Fördel          Teknisk specifikation          Jag vill veta mer

Touch dörrkontroll

Touch dörrkontroll är ett enkelt, kostnadseffektivt och trådlöst ID-säkerhetssystem. Via RFID-teknologi möjliggör Touch Dörrkontroll för sjukhus och omsorgsenheter att kontrollera vårdpersonalens passage till områden med begränsad åtkomst.

Fördel

Säkerhet och Trygghet

Dörrarnas låsmekanism skickar ett larm om någon utan behörighet försöker få åtkomst till ett område dit personen inte har tillträde. Utsatta patienter och deras familjer kan känna sig trygga i vetskapen om att de är skyddade från obehöriga besökare 24/7.

Programmerbara ID-kort

ID-kort kan programmeras så att var personal går att identifiera. Korten kan designas med anläggningens logotype samt varumärkesfärg, vilket bidrar till att identifiera enhetens personal.

Begränsad åtkomst

ID-kort kan programmeras med olika behörighetsnivåer, vilka kan bevilja eller begränsa access till olika områden inom enheten. Personalen kan lokaliseras genom att deras närvaro markeras och automatiskt registreras i databassystemets datalogg.

Flexibla anslutningsmöjligheter

Touch Dörrkontroll installeras på Intercall Bus nätverk och är individuellt programmerbart med Intercall mjukvaruprogram för apparatur.

Säkerhet och Trygghet

Dörrarnas låsmekanism skickar ett larm om någon utan behörighet försöker få åtkomst till ett område dit personen inte har tillträde. Utsatta patienter och deras familjer kan känna sig trygga i vetskapen om att de är skyddade från obehöriga besökare 24/7.

Programmerbara ID-Kort

ID-kort kan programmeras så att var personal går att identifiera. Korten kan designas med anläggningens logotype samt varumärkesfärg, vilket bidrar till att identifiera enhetens personal.

Begränsad åtkomst

ID-kort kan programmeras med olika behörighetsnivåer, vilka kan bevilja eller begränsa access till olika områden inom enheten. Personalen kan lokaliseras genom att deras närvaro markeras och automatiskt registreras i databassystemets datalogg.

Teknisk specifikation

Mått och vikt

höjd 106mm

bredd 96mm

djup 24mm

vikt 110g

Nätverk intercall Buss

Jag-vill-veta-mer-rodClick here to add your own text