Boka 2 dagar i kalendern! Kom och träffa oss i monter I:04 Varmt välkommen till Lösningar för Offentlig Sektor och e-Hälsa 2023  – den främsta mötesplatsen för alla som leder och utvecklar offentlig verksamhet samt e-Hälsa och välfärdsteknologi.

MY – Trådlösa hjälpknappar. Biblioteken är ofta stora till ytan och har få personal. För att hjälpa kunderna snabbare finns LOTS Security’s trådlösa hjälpknappssystem. Personalen kan då arbeta med annat tills någon trycker på hjälpknappen och ett meddelande i klartext visas i den bärbara enheten.

Trådlöst övervakat personlarm – EkoTek. Idag har många bibliotek en ökad risk för hot och våld. Personer samlas i grupp inne i verksamheten, eller utanför, där det lätt kan bli stökigt och personalen känner sig otrygg. Med EkoTek positionerat personlarm som är fullt övervakat kan personalen ta emot och skicka larm från samma enhet, till varandra.

Krishantering på dina villkor! IM-Lite är kraftfull meddelandeplattform som knyter ihop personal med tekniska system som är viktiga i en krissituation oavsett om det är inom kommunal krisledning, skolmiljö, sjukvård, industri eller blåljusverksamhet.

Prioritera kunderna i butik! LOTS Security ”Hjälpknappar för butik”, ser till att kunderna snabbare får service vilket ger nöjdare kunder. Ett knapptryck och personal kan snabbt vara på rätt plats.