Fyra affärsområden

Vi erbjuder lösningar och system inom i huvudsak fyra affärsområden:

  1. Person-, överfalls- och ensamarbetslarm
  2. Vård och omsorg
  3. Hjälpknapp för bad och simhallar, samt butik och service
  4. System för incident och krishantering

Pålitliga system från de bästa leverantörerna

Genom att samarbeta med de bästa europeiska leverantörerna kan vi erbjuda lösningar i teknisk framkant som vi anpassar till varje kunds unika behov. Du får ett pålitligt system som optimeras för er verksamhet.