Trygg arbetsmiljö

Trygghet och stabilitet, både ekonomiskt och personellt, är viktiga grundstenar i de flesta verksamheter. Kostnader för förebyggande åtgärder som exempelvis personlarm måste därför sättas i relation till de kostnader som uppstår på otrygga arbetsplatser. Vi på Lots Security har många gånger sett exempel på hur en investering i användarvänliga och arbetsplatsanpassade trygghets- och säkerhetslösningar blivit en lönsam affär.

Personalen känner sig tryggare, arbetsmiljön blir trivsammare och kostnader för sjukskrivningar och en för hög personalomsättning minskar.
Vi delar gärna med oss av våra erfarenheter om hur lättinstallerade person- och trygghetslarm snabbt ger en hög avkastning i form av nöjda medarbetare men också ekonomiskt.