System för Vård och omsorg

LOTS Security – med vården och omsorgen som arbetsfält

LOTS är leverantörer av högkvalitativa och pålitliga kallelsesignalsystem utvecklade av teknikledande internationella tillverkare.

Kvalitet och pålitlighet – LOTS signum

Innan vi erbjuder ett nytt kallelsesignalsystem till den svenska marknaden, oavsett om det gäller personlarm eller vårdsystem, har systemet genomgått otaliga tester i sin rätta miljö. Det är av stor vikt för oss och att våra kunder är nöjda och en produkt från LOTS garanterar därför fungerande funktioner och en säker drift. Vårt sortiment är brett och vi har kapacitet att leverera till både små och stora verksamheter, allt ifrån den enskilde vårdföretagaren till landets större sjukhus

Erfarenheter i kombination med kunskap

Eftersom att LOTS har, i första hand kommunala eller landstingsägda vård- och omsorgsverksamheter som sitt arbetsfält, har vi en stor fördel när vi utvecklar vårt sortiment av attraktiva och effektiva lösningar. Genom vår erfarenhet, observationer och samtal med vårdpersonal i verksamheterna, får vi en verklighetsförankring som är ovärderlig när vi aktivt utvecklar eller söker efter effektiva system för arbetsområdet.

LOTS storlek – en styrka

LOTS Security satsar endast på högkvalitativa larmsystem som är fullt integrerbara med andra system, så att Ni kunder kan komplettera tidigare inköpta produkter och övriga system. Vi arbetar i verklighetens vård- och omsorgsmiljöer och eftersom att vi är ett litet företag blir kommunikationen mellan Er som uppdragsgivare och vår projektledare, installatör och företagsledning nära. Era viktiga iakttagelser resulterar i att vi kan bli ännu bättre och ta vården och omsorgen in i den nya generationen.

NurseCare 3.0

NurseCare erbjuder ett brett utbud av funktioner som är modulära, dvs du kan välja de funktioner som du behöver till Er verksamhet för att underlätta det dagliga samspel mellan boende, vårdpersonal och verksamhetsledning.

NurseCare är en hel plattform med modulära möjligheter att steg för steg kvalitetssäkra Er vård  och omsorg.

Se filmen för se de möjligheter Vi kan erbjuda Er. >>>

Läs mer om NurseCare 3.0

Kallelsesignalsystemet Touch

Touch – ett kallelsesignalsystem som gör det möjligt för boende/patienter och vårdpersonal att på ett enkelt sätt kommunicera med varandra, för att säkerställa att sjukhusets eller omsorgsboendets verksamhet fungerar optimalt.

Kallelsesignalsystemet hjälper vårdpersonalen att bedöma prioritering av de olika typerna av anrop snabbare och ger även den boende/patienten en återkoppling om att hjälp är på väg.

Touch är ett brittisktillverkat modernt kallelsesignalsystem, som i kombination med materialval som är anpassat för människan och som inrymmer InterCalls mångåriga erfarenhet och kunnande av tekniska lösningar som fungerar i alla lägen.

Kallelsesignalsystemet uppfyller branschstandard och ansluts via TCP/IP och har som tillval en modern RFID teknik (Radio Frequency Identification).

Läs mer  . . .

Kallelsesignalsystemet InterCall One 

Intercall One bygger på plattformen för Intercalls bästsäljande äldre system ”600”, och tillhandahåller ett modernt, prisvärt kallelsesignalsystem skapat för den digitala tidsåldern.  One är ett system som bygger på flera decenniers erfarenhet och robusthet.

Systemet bygger på en två-trådsbus som innebär at det är mycket enkelt att anpassa vid systembyte av gamla installationer till nytt InterCall One system med befintligt kablage. Exakt information i realtid levereras till rätt personer på rätt plats vid rätt tidpunkt i hela anläggningen, vilket säkerställer snabba svarstider.

Systemet stöds av Intercall Care-kort för att verifiera  personal och registrera åtgärder, integrerat med vårdledningsfunktioner

Se vilka produkter som ingår i systemet . . .

Piccolo –  kallelsesignalsystem

Piccolo är ett trådlöst kallelsesignalsystem med möjlighet till anrop, närvaro och återställning

Ett trådlöst patientlarmsystem som fungerar trådlöst (med radiosignaler) istället för att koppla samman alla enheter med kabel till en centralutrustning.
Piccolo patientsignalsystem består i princip av 2 olika apparter.

En rumsapparat som du kallar på hjälp ifrån och en textmottagare som personalen tar emot anroppen med. Textmottagaren visar i klartext vem som behöver hjälp.

Piccolo är ett decentralisering system, rumsapparten har all inteligens i sig.

Läs mer . . .

MY kallelsesignal

Ett  installationsfritt kallelsesignalsystem

MY består av en familj med olika trådlösa anropsapparater samt olika typer av mottagare. My-familjen har ett litet urval av små, trådlösa larmknappar som möjliggör att påkalla hjälp trådlöst.
Kollegorna får informationen om behovet av hjälp, direkt i en textmottagare, bordsdisplay eller i en takdisplay som visar med en siffra eller i klartext.
– MY gör det lite enklare!

Läs mer . . .

Nano – Trygghetslarm

Nano är Minifinder senaste säkerhetsprodukt utvecklad för att skapa en trygg och säker vardag. Ett högteknologisk GPS-larm i  minimal storlek, 41mmØ, som med unik utformning likt en armbandsklocka, reducerad storlek, nyutvecklade komponenter, tillagda funktioner och sensorer skapar marknadens bästa trygghetslösning inom e-hälsa och personlig säkerhet.

Genom den senaste GNSS-tekniken möjliggörs sofistikerad GPS-spårning med imponerande tillförlitlighet och precision; inte bara inom Sverige eller lokalt, utan i hela världen. Kompatibilitet med WiFi och Bluetooth medför ytterligare funktioner vid användande inomhus eller i miljöer där detta finns tillgängligt, vilket gör användningsområdet för MiniFinder Nano gränslöst.

Läs mer . . .