i-message systembild

Vi på LOTS kommer i monter H10 att visa hur vi kan integrera befintliga trygghetslarm för särskilt boende som är fullt fungerande med ny och modern teknik. Ny smart teknik kan knyta ihop äldre system i en modern plattform som kan hantera olika typer av larm, olika kommunikationsvägar samt rapportfunktioner som personal och verksamhetsledning efterfrågar.

Rapport från MVTe mässan 23-24 januari – Kista mässan

Så var årets första mässa avklarad, – Sveriges nationella mötesplats för
välfärdsteknologi och e-hälsa MVTe mässan.

Lite rådata

  • Mässbesökare 896st
  • Konferensdeltagare 574st
  • Talare/Moderatorer 112st
  • Utställare 85st
  • Totalt antal på plats (inkl utställare) 1667st

Vi visade våra smarta system för vård och omsorg. Vi ser tillbaks på en trevlig mässa med många bra möten, både mot våra befintliga kunder och nya intressanta kontakter.

Vår monter var väl bemannad med vår egen personal samt representant Från Multitone Ltd
Yves Le Gal i två dagar.

Läs mer

LOTS Security ställer ut på MVTe mässan i Kista 24- 25 januari 2018. (länk till mässan)

Mötesplats Välfärds Teknologi och e-hälsa är en konferens och mässa om införandet av ny teknik inom kommunal vård och omsorg.

Välfärdsteknologin leder till ökad självständighet, trygghet och delaktighet i samhället om vi utgår från individens behov och förutsättningar. En del kommuner ligger i framkant i användningen av teknologi inom vård och omsorg, medan andra kommuner ligger i startgroparna. På MVTe finns lärdomar för alla nivåer. Sveriges nationella mötesplats för välfärdsteknologi och e-hälsa Läs mer

almedalen 5LOTS presentation av kommunikationsverktyget för vård och omsorg, NurseCare, väckte stor uppmärksamhet och nyfikenhet, under den, av Hälsans Nya Verktyg, arrangerade utställningen i Almedalen.
Våra förväntningar inför lanseringen av NurseCare, i Almedalen, toppades och nu ser vi fram emot en spännande höst.

Läs mer

NurseCare - vårdsystem i Almedalen

Snart är det dags för Sveriges absolut största evenemangsarena för politiker, tjänstemän och företag; Almedalen.

Den 6 juli mellan kl. 10:30- 14:30, kommer vi på LOTS att finnas som utställare i Hälsans Verktygs utställningstält i området Hälsodalen, St Hans Plats 2.
Temat är:”E-hälsa i praktiken”- Digitala lösningar som bidrar till nya sätt att möta utmaningar inom hälsa, vård och omsorg.

Läs mer

NurseCare - vårdsystem i Almedalen

Snart är det dags för Sveriges absolut största evenemangsarena för politiker, tjänstemän och företag; Almedalen.

Den 6 juli mellan kl. 10:45- 15:45, kommer vi på LOTS att finnas som utställare i Hälsans Verktygs utställningstält i området Hälsodalen. St Hans Plats 2
Temat är:
”E-hälsa i praktiken”- Digitala lösningar som bidrar till nya sätt att möta utmaningar inom hälsa, vård och omsorg.  

Hos LOTS hittar du

Hos oss kommer Du att kunna titta på, diskutera och även pröva NurseCare. Vårt exceptionellt smarta kallelsesignal-/vårddokumentationssystem och inte bara det… som verksamhetsledare inom vård och omsorg kan Du själv komma med önskemål på ytterligare funktioner som skulle underlätta arbetet på just Dina boenden, vi utvecklar dem i samråd med Dig.
Eftersom att NurseCare är ett framtidssäkert system, kan vi utveckla nya funktioner och t o m uppgradera redan tidigare installerad hård- och mjukvara, d v s ditt system blir aldrig uråldrigt och är därmed en säker investering för framtiden.

Har du testat NurseCare, kommer du inte att vilja ha något annat. Det är lätt att använda trots avancerad teknik och garanterar ett vattentätt kvalitets-, säkerhets-, uppföljnings- och utvärderingsarbete. NurseCare är via öppna protokoll integrerbart med befintliga vårddokumentationssystem och den effektiva dokumentationen, vilken utförs i den boendes rum, kan ge verksamheten upp till 10 minuter extra per timme och anställd, dygnet runt samt sänka sjukfrånvaro orsakad av skadlig stress med upp till 50%.

 

Varmt välkomna!

 

 

 

Den 30-31 mars hölls ”Mässa för Välfärdsteknologi”, ett evenemang arrangerat av Tranås kommun.
LOTS Security var en av utställarna och som tidigt insåg att det finns ett behov av fler kommunarrangerade mässor, där kommunernas samtliga personal inom verksamhetsområdet har möjlighet att delta, prova på och lämna önskemål.

Conny Israelsson har varit projektansvarig för ”Mässa för välfärdsteknologi”, i Tranås.

Conny, levde mässan upp till förväntningarna?

-”JA, vi är riktig nöjda det fungerade jättebra och de anställda var också mycket nöjda.
Vi hade ju inga större förväntningar från början, men det blev så bra! Vi hade ca 750 besökare totalt, inklusive våra anställda, medborgare och besökare från andra kommuner.” Läs mer