Följande simhallar i Sverige använder sig av LOTS “Hjälpknappen” för att besökare ska kunna snabbt och enkelt påkalla hjälp från personalen vid tillbud och olyckshändelser.