Piccolo Trådlöst trygghetslarm.

Små-anroppsapparater_2016_2

För gruppboenden och andra boendeformer.

Piccolo är ett trådlöst kallelsesignalsytem  med många praktiska och funktionella funktioner.
Piccolo bygger på högt ställda kvalitetskrav och är utvecklat för grupp och äldreboenden.
Piccolo trådlösa kallelsesignalsystem löser många behov på ett enkelt sätt!

Ett trådlöst trygghetslarm för olika typer av grupp och vårdboenden.
Personalen som i dag arbetar på äldreboende har en svår sits där man åt ena sidan måste ta hänsyn till att den boendes integritet inte kränks, man får inte begränsa rörelsefriheten, och man får inte låsa eller stänga in gamla utan de ska ha full frihet. Å andra sidan har personalen ansvar för att den boende inte försvinner eller skadar sig på grund av olika typer personliga förutsättningar.

Hjälper personalen

Piccolo det trådlösa trygghetslarmet som hjälper personalen att ha koll på flera platser samtidigt.
Genom att Piccolo är trådlöst är larmet enkelt att installera och även att bygga ut. Varje enhet har sin egen intelligens så det behövs ingen centralutrustning som ger onödiga installations- och underhållskostnader.
Förvarnar innan något händer
Piccolo trygghetslarm har många trådlösa anropsapparter och vakter  som automatiskt ger larm när den boende passerar dörrar eller rör sig på rummet, trycker på en knapp etc. Detta ger en förvarning och personalen hinner agera innan något hinner hända.
På en del boenden är det personalen som använder Piccolosystemet när de behöver hjälp av sina kollegor, detta på ett enkelt och mycket kostnadseffektivt sätt.

Funktioner anpassade för mindre avdelningar

Alla vårdboenden har sina behov och krav.
Piccolo är ett trygghetslarm som är utvecklat för mindre grupper och avdelningar, och alla typer av fördyrande funktioner som ger möjlighet till tal med den boende, automatiska tidsstyrningar mm är borttagna.
Med Piccolo trygghetslarm finns talmöjlighet mellan personal samt att ta emot telefonsamtal internt och externt.
Dessa funktioner får du om du använder vår nya larmmobil.

Trygghetslarmet ni kan hyra

Små vårdboenden använder knappt 5-10 % av funktionerna i ett normalt standard trygghetslarmsystem i dag, och kostnaderna satt i relation till varje vårdplats blir därför mycket höga.
Med Piccolo trygghetslarm blir kostnaderna relevanta i förhållande till behov och krav på trygghetslarmet. Vartefter som det uppstår behov av nya funktioner är det enkelt att bygga ut systemet.
Genom att LOTS Security AB även erbjuder ett hyresalternativ för
Piccolo Trygghetslarm är det enkelt att fördela kostnaderna månadsvis. Inga pengar behöver alltså avsättas till investeringar.

Service

LOTS Security AB har en egen serviceverkstad och alla komponenter som är trasig ersätts via vårt utbytessystem, ”stafettservice”.

Stafettservice

Stafettservice är en servicefunktion som ser till att du som användare alltid har tillgång till en fungerande trygghetslarm. Som användare får du tillgång till hela enheter som garanterar dig en fungerande larmenhet via vår stafettservice.

Garantier

Alla komponenter förutom batterier har 24 månaders garanti.
Vid funktionsavtal förlängs garantitiden så länge funktionsavtalet gäller. Läs mer om våra funktionsavtal.

Partner

Runt om i Sverige har vi samarbete med lokala installatörer.
Kontakta vår säljavdelning så berättar vi var vår närmsta partner finns.