Varför krångla till något som kan vara enkelt!? Vårt kallelselarm MY har de senaste åren ökat i popularitet eftersom det är enkelt, trådlöst, kostnadseffektivt och ofta den snabbaste och smartaste lösningen för många vård- och omsorgsboenden.

Boka 2 dagar i kalendern! Kom och träffa oss i monter I:04 Varmt välkommen till Lösningar för Offentlig Sektor och e-Hälsa 2023  – den främsta mötesplatsen för alla som leder och utvecklar offentlig verksamhet samt e-Hälsa och välfärdsteknologi.

MY – Trådlösa hjälpknappar. Biblioteken är ofta stora till ytan och har få personal. För att hjälpa kunderna snabbare finns LOTS Security’s trådlösa hjälpknappssystem. Personalen kan då arbeta med annat tills någon trycker på hjälpknappen och ett meddelande i klartext visas i den bärbara enheten.

Trådlöst övervakat personlarm – EkoTek. Idag har många bibliotek en ökad risk för hot och våld. Personer samlas i grupp inne i verksamheten, eller utanför, där det lätt kan bli stökigt och personalen känner sig otrygg. Med EkoTek positionerat personlarm som är fullt övervakat kan personalen ta emot och skicka larm från samma enhet, till varandra.

Krishantering på dina villkor! IM-Lite är kraftfull meddelandeplattform som knyter ihop personal med tekniska system som är viktiga i en krissituation oavsett om det är inom kommunal krisledning, skolmiljö, sjukvård, industri eller blåljusverksamhet.

Prioritera kunderna i butik! LOTS Security ”Hjälpknappar för butik”, ser till att kunderna snabbare får service vilket ger nöjdare kunder. Ett knapptryck och personal kan snabbt vara på rätt plats.

Offentlig Sektor 25-26 januari – Kistamässan Välkommen till Lösningar för Offentlig Sektor 25-26 januari 2023. Det kommer att vara över 200 utställare och talare. LOTS Security hittar ni i monter I:04. https://losningarforoffentligsektor.se/

Sverige blir säkrare. Oktober månad har bjudit på flera intressanta order från bl.a. två socialförvaltningar och tre stödboenden runt om i Sverige. Behovet hos verksamheterna var tydliga; positionerat inomhuslarm som i första hand meddelar kollegor att en annan kollega behöver hjälp och var den personen befinner sig. Snabba insatstider var viktigt!

Utbildning Multitone England I veckan är vi hos Multitone i England och vidareutbildar oss på EkoTek och iMessage. Många nyheter och nya idéer om hur vi kan göra personlarmen och iMessage, skollarm, bättre.

Certegodagarna 6 oktober! Certego bjuder in sina kunder att delta på en särskild CERTEGODAG. LOTS Security kommer att stå i en monter under mässdagen tillsammans med andra leverantörer vars produkter och tjänster ingår i säkerhetslösningarna Certego erbjuder.