EkoCare Trådlöst kallelsesignalsystem

EkoCare

– ett trådlöst och lättanvänt kallelsesignalsystem  som visar var boende/patient och personal befinner sig när de  behöver hjälp.

EcoCare erbjuder den ultimata och flexibla lösning på kallelsesignalsystem med positionering av patient/boende samt personalen.
EkoCare bygger på ett trådlöst digitalt radionätverk som är funktionsövervakat och självkornfigurerande.
Skulle någon enhet sluta fungera, rapporteras detta till behörig personal, och systemet hittar automatisk nya radiovägar att kommunicera.

EkoCare används i miljöer där det är viktigt att personal kan kalla på hjälp och det är riskt för hot och vålds situationer.

EkoCare installattionsstid är mycket snabb, – 1-2 dagar för en hel avdelning med 20-30 rum. Installation kan oftast pågå utan att störa verksamheten.

EkoCare – ett trådlöst Kallelsesignalsystem

Sjukvård, gruppboende, vårdhem etc. har behov av någon typ av kallelsesignalsystem. Patienten/ boende har behov av att kunna kalla på personal, antingen de är sängliggande eller på rörlig fot. Din personal behöver då veta exakt var personen som kallar på hjälp befinner sig för att vara effektiv och gå till rätt plats direkt.
Personalen jobbar ofta ensamma, tyvärr händer olyckor eller incidenter och då finns det inte alltid en larmknapp i närheten. När händelsen är framme så vill din personal kunna kalla på hjälp snabbt och enkelt, och de som tar emot larmet vill veta exakt var sin kollega befinner sig.
Tack vare att EkoCare är ett positionerade system så vet man alltid var den som larmat befinner sig.

Fördel trådlöst

 • Trådlöst innebär att ingen dyrbar kabeldragning behöver göras.
 • Trådlöst innebär att det är enkelt att bygga om, bygga ut eller flytta systemet till nya lokaler.
 • Trådlöst betyder att inga skadliga störningar som finns på el-nätet kan slå ut eller påverka systemet.
 • Trådlöst betyder att installatören under pågående installation stör den dagliga verksamheten minimalt.

I nätverket ingår en centralenhet – Hub som har en inbyggd batteribackup och drivs av en vanlig nätadapter.

Hjärtat i systemet

En Hub (nätväxel) är hjärtat i ett EkoCare-system. Alla enheter som ingår i systemet står i förbindelse med Huben via det trådlösa digital radionätverket.
EkoCare:s hub är en webbserver vilket ytterligare förenklar installation och konfiguration av systemet. Via en dator och webbläsaren sker uppkopplingen till Hubben för att exempelvis skräddarsy larmhantering, namngivning av enheter etc. Här sker all programmering av systemet.

Rumsapparat

 • Rumsapparat monteras normalt i närheten av sängen. Den har tre larmnivåer, anrop, assistans och akutlarm samt Närvaro. Rumsapparaten har två ingångar för externa larm, t.ex en vanlig päronkontakt.
 • Batteritid 16-24 månader eller 24VDC nätadapter.
 • Akustisk indikering vid larm.
 • Akut – röd knapp, dragfunktion.
 • Blå knapp – Assistans.
 • Grön knapp Närvaro – återställning
 • Anrop – röd knapp
 • 2 phonokontakt anslutningar 6,3 mm
 • Inbyggd positionsfyr och radiorepeater.

Larmsökare för personal

Larmsökare Pager 2 är försedd med en färgdisplay för visning av larmmeddelande i olika färg beroende på typ av larm. Larmsökaren har en inbyggd vibrator för att ”tyst” kunna bekräfta händelser.
Den har 2-larmknappar, röd-Akut och blå-Assistans. Larmsökaren har möjlighet till flera larmfunktioner som ”Inaktivitetslarm”, ”Tiltlarm”, ”Rycklarm” och ”Förbjudet område”.
All information visas i klartext och det är enkelt att manövrera mellan lättanvända funktioner och menybilder. Larmsökaren har ett inbyggt laddningsbart batteri och uppfyller kappslingklass IP 66.

CallFob

Larmsändare – utan display

EkoTeks Call Fob är en lite enklare typ av larmsändare med tvåvägskommunikation och anropsfunktion via en larmknapp.

I vissa miljöer kan den bästa larmlösningen vara att patienter / brukare  utrustas med Call Fob, som bärs rund halsen. En trådlös bärbar larmsändare som vid anrop visar vem som gör anrop och vart personen befinner sig.

CalFoben är funktions övervakad. CallFoben behöver laddas någon gång i veckan.

HWC larm

En vägg- eller taktmonterad draglarm kontakt. Vid ett larm indikeras att larm utlöst med en akustisk signal.
HWC larmet återställs via den tillhörande rumsapparaten
HWC larmet fungerar också som en positionsfyr och radiorepeater och ingår i själva det digitala radionätverket.

Rörelsevakt

Rörelsevakten placeras på golvnivå och känner av när någon går i det övervakade område. Rörelsevakten känner av vart den är i fastigheten och kan enkelt flyttas mellan olika rum och områden.

Callpoint

CallPoint, fungerar som en repeater men du har möjlighet att larma från den inbyggda knappen, eller  ansluta externa larm, som exempel dörr och fönstervakt, brandlarm etc.

Repeater

Repeater som skapar ett digitalt radionätverk, – ett mesh-nätverk som är självkonfigurerande och självövervakande och fungerar också som positionsfyr. Den drivs av 2 standardbatterier och har en batteritid på 18-24 månader.

Päronkontakt

Ansluts med 2 m lång kabel till rumsapparaten. Ger alltid möjlighet till att enkelt kunna larma från sängen.

Rumslampa /indikering

En lampa tänds och avger en optiskt och akustisk signal som indikerar, vilken typ av larm som aktiverats från den rumsapparat som rumslampan är knuten till
Den akustiska signalen kan styras via dag och nattläget Rumslampan fungerar också som en positionsfyr och radiorepeater och ingår i det digitala radionätverket.

© Copyright - LOTS Security AB