Välkommen till LOTS Security:s hemsida

LOTS Security är specialister inom personlarm, där överfalls- och kallelselarm ingår. Med mer än 30 års erfarenhet av branschen och samarbeten med teknikledande internationella tillverkare, har företaget intagit en självklar position som leverantör till många kommuner, landsting och privata aktörer, i hela landet genom sitt nät av återförsäljare.

Vård & Omsorg

LOTS erbjuder ett flertal trådlösa och trådbundna kallelsesignalsystem samt även i kombination med vårddokumentation.

Butik & Service

Hjälpknappen är en trådlös serviceknapp i butiksmiljö. Kunder som behöver hjälp kan påkalla personalens uppmärksamhet.