Vi på LOTS kommer i monter H10 att visa hur vi kan integrera befintliga trygghetslarm för särskilt boende som är fullt fungerande med ny och modern teknik.

Ny smart teknik kan knyta ihop äldre system i en modern plattform som kan hantera olika typer av larm, olika kommunikationsvägar samt rapportfunktioner som personal och verksamhetsledning efterfrågar.

Exempel av möjliga funktioner

 • Applikation för smartphone för Android och IOS
 • Kontakta min kollega via tal och text
 • Närvarohantering
 • Kameraintegration
 • Säker larmhantering
 • Säker loggning av alla larmhändelser
 • Säker loggning av alla åtgärder
 • Bekräftelsefunktioner typ ”Jag har läst”, ”Jag går”, ”Jag hinner inte” etc.
 • Dokumentation
 • Personallarm
 • Positionering
 • Komplettera med olika larmfunktioner
 • Integration med andra system som används i verksamheten
 • Molntjänst som ni har full kontroll över och äger
 • All kommunikation är krypterad enligt AES 256
 • Inga löpande licenskostnader

Om mässan

MVTe – Sveriges nationella mötesplats för välfärdsteknologi och e-hälsa

Mötesplats välfärdsteknologi och e-hälsa är en konferens och mässa om införandet av ny teknik inom kommunal vård och omsorg.

Välfärdsteknologin leder till ökad självständighet, trygghet och delaktighet i samhället om vi utgår från individens behov och förutsättningar.

En del kommuner ligger i framkant i användningen av teknologi inom vård och omsorg, medan andra kommuner ligger i startgroparna.

På MVTe finns lärdomar för alla nivåer.

 

Vi finns i monter B02:040 på Svenska mässan i Göteborg

Vitalis erbjuder ett unikt tillfälle att se det senaste inom IT för hälsa, vård och omsorg. Här träffas alla branschens ledande aktörer och leverantörer som bland annat visar system för journalhantering, vårddokumentation, informationsöverföring, läkemedelshantering och mycket annat.

På mässgolvet pågår en mängd aktiviteter, så som uppkopplade vårdmiljöer i Intelligent Hospital

Mässans öppettider:

Tisdag 24 april kl. 09.00-17.00
Onsdag 25 april kl. 09.00-17.00
Torsdag 26 april kl. 09.00-16.00

LOTS smarta lösningar för vård och äldreomsorgen bygger på modern teknologi där de tekniska lösningarna är väl beprövade och löser både dagens och morgondagens utmaningar.

Vi kommer att visa följande lösningar

NurseCare ett mångfacetterat vårdsystem

Ett modernt system som du enkelt väljer de gobitar din verksamhet behöver

 • Tal mellan personal
 • Tal med den boende
 • Positionering av personal
 • Positionering av boende
 • Trådlösa tillbehör
 • Automatisk eller manuell markering av din närvaro och dokumentera
 • Påminnelsehantering
 • Signera medicinering
 • Daglig dokumentation

Som boende kan du få en överblick över vilka aktiviteter som kommer att ske under dagen samt själv lämna din beställning på matval.

Som anhörig kan du få ta del av historik, daglig vård och aktuella händelser

Som ledare får du en löpande överblick över verksamheten då systemet genererar rapporterar som visar tydliga resultat över den verksamhet som utförts.

InterCall Touch -lite mer

InterCall Touch är ett kallelsesignalsystem för vård och omsorg, med ett brett utbud för vård och omsorg tillverkat i material anpassat för sjukvårdsmiljöer, RFID-inloggning och som hjälper vårdpersonalen med prioritering av larm. Talfunktion samt integrerad adressbok, personal kan samtala med övrig personal samt med boende. Alla aktiviteter loggas och sparas som du enkelt kan använda för att skapa rapporterar med statistik på verksamheten.

EkoCare

EkoCare är ett helt trådlöst och lättanvänt kallelsesignalsystem som visar var boende/patient och personal befinner sig när de behöver hjälp.

EkoCare är ett kallelsesignalsystem som erbjuder den ultimata och flexibla lösning på kallelsesignalsystem med positionering av patient/boende samt personalen.

EkoCare bygger på ett trådlöst digitalt radionätverk som är övervakat och självkornfigurerande.

Skulle någon enhet sluta fungera, rapporteras detta till behörig personal, och systemet reparerar sig automatisk med att hitta nya radiovägar för att kommunicera.

EkoCare stöder tyst vårdmiljö.

Integrationsplattformen

i-message

Vi hanterar mängder med olika typer av information och meddelande i dag. Ibland är det bara en bekräftelse ibland akut information som kräver en omgående insats från akutlarm, brandlarm, inbrottslarm personlarm driftlarm etc.

Information tas emot på olika typer av apparater som larmdisplay, dator, padda, mobiltelefon, komradio eller en vanlig telefon.

Informationen kommer via olika system som mail, sms, videostreaming, textmeddelande via personsökare kommunikationsradion etc.

Den som är ansvarig för säkerheten vill få kontroll över att resurser för åtgärd är på väg, att åtgärd är utförd.

Den som är kvalitetsansvarig vill kunna följa upp händelser och incidenter.

Med i-message samordnar vi:

 • dina kommunikationssystem
 • din personal
 • din larmhantering
 • dina åtgärdsplaner

i-message knyter samman din larmhantering med dina kommunikationssystem, din personal och externa resurser, med dina åtgärdsplaner allt överskådligt och möjlighet till automatisering.

Rapport från MVTe mässan 23-24 januari – Kista mässan

Så var årets första mässa avklarad, – Sveriges nationella mötesplats för
välfärdsteknologi och e-hälsa MVTe mässan.

Lite rådata

 • Mässbesökare 896st
 • Konferensdeltagare 574st
 • Talare/Moderatorer 112st
 • Utställare 85st
 • Totalt antal på plats (inkl utställare) 1667st

Vi visade våra smarta system för vård och omsorg. Vi ser tillbaks på en trevlig mässa med många bra möten, både mot våra befintliga kunder och nya intressanta kontakter.

Vår monter var väl bemannad med vår egen personal samt representant Från Multitone Ltd
Yves Le Gal i två dagar.

Läs mer

LOTS Security ställer ut på MVTe mässan i Kista 24- 25 januari 2018. (länk till mässan)

Mötesplats Välfärds Teknologi och e-hälsa är en konferens och mässa om införandet av ny teknik inom kommunal vård och omsorg.

Välfärdsteknologin leder till ökad självständighet, trygghet och delaktighet i samhället om vi utgår från individens behov och förutsättningar. En del kommuner ligger i framkant i användningen av teknologi inom vård och omsorg, medan andra kommuner ligger i startgroparna. På MVTe finns lärdomar för alla nivåer. Sveriges nationella mötesplats för välfärdsteknologi och e-hälsa

Själva mässan har fritt inträde, men konferenspaketen för 2 dagar med lunch kostar
5 600:-. Vill ni ha hjälp med biljetter kontakta oss, så får ni en länk till bokning med rabatterat pris.

Vi kommer att visa upp smarta och säkra lösningar som underlättar för kommande utmaningar inom vård och omsorg. Läs mer om våra smarta lösning här i våra kommande E-brev eller varför inte besök oss på MVTe mässan.

Våra smarta och säkra nyheter berättar vi mer om är:


NurseCare

Ett komplett vårdsystem där du väljer de funktioner du har behov av och som din verksamhet kräver

 • NurseCare erbjuder ett brett utbud av funktioner för att underlätta det daglig samspel mellan boende, vårdpersonal och verksamhetsledning.
 • Verksamheten behöver funktioner för att garantera en säker och kvalitativ vård och omsorg.
 • NurseCare är en hel plattform med möjligheter att steg för steg kvalitetssäkra vården

Läs mer om NurseCare


EkoCare

Ett trådlöst patientlarmsystem med positionering av både patient och personal

 • Snabb & enkel installation
 • Fungerar enligt tyst vårdmiljö
 • 18 till 24 månader drift på standardbatteri

Läs mer om EkoCare

 


InterCall Touch

Ett enkelt och kostnadseffektivt patientlarmsystem med många funktioner.

 • Enkelt, – alla basfunktioner finns där
 • Trådlös anslutning av 3:dje part utrustning

Läs mer om InterCall Touch


i-Message

Vi integrerar alla dina kommunikationsvägar med dina larmsystem.
– En lösning för tidskritisk larmhantering, Dvs. då det är viktigt att man vet att rätt information kommit fram samt att rätt personal är på väg. Då korta insatstider och adekvata åtgärder är de primära.

 • Larmhantering och administration av olika typer av larm- och kommunikationssystem.
 • Dect, Sms, mail smartphones integreras med full övervakning av status, larmmeddelanden och åtgärder.
 • Alla händelser och åtgärder loggas
 • Snabb och säker information mellan olika system och enheter

Ett system kan hantera och koppla samman alla era anläggningar med brukaren.

Vill du veta mer, kontakta vår säljavdelning – 08 711 22 11

Välkommen till Norrlandskonferensen som anordnas av Svenska Badmästarförbundet i Örnsköldsvik, den 20-21 oktober mellan kl.9:00 – 19:00 resp. kl.9:00 -12:30

I LOTS Securitys monter får du möjligheten att träffa och få information av Stefan Langenfors, försäljningsansvarig för Hjälpknappen – Larmsystemet som möjliggör för besökare att snabbt påkalla personalens uppmärksamhet vid tillbud samt likaså hjälpa personal att komma i kontakt med varandra vid behov av assistans. Läs mer

almedalen 5LOTS presentation av kommunikationsverktyget för vård och omsorg, NurseCare, väckte stor uppmärksamhet och nyfikenhet, under den, av Hälsans Nya Verktyg, arrangerade utställningen i Almedalen.
Våra förväntningar inför lanseringen av NurseCare, i Almedalen, toppades och nu ser vi fram emot en spännande höst.

Läs mer

Snart är det dags för Sveriges absolut största evenemangsarena för politiker, tjänstemän och företag; Almedalen.

Den 6 juli mellan kl. 10:30- 14:30, kommer vi på LOTS att finnas som utställare i Hälsans Verktygs utställningstält i området Hälsodalen, St Hans Plats 2.
Temat är:”E-hälsa i praktiken”- Digitala lösningar som bidrar till nya sätt att möta utmaningar inom hälsa, vård och omsorg.

Läs mer

Snart är det dags för Sveriges absolut största evenemangsarena för politiker, tjänstemän och företag; Almedalen.

Den 6 juli mellan kl. 10:45- 15:45, kommer vi på LOTS att finnas som utställare i Hälsans Verktygs utställningstält i området Hälsodalen. St Hans Plats 2
Temat är:
”E-hälsa i praktiken”- Digitala lösningar som bidrar till nya sätt att möta utmaningar inom hälsa, vård och omsorg.  

Hos LOTS hittar du

Hos oss kommer Du att kunna titta på, diskutera och även pröva NurseCare. Vårt exceptionellt smarta kallelsesignal-/vårddokumentationssystem och inte bara det… som verksamhetsledare inom vård och omsorg kan Du själv komma med önskemål på ytterligare funktioner som skulle underlätta arbetet på just Dina boenden, vi utvecklar dem i samråd med Dig.
Eftersom att NurseCare är ett framtidssäkert system, kan vi utveckla nya funktioner och t o m uppgradera redan tidigare installerad hård- och mjukvara, d v s ditt system blir aldrig uråldrigt och är därmed en säker investering för framtiden.

Har du testat NurseCare, kommer du inte att vilja ha något annat. Det är lätt att använda trots avancerad teknik och garanterar ett vattentätt kvalitets-, säkerhets-, uppföljnings- och utvärderingsarbete. NurseCare är via öppna protokoll integrerbart med befintliga vårddokumentationssystem och den effektiva dokumentationen, vilken utförs i den boendes rum, kan ge verksamheten upp till 10 minuter extra per timme och anställd, dygnet runt samt sänka sjukfrånvaro orsakad av skadlig stress med upp till 50%.

 

Varmt välkomna!

 

 

 

Den 30-31 mars hölls ”Mässa för Välfärdsteknologi”, ett evenemang arrangerat av Tranås kommun.
LOTS Security var en av utställarna och som tidigt insåg att det finns ett behov av fler kommunarrangerade mässor, där kommunernas samtliga personal inom verksamhetsområdet har möjlighet att delta, prova på och lämna önskemål.

Conny Israelsson har varit projektansvarig för ”Mässa för välfärdsteknologi”, i Tranås.

Conny, levde mässan upp till förväntningarna?

-”JA, vi är riktig nöjda det fungerade jättebra och de anställda var också mycket nöjda.
Vi hade ju inga större förväntningar från början, men det blev så bra! Vi hade ca 750 besökare totalt, inklusive våra anställda, medborgare och besökare från andra kommuner.” Läs mer