Hjälpmedel för hörselnedsatta Hörselnedsatta har rätt till att få information i offentliga verksamheter som hotell, idrottshallar och större evenemangslokaler. Vilka möjligheter finns det att säkerställa att en person med hörselnedsättning nås av livsviktig information, t.ex. vid brandlarm eller utrymning i lokalerna? Vi löser det med bärbara textmottagare som har vibration och ljussignal och som i […]

Kallelselarm One från Intercall

Kallelsesignalsystemet One Kallelsesignalsystemet “One” är en lillasyster till InterCall Touch. Fokus under utvecklingen av One  har lagts på basfunktioner och det ska vara enkelt att använda kablage från tidigare installationer samt ha en mycket attraktiv prissättning.