Villkor

Leveransvillkor materiel ALEM 09

För våra leveranser av materiel gäller ALEM 09 om inget annat har överenskommit.
En förutsättning för en annan överenskommelse, är att den görs skriftligen

LOTS Security levererar material enligt leveransvillkor ”ALEM-09″

Nedan vårt kompletterade avtalsvillkor til ALEM 09 
LOTS Security kompletterade avtalsvillkor till ALEM 09

For our deliveries of equipment, ALEM 09 applies unless otherwise agreed.
A prerequisite for another agreement is that it is made in writing

Link to “General terms and conditions for the delivery of electrical equipment” in English

Frakt

Samtliga transporter sker fritt från vårt företagslager i Kungens Kurva. Frakt- och försäkringskostnader skall betalas av köparen.

Vid ej angivet fraktsätt skickar LOTS med Postens Företagspaket, kostnaden debiteras via faktura.

Garanti

Garantitid 1 år. Ersättning för resor och arbetstid ingår ej i garantin

Garanti på utförd service på verkstad

Garantitid 3 månader på utförd service.

Priser

Vi förbehåller oss rätten att ändra priserna utan föregående meddelande. Våra priser gäller exkl moms.

Valutaförändringar

Vid valutaförändringar med  5 % eller mer har LOTS rätt att med omedelbar verkan justera prislistor och offerter. Ingångna avtal får dock inte justeras, om inte valutaförändringen varit oförutsägbar och väsentligt påverkat köpesumman.

Offertens giltighetstid och pris

LOTS är bunden av angiven offert under en period om 30, 60 respektive 90 dagar (se giltighetstid i offerten ) från dagen för utförandet av offerten. Om inget annat uttryckligen anges, gäller samtliga prisuppgifter i prislistor och offerter exklusive moms.

Återlämning av produkt

Vi accepterar kreditering av produkt som återlämnas till oss i obruten förpackning. Varan får ej vara äldre än 3 månader från leveransdatum. Krediteringsavgift på 25% på fakturerat belopp.

Ej återlämnat serviceutbyte faktureras. Om vi får material i retur efter 14 dagar debiteras en hanteringsavgift på 500:-

Produktutförande

Enligt tillverkarens specifikation vid leveranstillfället. Vi förbehåller oss rätten att utan föregående avisering ändra produktspecifikationer. Avvikelser mellan bilder, text i katalogen och produkten kan förekomma.