System & lösningar

Fyra affärsområden

Vi erbjuder lösningar och system inom i huvudsak fyra affärsområden:

  1. Person-, överfalls- och ensamarbetslarm
  2. Vård och omsorg
  3. Hjälpknapp för bad och simhallar, samt butik och service
  4. Hjälpknappen – Butik & service

Pålitliga system från de bästa leverantörerna

Genom att samarbeta med de bästa europeiska leverantörerna kan vi erbjuda lösningar i teknisk framkant som vi anpassar till varje kunds unika behov. Du får ett pålitligt system som optimeras för er verksamhet.

© Copyright - LOTS Security AB