086På plats träffar LOTS kommunikatör biträdande avdelningschef, Maria Lindqvist och säkerhets-samordnare Micael Sjöström, som gärna berättar om systemet och hur det bidragit till att skapa en säkrare och tryggare arbetsplats.

När lät ni installera personlarmssystemet?
-“I augusti 2014. Vi har haft ett ökat inslag av hot och våld på akutmottagningen och eftersom att vi inte har väktare i huset så vill vi försäkra oss om att vi snabbt ska kunna larma kollegor om en patient uppför sig stökigt eller hotfullt på något sätt, så att vi kan hantera situationen tills väktare eller polis anländer.”, berättar Maria Lindqvist, biträdande avdelningschef på Lasarettet Enköpings Akutmottagning.

”Vi insåg långt tidigare att vi hade säkerhetsproblem, då insatstiden från det att vi larmar, tills att en väktare dyker upp är för lång samt att vi överhuvudtaget inte hade möjlighet att kommunicera med övriga om något hände bakom en stängd dörr.”

”Vi hade också haft en incident där det krävdes fem personer för att hålla en våldsam patient och där ingen nådde larmknappen på väggen i undersökningsrummet. Sjukhuset håller just nu på att byggas ut och vi blev lovade att få larmsystemet när ombyggnationen var färdig, men efter incidenten, lyckades vi få det installerat tidigare.”, fortsätter Maria

-”Sedan de stängde ingången till akuten under ombyggnationen så får alla med ärende till akuten gå via huvudentrén och då blir även Infocenter utsatt för ett ökat flöde av besökare som hamnar “fel”, så även de har fått personlarm.”, tillägger lasarettets säkerhetssamordnare Micael Sjöström

Hur upplever personalen sin arbetsplats utifrån ett säkerhetsperspektiv?
-”Jo, personalen känner sig tryggare nu, det vet jag , problemet är väl bara att få folk att inte glömma bort att bära dem, men det har blivit väldigt mycket bättre. Om bara en person bär det så är det totalt meningslöst. När vi förklarar det så blir det genast en attitydförändring. Det gör en stor skillnad för oss när vi arbetar kväll och natt då vi oftast är färre i personal. På dagen är vi så många, att även det ibland ger en ökad trygghetskänsla.”, förklarar Maria

Har ni haft incidenter sedan larmet installerades?
-”Faktum är att vi, när s k kända, våldsamma patienter precis anlänt, omedelbart ringer på hjälp. Personalen här är ganska luttrad och det som vi som arbetar här upplever som hot, är oftast 090betydligt farligare än på andra avdelningar, så vi försöker förebygga i tid, men ibland är det helt enkelt inte möjligt att förutse.”, berättar Maria

Vad fick er att välja EkoTek?
-”Det går snabbt och enkelt att installera, samtidigt som det är ett intelligent system.”

”Tanken är att vi ska bygga ut systemet till fler avdelningar när utbyggnationen är klar, så därför har vi varit förutseende och låtit installera en större hub med kapacitet att skicka signaler inom hela sjukhuset samt även fler positionsenheter. Snabbt, smidigt och kostnadseffektivt. Nästa larmenhet blir IVA.”, förklarar Micael

”Något annat fiffigt är att om en positionsenhet skulle tappa en signal, så ställer systemet automatiskt om sig och skickar signalen via en annan enhet.”, fortsätter Micael

Hela installationen har gjorts i nära samarbete med LOTS Securitys partner, Certego, i Uppsala.

Hur har otrygghet till följd av hotsituationer påverkat er i ert arbete?
-”Vi har genomgått utbildningar i hur vi ska försöka förebygga hot och våld, vilket är viktigt. Mitt omhändertagande får inte blir tuffare eller modigare bara för att jag har ett larm.

”Vår arbetsplats är ett utsatt område. Oroar man sig ska man nog inte arbeta på akutmottagningen, där det har blivit ett ökat inslag av våld och hot, men det är ändå vår vardag, det har alltid varit så och kommer så att förbli.”

”Vi hade samma tillvägagångssätt redan innan vi fick larm, misstänker vi något går vi aldrig ensamma in till en patient.  Säkerhetsakademien, har utbildningar med repetitioner och den kunskapen har man ju alltid bakom sig och sedan så ger larmet naturligtvis en extra trygghet.

“Möjligheten att återkalla ett larm inom en minut är bra för det gör att man vågar använda det. Vi har positionsenheter som sitter på väggarna som berättar varifrån larmet kommer, det är positionerande. Väktarna finns ca 20 minuter bort.”, berättar Maria

Hur många personlarm har ni?
-”Vi har 16 stycken, d v s 8 per dockningsstation och Infocenter har två.”077

”När vi installerar på övriga avdelningar, kan alla se allas larm och komma till undsättning. Ronderande väktarna ska förses med vårt larm för att kunna hitta rätt fortare, det behövs endast en liten sändare som skickar ut signalerna.”, berättar Micael

Tänker ni utföra kommande installationer på egen hand?
-”Vi kan gå en utbildning och lära oss att göra det, men vi har valt att låta er göra installationerna och även tecknat ett serviceavtal med er. Enklare saker kan man även lösa via telefonen med direktkontakt med LOTS Securitys, Peter Emanuelsson.”, anser Micael.

 

 

 

 

Emma Ekelund HoljebadetHoljebadet , beläget i Olofströms kommun är simhallen med det där lilla extra av allt. Den kommunala simhallen arbetar olycksförebyggande och ger både personal och besökare en tryggare vistelse tack vare LOTS Securitys Hjälpknapp.

Emma Ekelund som är badmästare och tillika skyddsombud på arbetsplatsen berättar gärna om de olika verksamheter som simhallen inrymmer: -”Vi har allt ifrån babysim till pensionärsgympa och därtill aktiviteter för personer med olika funktionshinder. Eftersom att det är en stor spridning på besökarna och deras önskemål, så har vi även ett litet äventyrsbad med två rutschkanor, en varmvattenbassäng som är mycket populär bland båda barn och pensionärer, då det är skönt och för att värmen kan lindra lite krämpor. Vi har även många som väljer att träna i vårt gym, eftersom att de då även får tillgång till Olofströms enda simhall

Varför lät ni installera LOTS hjälpknappar? -”Vi installerade det enbart av rent säkerhetskäl för våra kunder, men även för oss som arbetar här. Vi i personalen vill vara säkra på att en kollega snabbt kan komma och hjälpa till om någonting inträffar. Dessutom så kan våra besökare tillkalla personalens uppmärksamhet om de ser något som vi kanske inte hunnit upptäcka eller kanske ser att vi badmästare behöver hjälp.”

-”Vi är oftast tre stycken badmästare eller badvakter som arbetar samtidigt och vi ambulerar då mellan kassa, simhall och övriga utrymmen. Skulle det inträffa någonting som kräver att en kollega snabbt infinner sig, så är anläggningen så stor att det blir omöjligt att hitta varandra eller åtminstone så skulle det ta för lång tid och dessutom så skulle vi behöva springa ifrån en eventuellt skadad person. Vi kände att vi behövde kunna nå kollegor som kunde bistå om det uppstår en olycka eller om någon kanske uppträder hotfullt i kassan. Att veta att vi har en back-up är en stor trygghet för oss i personalen”.

”I vart fall så tog vi, vid ett flertal möten, upp att vi kände att vi hade ett behov av att installera en larmtelefon eller liknande, så vi började kolla runt lite och det visade sig att ni hade det bästa alternativet för oss.”

När installerade ni larmet? -”Det installerades runt årsskiftet, så vi har inte haft det så länge. I nuläget håller vi på med att koppla ihop det så att vi även ska ha det till vårt larmskåp, på så vis kan vi springa bort och kvittera larmet och se vart eller om det brinner, innan det stora larmet börjar. Det sparar tid och pengar om det skulle visa sig vara ett falsklarm.”

 Har ni använt det ännu? -”Bara en gång, men det var egentligen inget skarpt läge då, men det känns skönt att veta att det fungerar.”

Var har ni placerat era hjälpknappar? -”Vi har valt ut s k riskområden och placerat dem strategiskt på var sida om stora bassängen, likaså två i gymmet, en utanför bastun i vart omklädningsrum, ovanför trappan ner till duschrummen, en i rummet för spinningcyklar, i kassan och slutligen en i maskinrummet, där vi tar vattenprover och hanterar kemikalier. Det kan ibland Olofströms simhall2finnas risk för att ansvarig personal får någonting på sig och inte kan ta sig därifrån.

 Vad tycker era besökare? -”De som frågat vad knapparna är till för, har efter vår förklaring tyckt att det känns väldigt skönt att veta att de bara kan trycka på en knapp för att påkalla vår uppmärksamhet, om det skulle inträffa något. Alla vet ju var knapparna finns och behöver inte leta upp någon.”

Sist men inte minst, hur känner ni i personalen? -”Jo, personalen är jättenöjd och det är så skönt att ha dem och det var ju faktiskt bl a för att ge personalen en ökad känsla av trygghet, som vi införskaffade dem  från början.”