Miljö

Produkter samt avfall

LOTS Securitys mål är att skapa en hållbar miljö genom att vid egen produktutveckling och vid samarbete med våra leverantörer ställa krav på att hantering av miljö- och hälsofarliga produkter ska ske utan risker för hälsa och miljö. LOTS Security skall sträva efter att sätta högre mål och standard beträffande miljöfrågor än de som tas upp i lagar och förordningar. LOTS Security kännetecknas av en miljöprofil som bygger på medarbetarnas engagemang och delaktighet.