• Känner mig trygg

    ”Möjligheten att snabbt och enkelt kunna få hjälp gör att jag känner mig trygg på min arbetsplats och i min yrkesroll”.

Butler  – Det trådlösa personlarmet

Det mesta som är genialt är enkelt. BUTLER är genial i sin enkelhet och i sin funktion.
Skulle vi mäta vad man får i kundnytta per krona så skulle BUTLER komma högst upp på 10-i-topplistan.
Kalla på hjälp, – alla som har en BUTLER repeater ser i klartext att du kallar på hjälp. Alla larmtexter är programmeringsbara.
Trycker du på knappen som sitter på enheten så visas det i alla repeatrar från vilket rum/plats själva larmsignalen kommer ifrån, exempelvis ” Rum 102”. Används den bärbara larmknappen visas det exempelvis” personal 10”.
Repeater ATU-2020 kan knytas till olika avdelningar. När larm kommer från en bärbar larmknapp som tillhör en avdelning så visas larmet bara i de ATU-2020 som tillhör den avdelningen.
ATU-2020 kan programmeras om den ska visa larmet och ljuda eller vara tyst.
Det krävs ingen komplicerad programmering och dyrbar installation eller kabeldragning – enheterna hittar varandra automatiskt och börja samverka med automatik.