Ronderingssystemet  DigiTool

  • DigiTool

    Med Digitool kvalitetssäkrar du dina ronderingsuppdrag

Läsare-GC-01

Rondläsare GC-01 i Dockningstation GC-02

Ronderingssystem

LOTS Security erbjuder ett komplett och mycket skalbart ronderingssystem. Bland våra kunder finns bl a väktarbolag, militären, rederibolag och industriföretag. Gemensamt är ett behov av ett lättanvänt och stryktåligt system- och teknikstöd för uppföljning av ronderingar och vaktturer.

Ett ronderingssystem kan också användas för att förenkla och följa upp tillsynen av viktig produktionsutrustning i olika industrimiljöer. För industrin gör systemet det möjligt att minimera störningar och att arbeta proaktivt i underhållsarbetet, genom att upptäcka fel innan allvarliga problem uppstår. Nyckeln, är den möjlighet till kontroll av att tillsyn skett som finns med den programvara som ingår i ronderingssystemet. Programvaran gör det också enkelt att följa upp planerade och schemalagda säkerhetsrutiner hos bl a väktarbolag. I programmet finns funktioner för t. ex. tidskontrollerad rondering och registrering av valfritt programmerbara händelser.

Robust Rondläsare GC01

Rondläsare GC 01

Robusta ronderingsläsare

I LOTS Securitys lösning för ett komplett ronderingssystem, ingår enheter från ett av världens ledande företag på området. Givetvis ställer vi samma tuffa krav på stryktålighet här, som för vårt övriga produktprogram. De ronderingsläsare som utgör en central del av ett ronderingssystem måste tåla omild behandling och tuffa industrimiljöer.

Såväl väktarpersonal som underhållspersonal inom industrin, har ofta läsarna i ett midjebälte. Ronderingsläsarna måste därför tåla de stötar som lätt uppstår när en väktare stiger ur en bil och när underhållspersonal inom industrin rör sig i trånga utrymmen. Våra ronderingsläsare klarar givetvis detta, och mer än så. De kan tappas i golvet och utsättas för mycket väta då de är klassade enligt IP 65.

Se produkter innom rondering