Krishantering på dina villkor! IM-Lite är kraftfull meddelandeplattform som knyter ihop personal med tekniska system som är viktiga i en krissituation oavsett om det är inom kommunal krisledning, skolmiljö, sjukvård, industri eller blåljusverksamhet.

Utbildning Multitone England I veckan är vi hos Multitone i England och vidareutbildar oss på EkoTek och iMessage. Många nyheter och nya idéer om hur vi kan göra personlarmen och iMessage, skollarm, bättre.

i-message systembild

Vi på LOTS kommer i monter H10 att visa hur vi kan integrera befintliga trygghetslarm för särskilt boende som är fullt fungerande med ny och modern teknik. Ny smart teknik kan knyta ihop äldre system i en modern plattform som kan hantera olika typer av larm, olika kommunikationsvägar samt rapportfunktioner som personal och verksamhetsledning efterfrågar.