Timmy Jansson Brostugegården.msgPiccolo, heter LOTS Securitys egenutvecklade kallelselarmsystem, vars kompatibilitet med det befintliga trådbundna systemet, minskade investeringskostnaderna när Brostugegården ville få ett modernt och trådlöst kallelselarmsystem, installerat på sina fem boenden söder om Uppsala. Läs mer

Är ett enkelt trådlöst kallelsesignalsystem som är utvecklat för små verksamheter. Piccolo Direkt, har de grundfunktioner som ett kallelsesignalsystem bör innehålla.

Målgruppen för Piccolo Direkt är små vårdenheter som har 1-10 st vårdrum som ligger centralt. Den typiske användaren är, små mottagningar med läkare, terapeuter mm. Dagoperation mm där patienter lämnas ensamma en stund för att vila ut efter operationen eller behandlingen. Små gruppboenden där man tillfälligt vill ge möjlighet till att kunna kalla på hjälp.

Piccolo Direkt har ingen centralutrustning utan varje enhet sköter sig själv. Den skickar meddelandet trådlöst direkt till en rumslampa med summer, bärbar personsökare eller en liten väggdisplay. Kvittering och återställning sker på den apparat som skickat larmet. Detta innebär att ett litet system blir mycket kostnadseffektivt och enkelt att använda.