En stor fördel att vi ser var en situation uppstått”

Beroendecentrum är Stockholms Läns Landstings organisation för specialiserad beroendevård, exempelvis metadonbehandling.
Behandlingen bedrivs vid fyra olika mottagningar. Två av dessa är S:t Eriks teamet på Polhemsgatan och Metadonsektionen på Hantverkargatan. På båda dessa mottagningar har EkoTek personlarm installerats för att ge personalen en ökad trygghet jämfört med de äldre larmlösningar med fast monterade larmknappar som tidigare användes. Då var personalen tvungen att förflytta sig till en viss plats för att kunna larma, och larmet gick bara till en enhet på mottagningarnas expeditioner.

”Personalen upplever en helt annan säkerhet och trygghet när de bär med sig larmsökarna och vet att det larmar hos alla kollegor om något händer, och att dessa på sökarnas display ser i vilket rum en kollega behöver hjälp”. Carina Heidenfores, chefssjuksköterska på Metadonsektionen.
” En stor fördel för oss är att lösningen täcker hela den byggnad där vi bedriver verksamhet och inte bara en del av huset som fallet var med den tidigare lösningen. Systemet var också enkelt att installera och larmsökarna är både enkla att bära med sig och använda”.
Eva Johansson, chefssjuksköterska på S:t Eriks teamet.