Välkommen till LOTS

LOTS är en svensk leverantör av lösningar från Europa för Vård & Omsorg, Person & Överfallslarm. Med mer än 30 års erfarenhet av branschen och samarbeten med teknikledande internationella tillverkare, har företaget intagit en självklar position som leverantör till många kommuner, landsting och privata aktörer, i hela landet genom sitt nät av återförsäljare.

Vård & Omsorg

LOTS erbjuder ett flertal trådlösa och trådbundna kallelsesignalsystem samt även i kombination med vårddokumentation.

Butik & Service

Hjälpknappen är en trådlös serviceknapp i butiksmiljö. Kunder som behöver hjälp kan påkalla personalens uppmärksamhet.