LOTS Security skyddar verksamheter i Malmö Stad med sina personlarm. Arbetsmarknads- och socialförvaltningen inom Malmö Stad driver verksamheterna Vallhem och Lillhem i centrala Malmö. LOTS Security har levererat det flexibla trådlösa personlarmsystemet EkoTek till bägge dessa verksamheter.

LOTS Security levererar EkoTek personlarm till Stockholms Stadsmission Det har under en längre tid pågått ett omfattande renoveringsarbete av S:t Paulskyrkan vid Mariatorget i Stockholm. Här kommer Stadsmissionen bedriva sin nya verksamhet Mötesplats Mariatorget. En daglig verksamhet med diverse olika aktiviteter som samtidigt ska vara en dynamisk mötesplats för människor med olika bakgrund som ska […]

LOTS Security utökar personlarmssystemen på Socialförvaltningen i Göteborgs Stad. På Hisingen i Göteborg huserar Socialförvaltningen på tre olika platser. I deras lokaler har LOTS Security fortsatt installera systemet EkoTek. Personlarmet är trådlöst med inomhuspositionering och är ett väl beprövat och anpassat system för förvaltningens alla verksamheter.

Trådlöst övervakat personlarm – EkoTek. Idag har många bibliotek en ökad risk för hot och våld. Personer samlas i grupp inne i verksamheten, eller utanför, där det lätt kan bli stökigt och personalen känner sig otrygg. Med EkoTek positionerat personlarm som är fullt övervakat kan personalen ta emot och skicka larm från samma enhet, till varandra.

Sverige blir säkrare. Oktober månad har bjudit på flera intressanta order från bl.a. två socialförvaltningar och tre stödboenden runt om i Sverige. Behovet hos verksamheterna var tydliga; positionerat inomhuslarm som i första hand meddelar kollegor att en annan kollega behöver hjälp och var den personen befinner sig. Snabba insatstider var viktigt!

Utbildning Multitone England I veckan är vi hos Multitone i England och vidareutbildar oss på EkoTek och iMessage. Många nyheter och nya idéer om hur vi kan göra personlarmen och iMessage, skollarm, bättre.

EkoTek-familjen del 4 EkoMS EkoMS är EkoTek-familjens överordnade system för larmhantering i realtid och alla delar kan samlas i ett enkelt gränssnitt för larmhantering. EkoMS samlar in alla larmhändelser och visar denna information på ett tydligt och enkelt sätt både i text och grafik. EkoMS har även stöd för att visa larm i realtid via […]

EkoTek-familjen del 3 EkoSecure EkoSecure är utformat för ensamarbete med positionsangivelse för snabba insatser vid incidenter. Det täcker in stora områden både inom- och utomhus och är lämplig i t.ex. industri, lager och hamnar. Personalen bär en larmsökare med möjlighet att både skicka och ta emot larm i klartext vilket ökar säkerheten och möjligheten till […]