• Red Alert Personlarm

  Visar i vilket rum du befinner dig

 • Red Alert Personlarm

  2 larmnivåer – Assistans & Akut

 • Red Alert Personlarm

  Enkelt handhavande

 • Red Alert Personlarm

  Laddningsbara larmsändare 1 laddning räcker i 7 månader. Laddas på 3 timmar

Red Alert- Positionerande personlarm

Med ökade risker på arbetsplatser och ett behov att skapa en trygg arbetsmiljö kan Red Alert IR utgöra en kostnads effektiv lösning.
Via en driftsäker infraröd teknik sänds larm med exakt platsangivelse när personal befinner sig i nödsituationer eller bara behöver assistans.
Med sitt enkla handhavande är Red Alert lämpligt för socialförvaltningen som sjukvården.

Systemet består av strategiskt monterade infraröda sensorer som ger exakt platsinformation, väggmonterade larmpaneler samt högintensiva infraröda sändare som bärs av personalen.
Den kompakta sändaren kan bäras i bältet eller i en ficka. Två olika nivåer av larm kan aktiveras.
Systemets funktion
När ett larm aktiveras tas det emot av närmaste IR-sensor som tänder en blinkande lysdiod som indikering att signalen tagits emot.
Larminformationen sänds sedan via centralenheten (Hub) till de larmpaneler som monterats på lämpliga platser runtom i byggnaden. Från larmpanelen hörs en ljudsignal och ett alfanumeriskt meddelande med upp till 20 tecken anger den exakta platsen för larmet.
Den eller de bland personalen som tar emot larmet beger sig snabbt till larmplatsen.
Larmpaneler och IR-mottagare i direkt närhet av platsen visar att hjälp är på väg genom att de blinkande sensordioderna övergår till fast sken. Detta ger den som löste ut larmet en bekräftelse på att hjälp är på väg.
När väl en IR-signal kommit in och hanteras av systemet kan larm bara återställas eller avbrytas med en speciell återställningssändare. Alla larm måste hanteras och avslutas vid larmplatsen, vilket garanterar att larmorsaken verkligen åtgärdas.
Pop-up larm
Genom vår nya programvara – Net Alert så kan samtliga datorer som finns på inkopplade på ert nätverket visa larm i klartext med position (plats) och åtgärdsinstruktioner. Denna funktion gör att systemet blir mycket effektivt. Alla får reda på vad som sker. Net Alert kan byggas ut och anpassas för inbrottslarm, utrymningslarm mm.
Rumsindikering
Dessa kan monteras utanför ett rum eller zon för att visa att larm aktiverats innanför dörren och samtidigt ge en visuell indikering av platsen för ett nödläge.