• Smarta lösningar för vård & omsorg

  • Vårdsystem för särskilda boenden

  • Kallelsesignalsystem för vårdcentraler

  • Signalsystem för små vårdenheter

LOTS Security – med vården och omsorgen som arbetsfält

LOTS är leverantörer av högkvalitativa och pålitliga kallelsesignalsystem utvecklade av teknikledande internationella tillverkare.

Kvalitet och pålitlighet – LOTS signum

Innan vi erbjuder ett nytt kallelsesignalsystem till den svenska marknaden, oavsett om det gäller personlarm eller vårdsystem, har systemet genomgått otaliga tester i sin rätta miljö. Det är av stor vikt för oss och att våra kunder är nöjda och en produkt från LOTS garanterar därför fungerande funktioner och en säker drift. Vårt sortiment är brett och vi har kapacitet att leverera till både små och stora verksamheter, allt ifrån den enskilde vårdföretagaren till landets större sjukhus

Erfarenheter i kombination med kunskap

Eftersom att LOTS har, i första hand kommunala eller landstingsägda vård- och omsorgsverksamheter som sitt arbetsfält, har vi en stor fördel när vi utvecklar vårt sortiment av attraktiva och effektiva lösningar. Genom vår erfarenhet, observationer och samtal med vårdpersonal i verksamheterna, får vi en verklighetsförankring som är ovärderlig när vi aktivt utvecklar eller söker efter effektiva system för arbetsområdet.

LOTS storlek – en styrka

LOTS Security satsar endast på högkvalitativa larmsystem som är fullt integrerbara med andra system, så att Ni kunder kan komplettera tidigare inköpta produkter och övriga system. Vi arbetar i verklighetens vård- och omsorgsmiljöer och eftersom att vi är ett litet företag blir kommunikationen mellan Er som uppdragsgivare och vår projektledare, installatör och företagsledning nära. Era viktiga iakttagelser resulterar i att vi kan bli ännu bättre och ta vården och omsorgen in i den nya generationen.