vill du effektivisera arbetet inom vård och omsorg, öka säkerheten för din personal, eller använda trygghetslarmet privat för att öka din egen, ditt barns och dina äldres trygghet? Vårt trygghetslarm MiniFinder Nano tillsammans med spårnings- och larmsystemet MiniFinder GO är ett välkommet hjälpmedel som underlättar tillvaron för alla.

MiniFinder roamar fritt mellan olika nät för att uppnå bästa möjliga GSM-mottagning. Detta betyder även att det mobila trygghetslarmet fungerar vid strömavbrott.

MiniFinder Pico är ett smart och flexibelt GPS-larm i miniformat. Larmet innehåller avancerad GPS-teknik och flertalet smarta funktioner. MiniFinder Pico är det flexibla GPS-verktyget som skyddar både dig som person och din egendom.

Trygghetslarm med smart fallsensor

MiniFinder Nano personlarm är utrustad med flera smarta larmfunktioner. Nano kan känna av när larmet bärs runt handleden och är utrustad med ett fallarm vilket innebär att larmet reagerar omedelbart vid fallolyckor. På så sätt kan du enkelt övervaka användaren och få varningar vid oförutsedda krissituationer.

MiniFinder Pico är ett smart och flexibelt GPS-larm i miniformat. Larmet innehåller avancerad GPS-teknik och flertalet smarta funktioner. MiniFinder Pico är det flexibla GPS-verktyget som skyddar både dig som person och din egendom.

Personlarm med larmknapp och samtalsfunktion

MiniFinder Nano trygghetslarm är försedd med en tydlig panikknapp som möjliggör snabb kontakt med förinställda telefonnummer om en särskild situation skulle uppstå. Det är dessutom utrustat med samtalsfunktion som gör att larmmottagaren och bäraren av larmet kan föra tvåvägskommunikation. För extra trygghet kan personlarmet kopplas direkt till SOS eller annan larmcentral.

MiniFinder Pico är ett smart och flexibelt GPS-larm i miniformat. Larmet innehåller avancerad GPS-teknik och flertalet smarta funktioner. MiniFinder Pico är det flexibla GPS-verktyget som skyddar både dig som person och din egendom.

Personlarm med GPS när du behöver det

MiniFinder Nano erbjuder ett effektivt GPS-personlarm oavsett var användaren befinner sig. Det förser förvalda mottagare med enhetens positionering i realtid och lagrar alla positioner i ett år. GPS-personlarmet har eSIM samt Bluetooth- och WiFi-chip, vilket möjliggör lokalisering både inom- och utomhus. Dessutom fungerar den i alla länder där det finns GSM/GPRS-täckning.

Personlarmet fungerar utmärkt vid inomhuspositionering eftersom Nano nyttjar WiFi-nätverk för att avgöra var i byggnaden man befinner sig. Om boendet inte har WiFi-nätverk kan iBeacons installeras runt om i byggnaden och på så sätt rapportera en exakt inomhusposition.

MiniFinder Pico är ett smart och flexibelt GPS-larm i miniformat. Larmet innehåller avancerad GPS-teknik och flertalet smarta funktioner. MiniFinder Pico är det flexibla GPS-verktyget som skyddar både dig som person och din egendom.

Funktioner

Pulsmätare

Övervaka eller larmas om pulsen över- eller underskrider utsatta gränsvärden direkt till mobiltelefonen.

Larm vid fallolycka

Nano har en inbyggd fallsensor och kan vid en fallolycka larma genom att mäta hastighet och G-kraft i ett fall.

Panikknapp

Genom att larma via panikknappen skickas larm till mobilappen genom push-notis. Larmet följs upp med ett röstsamtal till förprogrammerade larmmottagare.

Samtalsfunktion

Nano stödjer tvåvägskommunikation. Du kan inte bara ringa till din MiniFinder Nano utan även ifrån genom att förinställa ett eller flera telefonnummer.

Realtidsspårning

Nano skickar positioneringsdata till spårningssystemet MiniFinder GO så fort rörelse upptäcks. Du kan enkelt se enhetens exakta position i realtid via APPen.

WIFI

Med hjälp av välutvecklad mjukvara kan Nano skicka positioneringsdata även inomhus med sin inbyggda WIFI-modul

Bluetooth

Anslut Nano via Bluetooth för utbyte av information mot låg energiförbrukning och förlängd batteritid.

GeoFence-larm

Genom att rita virtuella staket på kartan skickas meddelanden om Nano lämnar ett avgränsat område.

Funktionsknappar

Larmknapp och PÅ/AV-knapp

Rörelselarm

Nano kan genom rörelsesensorn avgöra om enheten förflyttar sig, för att sedan larma ifall en sådan händelse uppstår.

Historik

All positionering från Nano loggas i MiniFinder GO spårningssystem och kan enkelt analyseras i efterhand.

Kartor

MiniFinder GO spårningssystem stödjer GoogleMaps, Bing Maps OpenStreet Maps och WebGIS.

Varning vid låg batteri

När batterinivån i Nano är låg meddelas du via push-notis till mobiltelefonen eller via e-post.