Välkommen till LOTS Security AB

LOTS är en svensk leverantör av säkerhet och kommunikationslösningar för vård och omsorg, simhallar och butiker.

Med mer än 30 års erfarenhet av branschen och samarbeten med teknikledande internationella tillverkare, har företaget intagit en självklar position som leverantör till många kommuner, landsting och privata aktörer, i hela landet genom sitt nät av återförsäljare.