Socialförvaltningen i Helsingborg använder det trådlösa person- och trygghetslarmet EkoTek i allt fler delar av sin verksamhet. Här berättar säkerhetschefen Roland Bjuggelius om hur det fungerar i praktiken och varför socialförvaltningen använder just EkoTek.  

Socialförvaltningen i Västerviks Kommun sökte ett nytt personlarmsystem och valet föll på EkoTek ifrån LOTS Security. Systemet är installerat i deras besöksrum i huvudbyggnaden och har utökats efterhand för att kunna ta emot larm i en angränsande byggnad. De skickar larm från bärbara och fasta larmknappar och larmsökare, och tar emot larm i trådlösa takdisplayer […]

Med EkoTek är hjälpen snabbt på plats Ljungby simhall och äventyrsbad sökte ett nytt personlarm eftersom den tidigare lösningen inte fungerade optimalt. Ett viktigt krav var att hjälpen måste vara snabbt på plats de gånger personalen behöver larma.

Stalands Möbler i Kungens Kurva är en av LOTS Securitys första kunder av hjälpknappssystemet. De köpte knapparna redan 2013 och systemet är fortfarande i bruk och används varje dag.

Onlineutbildning till installatörer och slutanvändare Kenneth Nilsson kan det här med utbildning och support. Under 15 år har han arbetat på LOTS Security och han är ett välkänt ansikte för många kunder. Kenneth utbildar installatörer och slutanvändare så att de kan komma igång och använda sina larm- och trygghetslösningar på bästa möjliga sätt.

Med EkoTek är hjälpen snabbt på plats Ljungby simhall och äventyrsbad sökte ett nytt personlarm eftersom den tidigare lösningen inte fungerade optimalt. Ett viktigt krav var att hjälpen måste vara snabbt på plats de gånger personalen behöver larma.

Mälargården sökte ett enkelt och smidigt kallelsesystem.   Björn Bildsten är verksamhetschef för Mälargården Rehab Center i Sigtuna. Här berättar han om varför Mälargården bytte kallelsesystem till Intercall Touch. Björn berättar också om installationen och hur det nya systemet fungerar i praktiken.

Livsuppehållande njursjukvård Diaverums dialysmottagning i Södertälje berättar om sitt nya larmsystem  – Vårt tidigare larmsystem behövde uppgraderas och vi undersökte olika alternativ. Valet föll på MY, ett kostnadseffektivt kallelsesignalsystem från LOTS Security. Det var ett klokt val som vi så här långt är väldigt nöjda med, berättar Annica Rosenborg. Annica Rosenborg är verksamhetschef för Diaverum […]

Sandra Ahlström

IVF- och Fertilitetsmottagningen önskade ett larm som är tyst och diskret  Sandra Ahlström är sjuksköterska på IVF- och fertilitetsmottagningen vid Sophiahemmet i Stockholm. Hon och hennes kollegor erbjuder utredning och behandling till par som är ofrivilligt barnlösa. Bemötandet är lugnt och tryggt i lokaler som är ombonade och hemtrevliga.

– Intervju med enhetschefen och en av medarbetarna Anna Nillbrand är enhetschef på Aleris Rehab Älvsjö. Hon och rehabenheten sökte efter ett kallelselarm för patienter och medarbetare. Det skulle vara en trygg och långsiktig lösning som är enkel att använda. – Vi jämförde olika lösningar och leverantörer. Mest avgörande var det personliga mötet. Vi fick […]