EkoTek

EkoTek är ett trådlöst person -och trygghetslarm. Det är särskilt utvecklat för yrkesgrupper där det finns risk för att bli utsatt för hot och våld. EkoTek är enkelt att
använda och kan kombineras med befintliga säkerhetssystem. En mycket givande investering för våra kunder.

Trygghet för er personal

Din personal bör ha ett personlarm för att kunna kalla på hjälp direkt när det behövs. Även personal med utbildning i kris- och konflikthantering och med stor medvetenhet om risker kan hamna i ohanterbara situationer.
Det borde vara lika självklart med personlarm i dessa miljöer som att bära flytväst på sjön.

Enkelt att använda

Ett bra personlarm ska vara enkel att använda. Knapparna ska vara få och personalen ska kunna med en enkel knapptryckning aktivera larmet.
Vi har även en handenhet med två knappar om man vill ha två larmnivåer, exempelvis assistans- och akut larm.

Anpassning och flexibilitet

Larmsystemet kan ha precis den täckning man önskar i en byggnad och går att kombinera med olika typer av larmsökare.
Det är få enheter i ett EkoTek-system och i kombination med den trådlösa tekniken är det en flexibel lösning för din verksamhet.

Datablad och tekniska beskrivningar finns under respektive produkt i produktkatalogen.