MiniFinder® Pico är en svenskdesignad GPS -larm och ett trygghetslarm som fungerar i hela världen. Som namnet antyder är Pico en GPS i miniatyrformat. Enheten är byggd på modern teknik och innehåller trots sin lilla storlek inte bara alla nödvändiga funktioner som förväntas av ett tryggt personlarm, utan även mycket fler.

Bakom det lilla skalet finns teknik av absolut högsta kvalitet för positionering av människor och värdesaker. Det som särskilt utmärker MiniFinder Pico, förutom design och storlek, är dess batteritid och prestanda. Med hjälp av högpresterande komponenter och energismart mjukvara är batteritiden i standby-läge upp till 20 dagar.

Pico är inte enbart en GPS tracker utan även en trygghetstelefon. Vid en krissituation kommunicerar du enkelt via din MiniFinder Pico med en anhörig eller vårdare. I enheten finns också en fallsensor som kan känna av livshotande fall och automatiskt skicka ut larm.

Läs mer om  Pico:s  specifikationer

Funktioner

Realtidsspårning

Pico skickar positioneringsdata till spårningssystemet GO så fort rörelse upptäcks. Du kan enkelt se enhetens exakta position i realtid via din appligation i mobil, tablet eller dator.

Larmknapp

Genom att larma via larmknappen skickas larm till mobilappen genom push-notis. Larmet följs upp med ett röstsamtal till larmmottagare.

Larm vid fallolycka

Pico har en inbyggd fallsensor och kan vid en fallolycka larma automatiskt genom att mäta hastighet och G-kraft i ett fall.

Samtalsfunktion

Pico stödjer tvåvägskommunikation. Du kan inte bara ringa till din personlarm Pico utan även ifrån genom att förinställa ett eller flera telefonnummer.

Samtalsfunktion

Pico stödjer tvåvägskommunikation. Du kan inte bara ringa till din personlarm Pico utan även ifrån genom att förinställa ett eller flera telefonnummer.

GeoFence-larm

Genom att rita virtuella staket på kartan skickas meddelanden om Picon lämnar ett avgränsat område.

Historik

All positionering från Pico loggas i GO spårningssystem och kan enkelt analyseras i efterhand.

Rörelselarm

Pico kan genom rörelsesensorn avgöra om enheten förflyttar sig, för att sedan larma ifall en sådan händelse uppstår.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev