SRT-GSM larm

SRT 326 Personlarm

för fast larmadress

Ingen GPS positionering utan är ett personlarm avsätt för fast larmadress. SRT326 har i övrigt samma funktioner som SRT306. SRT326 används b.la. på kontor, mottagningar och industrier.

Personlarm SRT 326

SRT 306 mobilt personlarm

med GPS positionering

Med ett tryck på larmknappen får larmcentralen information om vem den nödställde är och vilken position personen har. Operatören kan höra vad som händer och hur situationen utvecklas

GSM-larm SRT 306

SRT330 GSM-mottagare

Med display och larmdon

GSM mottagare som snabbt och tydligt indikerar när ett larm mottas och kan användas tillsammans med SRT306 och SRT326. SRT330 indikerar att ett larm har gått genom skarp ljudsignal och blinkande varningsljus

Larmmottagare SR 330