i-meesage systembild

i-Message

Vi hanterar mängder med olika typer av information och meddelande. Ibland är det bara en bekräftelse ibland akut information som kräver en omgående insats från akutlarm, brandlarm, inbrottslarm personlarm driftlarm etc.

Vi ta emot information på olika typer av apparater som larmdisplay, dator, padda, mobiltelefon, komradio eller en vanlig telefon.

Vi använder olika typer av system, som mejl, sms, videostreaming, textmeddelande via personsökare etc.

Den som är ansvarig för larmhanteringen vill få kontroll över att personerna som ansvara för åtgärd är på plats, att de bekräftat att åtgärd är på väg, att åtgärd är utförd.

Den som är kvalitetsansvarig vill kunna följa upp kriser och incidenter, med i-Message samordnar vi:

  • dina kommunikationssystem
  • din personal
  • din larmhantering
  • dina åtgärdsplaner

i-Message knyter samman din larmhantering med dina kommunikationssystem, din personal och externa resurser, med dina åtgärdsplaner allt överskådligt och möjlighet till automatisering