Bakgrund Utmaningen att tillhandahålla högkvalitativ psykisk vård i Irland delas över ett komplext system av hälsokontor, religiösa institutioner, daghem och privata sjukhus. Med ett brett spektrum av faciliteter, mönster och åldrar måste

EkoTek larmsökare

– Viktig information för yrkesgrupper där det finns risk för hot och våld Många person- och överfallslarm är kopplade till väktare. Detta innebär att tiden från att någon larmar till att hjälp er på plats blir lång och osäker. Vi har utvecklat ett alternativ: EkoTek når  dina medarbetare som inom 5 sekunder ser var du […]

Skyddsväska tillverkat i ett mjukt gel material EkoTek larmsökare, Pager 2.0 har kompletterats med  ett tillbehör, en skyddsväska.

Conny Zetterlund arbetar som chef för biblioteket och allaktivitetshuset i Oxelösund. Han visar stolt upp lokalen som omfattar 2000 m2 och dit 800-1000 besökare dagligen kommer för att besöka, bibliotek, gallerier, fritidsgård, evenemangssal, kommuncenter samt stadens turistbyrå. Oxelösunds bibliotek är Sveriges näst mest besökta bibliotek och med en personalstab om 20 personer.

Varför beställde ni personlarmet?

Vi behövde hitta en lösning på vårt behov av att kunna få hjälp om vi behöver det.
Hjälpen kan vara av två karaktärer, det ena är nödhjälp och det andra är vanlig hjälp. Som exempelvis vid situationer då det skulle upplevas som tryggare om två i personalen är närvarande under ett mötet
med en person där det finns en påtaglig känsla av att det skulle kunna uppstå en situation som kan vara svår att hantera ensam. Det händer mycket i huset och med mäniskor och det kan vara så att vi behöver använda oss av hjärtstartaren och då behöver vi ju också vara fler som hjälper till.

Nytt arbetsområde för larmsökaren

Personlarmet har en väldigt flexibel funktion då vi  behöver hantera olika situationer.  Allt som kan inbegripa allt ifrån personer som nekats socialbidrag med stor frustration till överförfriskade medborgare kan bli hotfulla. Dessa personer kan vara en fara för både sig själva och andra.

Det är ingen självklarhet att klara av att möta en kund och ibland kanske det helt enkelt inte går för en personal att bemöta den kunden rätt och då måste vi ju få hit någon annan som klarar av det, det är egentligen inte bara en trygghetsfråga utan även en servicefråga.

Men det är inte alltid katastroflägen och vi har upptäckt att vi kan använda personlarmet på flera olika sätt. Larmsökaren består av både larm- och larmmottagare. Den  täcker även in ytterligare behov som vi har i verksamheten. Vi använder faktiskt assistansknappen, d v s den blå knappen, om det är mycket besökare vid ett och samma tillfälle, för att påkalla att det behövs fler personal.

Vi befinner oss på många olika ställen i lokalerna och larmsystemet täcker in samtliga ytor. Det kan vara svårt att nå varandra, och då underlättar den bärbara larmsökaren  för oss. Genom att visa exakt var den som behöver hjälp befinner sig och vi kan på så sätt gå dit direkt. Det är väldigt smidigt. När vi lämnar huset överlämnar vi larmsökaren till den som tar vid.

För oss är det viktigt att personlarmet blir en naturlig del av vårt arbetssätt och den har ökat vår teamkänsla och det är viktigt, dessutom kan vi ge våra besökare en bättre service.

Vad tycker personalen om personlarmet?

De tycker att det fungerar bra.
Vi hade, innan vi bestämde oss för EkoTek, letat efter ett personlarm under två års tid. Det var inte förrän någon läste en artikel om biblioteket i Finspång och hur de löst sina behov av en ökad trygg- och säkerhet på arbetsplatsen som vi insåg att här fanns lösningen. Vi spanade in det och vi hittade inget annat system som stämde så bra in på vår verksamhet som just EkoTek. En ren och tydlig lösning blev det.

 

img_0291För cirka ett år sedan skrev LOTS om Helsingborgs Stad och deras installationer av det positionerande personlarmssystemet EkoTek. Helsingborgs stad är en av de EkoTek-tätaste städerna i Sverige. Nu är det dags för Stockholms Stad, som blir allt flitigare användare av systemet.

LOTS intervjuar Torbjörn Gustavsson som sedan flera år tillbaka arbetar som Säkerhetssamordnare på Stadsdelsförvaltningen i Spånga-Tensta, en av Stockholms västra stadsdelar, med ca: 39000 boende, uppdelat på ca: 20000 personer i Spånga respektive samma siffra i Tensta/Hjulsta. Den ena sidan består av gammal bebyggelse, mestadels villor medan den andra i huvudsak består av bostäder ifrån 70-talet, ett s k miljonprogramsområde.

Läs mer

EkoTek är ett av Sveriges mest installerade, positionerande personlarm. Efter ett stort antal förfrågningar erbjuder nu LOTS, EkoTek-MINI.  Som namnet antyder, är en EkoTek-version som är anpassat för mindre verksamheter, där det finns risk för personalen att utsättas för hot och våld.
Systemet fungerar på samma sätt som EkoTek och innehar exakt samma funktioner och fördelar. Skillnaden mellan originalet och MINI, är att MINI endast inkluderar 10 stycken positionsenheter till skillnad från EkoTek, som hanterar upp till 500 enheter. Naturligtvis innebär det en inte helt oviktig påverkan på priset, som också blir MINI, så nu finns det inget som hindrar dig som arbetsgivare från att ta ditt ansvar genom att investera i en tryggare och säkrare arbetsmiljö för dig och dina anställda.

Läs mer

Dirk-Olaf.Groschke ekoSecure

Trygg & säker arbetsplats

När det kommer till att trygga och säkra landets arbetsplatser, har EkoTek® personlarmssystem, blivit en nationell succé.

Men personlarmssystemet som tillverkas av brittiska Multitone, används inte enbart i Sverige, utan även i andra europeiska länder, exempelvis Tyskland.
LOTS Security som är svensk leverantör av systemet tycker att det är intressant att få insikt i hur användningsområdena ser ut utanför landets gränser och har därför intervjuat Dirk-Olaf Groschke, Multitones säljansvarige i Düsseldorf.

 Hur ser efterfrågan på EkoTek® ut i Tyskland?

-”Det finns en stor efterfrågan och våra tre största kundgrupper är personal som arbetar inom Psykiatrin, sjukhusens akutmottagningar och arbetsförmedlingarna.
Exempelvis så installerade vi nyligen, på ett av arbetsförmedlingens kontor, 225 positioneringsenheter som täckte fyra våningar. Samtliga i personalen bär en larmsökare. Var våning har delats in i en grupp så, det blev fyra grupper totalt.”

”Andra kundgrupper finns inom Socialtjänsten.  I synnerhet de enheter där man behandlar väldigt emotionella frågor, exempelvis ”LVU”-ärenden, d v s omhändertagande av barn. Ytterligare exempel är domstolar och advokater som arbetar med familjejuridik; skilsmässor m.m.”

”Skolor är mycket utsatta områden, i synnerhet i skolor för barn med uppförandeproblem.
När skolorna använder EkoTek®, kan de arbeta förebyggande med hot- och våldssituationer samtidigt som de kan få hjälp om en situation skulle uppstå.”

”EkoTek® installeras även i äldre byggnader där arkitekturen inte får komma till skada, t ex i äldre rättegångsalar, där det inte är tillåtet att göra åverkan på väggar, genom att göra kabeldragningar. Eftersom att EkoTek® är trådlöst förstörs inte arkitekturen.”

”I övrigt installerar vi på flyktingboenden och laboratorier, (inte enbart kemiska), på universitet eller andra platser.”

”EkoTek® har så många funktioner; en falldetektor, en röd knapp där du kan larma själv, men om du ramlar utan möjlighet till att själv kunna larma, skickas ett larm efter ett förprogrammerat tidsintervall, ett s k ”man down”-larm.
Larmsökaren kan även fästas i kläder via en rycklina, som automatiskt larmar om någon skulle försöka rycka bort den. Denna lösning används flitigt inom psykiatrin och kriminalvården.”

Larmsökaren har uppenbarligen många användningsområden.

-”Ja, vår larmsökare har så många olika funktioner att det i princip finns obegränsat med användningsområden. Den innehåller en vibrator och används på arbetsplatser där det finns döva anställda och den är då kopplad till brandlarmet.
Ett flertal större svenska företag i Tyskland, som tar ett stort ansvar i att hjälpa döva personer ut på arbetsmarknaden, använder den. Eftersom att larmsökaren vibrerar och är kopplad till brandlarmet, får de en direkt information om att det brinner eller att området av någon annan anledning måste utrymmas, det ger alla en stor trygghet.”

 

Dirk-Olaf.Groschke ekoSecure

Med anledning av att LOTS Security lanserar EkoSecure ®, speciellt framtaget för att trygga arbetsmiljön för ensamarbetande, i Sverige, har vi valt att intervjua en av de personer som står bakom produktidén.

Dirk-Olaf Groschke, du arbetar som säljansvarig på Multitones tyska enhet i Düsseldorf och det var just ni som insåg behovet av att utveckla ett trådlöst personlarmssystem för ensamarbetande personal.

-”Ja, och resultatet blev EkoSecure som är baserat på EkoTeks teknologi. Vi utgick från EkoTek®, men tillförde ett andra frekvensband till systemet.” Läs mer

 

shutterstock_165228059 industrilokalEkoSecure är ett positionerande personlarmssystem med lång räckvidd. Systemet är en uppföljare till populära EkoTek. Med nya funktioner speciellt utvecklade för att passa ensamarbetande inom exempelvis tillverkningsindustrier eller andra verksamheter som innehar industrilokaler, kontor och grönytor. Syftet med EcoSecure är att säkerställa att de som arbetar ensamma har möjlighet att tillkalla hjälp utifall att en olycka eller liknande inträffar.
Genom att använda EkoTeks centralutrustning samt EkoTeks nätverksrepeatrar, kan personlarmssystemet erbjuda säkerhet åt personal som rör sig inom och mellan lokaler.

Läs mer

LOTSNet gör så att våra kunder kan styra och informera om händelser utanför den fastighet där EkoTek- systemet finns installerat.LOTSNet 450x467
LOTSNet används till att låsa och/eller öppna dörrar, starta larmdon och tända indikeringar.

Vi kan nu överföra larm till larmcentraler, organisationer och serviceteam via larmsändare, mail och SMS. LOTSNet:en kan skicka information  om vem som larmat och var denne befinner sig. vi kan styra så rätt person eller organisation får rätt information, i rätt tid.
LOTSNet gör det möjligt att skicka positionerande larm till larmcentral.

Egenutveckling

Efter att ha mottagit ett flertal önskemål och påpekanden om vikten av att kunna skicka information till larmcentral om vart personer befinner sig i fastigheten, i klartext exempelvis; ” Anläggning 1234 – Personlarm 4 – Samtalsrum 204 plan 1”, tog vi fram en lösning med SMS-funktion.

Vi har nu möjlighet att överföra ny information automatiskt vid ny position, vi kan uppdatera larmcentralen med aktuell information, utifall att personen som larmat förflyttat sig inom fastigheten.
Vi har valt att utveckla LOTSNet larmöverföring, med möjlighet till att skicka informationen via två vägar, en primär och en sekundär lösning. Detta beroende på hur hög säkerhet man önskar samt om det finns tillgång till internet.

Som primär lösning, överför LOTS larm till larmcentral via internet till en nätoperatörs sms-portal och som sekundär lösning, via ett 4-G modem.

A & B larmfunktion

För att kunna höja och förtydliga informationen till larmcentralen, har vi skapat en funktion som kallas A och B larmfunktion.

När en personal larmar, skickas ett larm som får karaktär ”B-larm” hos Larmcentralen.
Kommer det in ytterligare larm från en eller flera personal, får det karaktär A-larm.

Larmcentralen vet nu att fler än en personal på anläggningen har skickat larm. Detta är med hög trovärdighet ett skarpt läge. Larmnivån höjs nu till ”Polislarm”, med polisutryckning som följd.

Genom möjligheten att kunna anpassa åtgärdsinstruktionerna hos Larmcentralen, blir det enkelt för företag som delvis har ensamarbetande personal att enkelt justera tidpunkter för när B-larm automatiskt blir A-larm. Exempelvis, mellan 22:00-06:00 gäller ett B-larm som ett A-larm.

Nästa steg

Då utvecklingen av LOTSNet bygger på våra kunders behov och efterfrågan, är vi tacksamma för
feed-back från våra återförsäljare och slutanvändare, då det påskyndar utvecklingen och driver den i rätt riktning.

Fatima Cokic Landskrona HVB-hem_beskurenFatima Cokic arbetar som sektionschef på HVB Campus, en HVB-verksamhet i Landskronas stad, där hon ansvarar för tre enheter.

Fatima, kan du berätta lite om dina arbetsuppgifter?
-”Jag arbetar på en enhetsövergripande nivå och har tillsammans med andra kollegor och medarbetare utvecklat vår HVB-verksamhet. Jag har arbetat här i snart ett år och trivs enormt med uppdraget och bredden i alla frågorna.”

Vad fick er att installera ett personlarm?
-”För att säkerställa att vi på ett optimalt sätt kan hantera akuta situationer av olyckor, hot eller våld i arbetet. Konflikter uppstår då och då i olika sammanhang när människor lever tillsammans. För oss är det viktigt att kunna hantera de på ett bra och säkert sätt. Om det i ett boende, med många olika individer, uppstår en större konflikt är det viktigt att agera i tid och tillkalla hjälp så att konflikten inte blir av större karaktär och någon kommer till skada.”

Ni har använt larmet, vad hände och på vilket sätt kunde ni avhjälpa situationen?
-”Ja, det har vi gjort. Exempelvis vid akuta situationer när personal bedömt att de inte kan hantera situationen och då det funnits risk för fysiskt våld. Då larmade vi och väktarna eller polisen hjälpte till att hantera den akuta situationen.”

Känner ni er tryggare och säkrare med personlarmet?
-”Vi känner oss generellt trygga i vårt uppdrag och i arbetet med våra boende. Vi arbetar främst förebyggande med fokus på relationsskapande arbete.”

Hur ser det dagliga livet ut på en flyktingmottagning?
-”Vi har en grundstruktur i vardagen med morgonrutiner, skola, hemgång, läxläsning och fritidsaktiviteter. Ambitionen är att göra tillvaron enkel och begriplig för den som just anlänt till ett nytt livssammanhang.”

Utbildas ni i att kunna hantera vålds- och hotsituationer?
-”Vi har höga ambitioner på vår arbetsplats och vi fortbildar oss inom många olika områden. Ett exempel på det är, förhållningssätt – hur vi på ett bra sätt kan möta vår målgrupp, handledning till medarbetare, sex- och samlevnadsfrågor, men även hur vi ska förebygga och hantera vålds- och hotsituationer.”

Har era boende noterat personlarmen och har de kommenterat dem?
-”Våra boende har noterat att vi bytt larmenheter, men det har inte varit av något större intresse eller frågor kring det.”

Utifrån era erfarenheter, vad ska man tänka på när man arbetar på en flyktingmottagning, där det i många fall finns personer med traumatiserande erfarenheter?
-”Det är viktigt att möta individen och se dennes behov. Att utgå ifrån var individen befinner sig och inte var vi vill att den ska vara. Bra och respektfullt bemötande kompenserar många gånger en bristande, språklig förmåga samt att personalgruppen har process- och ärendehandledning.”

 

IMG_1939_blackandwhite Sven-Göran Svensson, arbetar som produktions- och inköpschef på Great Security i Varberg. Han håller igång verksamheterna och ser över den dagliga driften genom att säkerställa att det finns rätt bemanning och rätt fokus på företagets produktområden.

Kan du berätta lite om företaget och dess bakgrund?
Jag grundade Detecta Lås och Larm, ett företag som jag har haft tillsammans med en kollega sedan 1992. 2006 började vi samarbeta med Lås- och Larmteknik i Skåne, vi var rikstäckande och arbetade mestadels med retail-kunder. Vi fungerade så bra ihop att vi för tre år bestämde oss för att bilda ett bolag tillsammans, så det var alltså ingen som blev uppköpt. Vi bytte namn till Great Security och nu finns vi på ett antal ställen i Skåne och på totalt 11 platser i Sverige. Den största verksamheten är i södra Sverige och i Västsverige från Göteborg och neråt plus i Örebro och Stockholm.
Örebro och Stockholm sysslar mest med retail till butikskedjor medan övriga gentemot lokala verksamheter, typ asylboenden m.fl. Vi har 120 personer anställda” Läs mer

Peter Emanuelsson, produktansvarig för LOTS Security, har en lång och internationell erfarenhet från säkerhetsbranschen

Peter Emanuelsson, kan du berätta om dina arbetserfarenheter från branschen?
-”Jag började arbeta som projektledare på LOTS 2004. Vi arbetade då med ganska stora projekt inom kriminalvården, numera är jag produktansvarig i kombination med sälj. Innan jag började arbeta här kom jag senast ifrån ett annat företag i branschen och dessförinnan jobbade jag för Cerberus, sedermera Siemens Building Technologies, för vilka jag var stationerad i Asien under 6 år, som Technical-/Product Manager och Key Account Manager, via deras huvudkontor i Schweiz. Jag jobbade i Malaysia, Kina och Hongkong och återvände till Sverige 2001. Jag har även en lång tidigare erfarenhet av branschen då jag från början inledde min karriär som anläggningstekniker, därefter som servicetekniker och slutligen som projektledare.”

Vilken produkt ur LOTS sortiment, arbetar du mest med?
-”Jag arbetar mestadels med personlarm, men mer och mer med kallelsesignalsystem.”

När du besöker potentiella kunder, vet de oftast redan vad de vill ha för system då?
-” De vet inte alltid konkret vad de vill ha, men däremot vilken funktion de efterlyser. Det är inte så konstigt heller eftersom att alla inte är helt insatta i hur saker fungerar, hur det bör fungera eller vad det finns för olika typer av lösningar. Många av de behov som våra kunder har, är egentligen relativt lika, men lösningarna blir ofta unika eftersom att de kundanpassas.”

Hur skulle du personligen, med den kunskap som du har i bakfickan, trygga din personal, om du misstänkte att de arbetade i en miljö, där de kunde bli utsatta för hot och våld?
-”Jag skulle se till att personalen har möjligheten att meddela sig med varandra, på ett snabbt och effektivt sätt. Där mottagarna av larmet får information om vem det är som larmat och var den personen befinner sig. Anledningen till detta är att det är av yttersta vikt att en hjälpinsats sker snabbt och då pratar vi inom en minut, så det här med att endast förlita sig till att larma och invänta en väktare alt polis, kan vara ganska riskfyllt eftersom att det kan dra ut på tiden. Poliser och väktare ska snarare användas som en backup, i form av att det kommer någon i efterhand som kan reda ut situationen.”

”På vissa platser, t.ex. inom socialförvaltningen, så finns det stationära väktare som givetvis också ska motta personlarmet, oavsett var i fastigheten de befinner sig.”

”Om vi ser till den ”mjuka” delen i användandet av personlarmet, så är det viktigt att personalen har kunskap om larmets funktioner och vilka rutiner som ska följas utifall att det skulle uppstå en nödsituation samt att personalen övar på detta regelbundet, så att alla veta vad de ska göra utifall att det uppstår en nödsituation och det inkommer ett larm. Larm är ett tekniskt hjälpmedel, men det fråntar inte arbetsledaren eller arbetsgivaren deras ansvar i att ha korrekta rutiner, vilka vi på LOTS kan vara behjälpliga med. Det blir ingen komplett larmkedja om folk inte vet vad de ska göra eller hur de ska hantera situationen eller larmsystemet.”

Om vi tänker oss in i arbetsmiljöer, generellt. Finns det fler arbetsplatser, utöver de som har en överhängande risk att utsättas för hot och våld, som faktiskt har nytta av ett personlarm?
”-Jo, ensamarbetare inom exempelvis industrin.
För att nämna ett exempel så har ABB en kraftstation dit vi har levererat larm och de som arbetar där är ju oftast ensamma och då använder de sig av personlarm som går via en larmcentral som hanterar larmen enligt fastställda rutiner.
Det fungerar som så här: En gång i timmen måste den arbetande bekräfta att allt är ok och sedan har personen naturligtvis även möjlighet att tillkalla hjälp om det skulle hända någonting. Då följer de en larmrutin som endast gäller för när det faktiskt inträffat någonting.
Som ensamarbetande, utstationerad i mitten av ingenstans, kan det ibland dröja en vecka emellan besöken till anläggningen, så om en personal utsätts för en arbetsplatsolycka är det viktigt att den kan larma eller att systemet automatiskt larmar.
Andra arbetsområden som har ett stort antal ensamarbetare finns ju inom hemtjänsten eller de som utför sjukvård i hemmet. De behöver också ett personlarm och då används mestadels larmrutiner via larmcentraler. De personlarmen är oftast GSM/GPS-baserade larm, med kartstöd och larmhantering.”

Hur ser den aktuella lägesbilden runt efterfrågan på personlarm kopplade till hot och våld, ut i Sverige just nu?
-”Behovet är stort inom många olika arbetsområden, men arbetsgivarna är inte alltid medvetna om sina skyldigheter eller om vi ska kalla det ansvar gentemot sin personal, vare sig det gäller hot och våld eller ensamarbetande. Behovet är större än efterfrågan och därför innefattas medvetandegörandet av detta, i vårt arbete.” 

”Asylboenden exempelvis, satsar inte så mycket på personlarm för att skydda personalen, däremot har de säkerhetsinstallationer för att skydda själva fastigheter, såsom brandlarm, inbrottslarm, passage- och byggnadskontroll, automation för ventilation o s v. De flesta fastighetsägare har vetskap om det myndighetskrav som finns runt fastigheter, men de har mindre koll på de regelverk som finns runt personal och risken för att utsättas för hot och våld. Jag rekommenderar alla arbetsgivare att läsa Arbetsmiljöverkets föreskrift 1993:2.  Genom att följa deras föreskrift, får man en bild av arbetsgivaransvaret samt att personlarm, i en arbetsmiljö med hot och våld, borde vara lika självklar som hjälm och skyddsskor på en byggarbetsplats. Det handlar helt enkelt om personalens trygg- och säkerhet samt deras hälsa. Det är bara behoven och metoden vi använder för att uppfylla dessa krav, som skiljer sig. Med rätt insikt, kunskap och personlarm, kan många oönskade situationer förebyggas.”

Tack Peter!

Hot och våld har blivit en allt vanligare företeelse i Sverige, inte minst på flera av landets många arbetsplatser. Klimatet har blivit kallare och det är nästan skrämmande hur det verkar råda en kultur, enligt vilken ett förebyggande arbete slopas till förmån för att invänta en arbetsplatsolycka, innan många arbetsgivare får en legitim anledning till att öka säkerheten bland sin personal. Man kan undra vad detta negligerande beror på, är det byråkratins klor med uppmanande om en ökad pappersexercis som lamslår beslutsfattarna eller är det en ekonomisk fråga där politiken avgör?

Förebyggande åtgärder lönar sig för alla parter
Mellan 2010 och 2015 sjukskrevs 14680 personer i Sverige till följd av hot och våld på arbetsplatser, varav 6606 inom vård och omsorg och socialtjänsten, d v s de områden som är mest utsatta.

Förmodligen finns ett större mörkertal, vilket innebär att antalet hotfulla situationer är betydligt fler än inkomna anmälningar. Att anmäla en arbetsplatsolycka är ibland tyvärr en ledningsfråga i den mån att ledningen anser att ”lite får man tåla”, men även att krånglig personal vill man inte ha.

Våld och sexuella övergrepp eskalerar för tillfället runt om i landet och nu även inom öppna verksamheter såsom bibliotek, simhallar och skolor, där både personal, elever och besökare utsätts.
Vi läser om våld och hot på asylboenden och senast i förra veckan, fick en ung flicka sätta livet till på ett av boendena. Den bristande säkerheten är oändlig på många arbetsområden, i dagens samhälle

Pengar är inte allt – Snåla inte in på de resurser som krävs för att öka din personals säkerhet
En välmående och fokuserad personal är av största vikt för såväl vård- och socialomsorgen som för bibliotek, asylboenden eller andra verksamheter. Att känna sig utsatt, vara rädd och uppleva otrygghet, har en negativ påverkan vid boende-, besökande-, kund-, patient- och brukarkontakt.

Att personalen gör en grundlig riskbedömning utifrån alla olika riskområden, är av allra största vikt. Rätt bemanning, skapa och följa rutiner och vara utrustade med personlarm kan förhindra att en oönskad situation utvecklas.

En viktig trygghetsfaktor är att veta; att någon, en kollega, kommer inom rimlig tid och då pratar vi sekunder, när personalen larmar.

Känner sig personalen pressad så är det lätt att inte uppträda som man borde och då kan det dra igång en situation med en psykiskt labil person, helt i onödan. Psykisk ohälsa är dessutom en av landets kraftigt ökande sjukdomar och kan drabba personer när och var som helst. En person som personalen känner som en trevlig och glad person kan plötsligt bli aggressiv, vilket incidenterna på Finspångs bibliotek vittnar om.

Läs gärna intervjun med Sven-Göransson Fastighets- och Säkerhetsansvarig på Helsingborgs stadsförvaltning. Helsingborgs Socialförvaltning har låtit installera 12 Eko Tek system från LOTS Security, för att maximera trygg-och säkerheten i arbetsmiljön.

Med Eko Tek positionerande personlarm kan kollegor direkt lokalisera en utsatt kollega och därmed förhoppningsvis avhjälpa en våldsam situation innan någon hunnit kommit till skada, fysiskt eller psykiskt.

 

Helsingborgs Stad använder personlarm

Personlarm ger en ökad säkerhet på Finspångs bibliotek

 

                                                                                                                                                                                                                                                                  

Tobbe programmerar-1PLWs Tobias Lindwall arbetar som verksamhetsansvarig/projektansvarig och leder arbetet runt säkerhetsinstallationer. Han har sin arbetsplats i Linköping och agerar stöttepelare åt hela PLW-koncernen. 

Tobias, kan du berätta lite om hur det gick till när Finspångs bibliotek kontaktade dig?
-”Vi fick frågan om ett personlarm eftersom att vissa situationer, där personer uppträtt aggressivt och gjort närmande mot personalen.  Att det är en allmän plats medför en risk i sig.
Efter mitt besök fick de upp ögonen för ett överfalls- och assistanslarm. Läs mer

LTF_5165-ver2Finspångs bibliotek är, såsom bibliotek generellt sett är, en mötesplats för alla. De spektakulära lokalerna inbegriper två gymnasieskolor samt ett café. Som Lots Security tidigare kunnat berätta om, är bibliotek numera verksamheter som tidvis är utsatta för stök och i vissa fall hot och våld.
Hösten 2015 lät bibliotekschefen Marie Sääf installera personlarmet EkoTek i den kommunala verksamhetens lokaler.
Marie Sääf, vad var orsaken till att ni beslöt er för att installera ett personlarm?
-”Det hade varit lite allmänt stök och bråk från halvstora ungdomar när vi bestämde oss för det. Den utlösande faktorn var ett flertal sexuella ofredande, av både mindre och allvarligare karaktär, mot både personal och elever från gymnasieskolan.
När övergreppen hände så var det väldigt obehagligt. Vår första åtgärd blev då att se till så att ingen i personalen fick arbeta ensam, men det kan bli ganska påfrestande att alltid behöva gå två och två.”

”Vi har tidigare inte varit så pigga på att skaffa larm och under våra diskussioner hade vi kommit fram till att biblioteket var tillräckligt litet för att vi skulle kunna ropa till varandra om något inträffade, men nu, när vi faktiskt varit med om en sådan här situation, så insåg vi att vi måste kunna tillkalla hjälp snabbt, så vi var alla ense.
Genom att bära det här larmet ska vi våga känna oss tryggare. Vi har nära kontakt med biblioteket i Norrköping, ca 3mil bort och där har de valt att ha väktare på plats. Vi har inte haft så stora problem som de har och jag tycker därför att det här är en bra väg att börja.”

”Just nu har vi det lugnt, men det går ju upp och ner och vi vet aldrig när något kan inträffa. Som bibliotek hamnar vi i situationen, att vara en plats för alla, även för personer som kanske har sociala problem. Till och från besöks vi av ungdomsgäng som kan vara ganska stökiga genom att de är högljudda eller kastar böcker, men vi får också besök av missbrukare, som också kommer i gäng eller enskilt. När det är kallt ute så kommer det naturligtvis fler än vanligt, men så länge de inte tar droger eller dricker alkohol här, så är de välkomna in. Vi har heller inte rätt att avhysa någon.”LTF_5151

”När de sexuella ofredandena inträffade så var det faktiskt inte av någon stökig person, utan snarare en trevlig person som gick över gränsen. Det har varit en otäck upptäckt att inse att en person som tidigare varit normal plötsligt kan vända på bara en sekund och bli riktigt hotfull. Vid sådana tillfällen behöver vi hjälp snabbt!”

Är det enkelt att använda EkoTek personlarm?
”Det här personlarmet är enkelt lätt och det är bara att trycka på hjälp när någon kommer för nära, vi ska våga larma en kollega om vi anar oråd. Det är bättre att larma en gång för mycket än en gång för lite. Larmet är även kopplat till polisen, men det blir som en sista utväg. Larmar en kollega kan den andra kollegan larma vidare, utifall att det behövs.”

Har ni genomgått någon utbildning i hur ni ska hantera hot- och våldsituationer?
-”
Vi har genomgått lite utbildning i hur den larmade kollega ska uppföra sig för att inte förvärra situationen. Vi behöver nog gå fler.”

Har ni behövt använda er av larmet ännu?
-”Vi har inte använt det p g a av någon incident, men däremot för att vi ska testa det för att se att det fungerar överallt.”

LTF_5175Hur kommer det sig att ni installerade just EkoTek?
-”Vi har en lokal installatör, PLW, som rekommenderade er.
Jag trodde till en början att det skulle bli väldigt kostsamt, men det blev det inte, tvärtom mycket prisvärt och det ger en god effekt på vår trygghetskänsla.”

”Eventuellt kommer vi att utöka systemet framöver. Det är svårt att hålla koll på vad det är för folk som kommer och går och det känns som en säkerhet för oss att ha det här larmet att tillgå. Utsattheten varierar över länet, men Norrköping är mest utsatt. Även biblioteket i Söderköping har varit ganska utsatt av ungdomsgäng, det går i vågor.”

”Själva installationen gick i mina ögon mycket snabbt, speciellt i förhållande till andra installationer vi har gjort. Jag känner inte riktigt till svårighetsgraden, men det upplevdes som enkelt i alla fall. Kanske har det att göra med att det inte behövs så mycket kabeldragning eftersom att det mesta är trådlöst.

Hur skulle du vilja sammanfatta er situation i kombination med personlarmet?
-”Vi sitter ihop med skolan. Emellanåt har vi inga problem och då tänker vi att vi behöver ingenting här, men nu så vet vi att plötsligt så händer det. I och med skolan och det som hänt runt om exempelvis i Trollhättan, så det är viktigt att lära sig att kunna hantera eventuella situationer och även hur vi använder larmet, för vi kan ju aldrig veta vilka som kommer att agera hotfullt. Vi ska larma tidigt om vi upplever en känsla av att något kan inträffa.

 

Produktinformation:
EkoTek är ett positionerade personlarm som möjliggör för personal att snabbt kunna, larma sina kollegor via en bärbar larmknapp som även innehåller en larmmottagare, för att förhindra att en obehaglig situation hinner eskalera.
Om personal upplever en situation som hotfull trycker den endast på larmknappen som omedelbart skickar en ljudlös signal direkt till övrig personal. Larmmottagaren visar den larmandes exakta positionering vilket medför att kollegor snabbare kan komma till undsättning och i många fall avhjälpa en situation som skulle kunnat urarta. Larmet kan även kopplas till en extern larmcentral.

Det är av stor vikt att all personal som förväntas bära en larmmottagare även gör så, så att den larmande får den hjälp den behöver, i tid.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iStock_000061160410_XXXLargeEkoTek är ett positionerande personlarm som används i miljöer där det finns risk för att utsättas för hot och våld. I flera arbetsmiljöer är ett personlarm en förutsättning för att personalen ska kunna känna sig trygg på sin arbetsplats.

EkoTek är ett kompetent och prisvärt och lättinstallerat personlarmssystem som inte kräver några större kabeldragningar, förutom strömförsörjning till centralenheten samt dess nätverkskabel. I övrigt är systemet trådlöst. EkoTek har stor flexibilitet och kan anpassas till miljö och krav från användaren. Det är även enkelt att bygga ut systemet i efterhand. Läs mer

Stadshagens boende Lena Gummerus och Bengt NygrenEkoTek, LOTS Securitys positionerande personlarm används av SHIS; Stiftelsen Hotellhem i Stockholm, som är en stiftelse som driver ett 20-tal boenden för olika kategorier av hyresgäster. Fastigheterna ägs i första hand av allmännyttan, men det finns också ett fåtal anläggningar som ägs av privata bolag samt även en bostadsrättsförening. Ett av deras boenden, Stadshagen, ligger invid St Görans sjukhus. Ett hyreshus med totalt 270 lägenheter.

Lena Gummerus, vikarierande platsansvarig och Bengt Nygren, säkerhetschef, berättar om sin verksamhet.

Läs mer

”Multitone har definitivt mött våra förväntningar. Företaget är en pålitlig samarbetspartner/leverantör med fantastiska produkter och support, samtidigt som de erbjuder konkurrenskraftiga marknadspriser.”
Paddy Graffin, Ansvarig Fastighetschef HSCNI

 stockxpertcom_id34869431_jpg_ebabee31daaaee2de5bbf4f4140d5ac0Vård- och socialomsorgen på Nordirland (HSCNI) erbjuder ett stort urval av olika omsorgslösningar till personer bosatta inom länet Antrim, i nordvästra Nordirland. HSCNI ansvarar för de två större olycks- och akutmottagningarna i Antrim, som täcker den södra regionen och Causeway som täcker den norra regionen.

Liksom alla större hälsomyndigheter, förlitar sig HSCNI på excellent kommunikation för att möjliggöra en problemfri skötsel av verksamheterna och underhåll med korrekt och riktig service runt den omsorg som erbjuds några av de mest sköra människorna i samhället. För att klara av detta förlitar sig HSCNI på specialister inom intensivsjukvårdskommunikation. Företaget som anlitas heter Multitone, vilka erbjuder högst tillförlitliga och kostnadseffektiva kommunikationssystem som via DECT-telefoni skapat en larmlösning som integrerats med larmsystemet EkoTek.

Installationen av EkoTek-systemet är en del av en bredare sammanslagning av kommunikationsverktyg som används inom verksamheterna.

Paddy Graffin, Ansvarig Fastighetschef inom HSCNI berättar. -“Som en del av vårt patientomsorgsansvar och vårt ansvar i att skydda vår personal, fattade stiftelsen beslut om att införa ett system som kan påkalla säkerhetspersonal vid skarpa lägen eller potentiellt skarpa lägen, så att de kan göra en uttryckning för att förebygga eller lösa situationer.”

“Vi valde EkoTek eftersom att den lösningen, ”sömlöst”, integrerar med vårt befintliga kommunikationsnätverk och även för att vi, sedan 20 år tillbaka har en lång och positiv affärsrelation med företaget, Multitone, som dels tillverkar systemet, men som också har varit vår interna leverantör av personsökare under dessa år. Vårt goda samarbete och företagets pålitlighet är av stor betydelse när vi väljer leverantör av kommunikationsutrustning som är avgörande vid intensiv- och akutsjukvård i sjukhusmiljö.”

EkoTek installationerna är en del av ett bredare kommunikationssystem som är baserat på en installation av Access 3000, som är ett centralt organiserat och kontrollerat personsökarsystem.

Access 3000 är använt vid livsavgörande kommunikation inom hela Antrim- och Causewayområdena och utgör navet i en 24-timmars växel för varje verksamhetsdel. Det möjliggör även för en backup, varvid alla anslutna sjukhusområden kan överta kritiska operationer från varandra vid en nödsituation.shutterstock_85794877

Paddy Griffins förklarar:- “Många i vår personal är beroende av personsökare. T e x. så har vi ett kardiologiskt team, förlossning-team och anestesi-team placerade på olika platser på sjukhuset, så om något händer, kan de larmas internt via ett klick på skärmen i kontrollrummet. Hela förloppet möjliggörs direkt via Access 3000 system.”

Förutom själva sökfunktionen så kan Access 3000 även stödja kommunikation med DECT- telefoner, vilka erbjuder support till en oumbärlig del av sjukhusets kommunikations lösningar. DECT används allmänt genomgående på de olika verksamheterna och fungerar som en första kontaktfunktion för många i personalen – med över 160 användare över hela Causeway och Antrims arbetsområden inklusive, vaktmästare, socialarbetare och avdelningssköterskor.

Paddy Griffin tillägger:-“ Våra vaktmästare förlitar sig helt på DECT-systemet, sedan de lämnat det personsökarsystem de tidigare använt. Tidigare fick de ett anrop, som kom in via deras arbetsledare, som i sin tur tvingades att direkt söka efter en vaktmästare. Numera kan vi, genom DECT-systemet, kontakta en vaktmästare direkt via den bärbara handenheten. Detta innebär att personal snabbt kan kontakta kollegor, istället för att behöva uppsöka en telefon för att få önskad information. Så om vi vet att det befinner sig en vaktmästare i området, kan vi spara in på värdefull tid. På samma sätt har DECT-anläggningen visat sig värdefull för våra socialarbetare.”

På vårdavdelningarna i Antrim bär alla DECT-telefoner, vilket möjliggör för personalen att kunna utföra patientvård istället för att behöva springa fram och tillbaka till sköterskemottagningen för att ta emot information. DECT-systemet underlättar också för sköterskorna att kunna röra sig fritt på sjukhusområdet. Var medarbetare inom teamen har ett anknytningsnummer och möjlighet att ringa ut från systemet. Den andra tjusningen med DECT- systemet är att om det vanliga telefonsystemet ligger nere, så kan DECT fortfarande kommunicera genom att använda sitt eget interna nätverkssystem, så alla team har fortfarande ett telefonnätverk och alla avdelningar kan lätt nå varandra.
Dessutom så finns, Multitones Cetinel, alarm och övervakningsapplikation installerade på flera sjukhusområden. Utöver personalens säkerhetslarm kan Centinel även övervaka andra akuta problem runt exempelvis miljökontroller, kylsystem och lagerlokaler.

Paddy Griffin kommenterar: -“Kontrollrummen på våra sjukhusanläggningar visar samtliga sjukhusområdens larm. Så skulle exempelvis larmsystemet på Causeway ligga nere, så kan vi fortfarande se alla larm på Antrims sjukhusområde och vice versa.”

“Det här ger oss en backup även om vi befinner oss 7 mil ifrån varandra. Vi kan se alla larm från båda områdena. Allt ifrån brandlarm, akuta sjuklarm till systemlarm och upptäckandet av systemfel – allt visas på larmpanelen. Det här ger oss en fantastiskt bra överblick och vi kan t o m se när dörrar inte är ordentligt stängda eller om apparatur har gått sönder, redan innan personalen har upptäckt det under sina ronderingar.”

“Att arbeta med specialister på intensivvårdskommunikation, såsom Multitone faktiskt är och i kombination med en lång och god affärsrelation, känner vi inom HSCNI att vi helt och fullt vågar lita på systemen.”

Paddy Graffin sammanfattar:-”Multitone har definitivt mött våra förväntningar. Företaget är en pålitlig partner med produkter och support av mycket hög kvalité samtidigt som de erbjuder konkurrenskraftiga marknadspriser. Tack vare den framgången som våra erfarenheter från de övriga systemen visat på, ser vi fram emot möjligheten att installera Multitone i-Message system, som ett möjligt framtida vägval för oss.”

“Utan Multitones support och deras produkter skulle det vara svårt för oss att sköta vår interna kommunikation, speciellt på akutsjukvårdens område. Vi har blivit speciellt imponerade av Multitones service till oss som kund, vilken bidragit till en väsentlig del av den goda relation vi nu byggt upp.”

Vård- och socialomsorgen på Nordirland. NHS Trust

Då LOTS Security AB, i egenskap av specialister inom person- och överfallslarm, har blivit kontaktade av ett flertal bibliotek på geografiskt spridda orter i Sverige angående bristande trygg- och säkerhet hos sin personal, har företaget låtit kartlägga upplevd problematik och förebyggandet av densamma i bibliotekens arbetsmiljö, i Stockholms län.

65% av Stockholms läns kommuners bibliotekschefer (varav en enhetschef) har blivit intervjuade och det är dessa som ligger till grund för svarsstatistiken. 8% har valt att inte delta och övriga 27% har ej varit kontaktbara under kartläggningsperioden.

Huruvida och på vilket sätt kommunerna har investerat i ett förebyggande arbete gällande hot och våld på biblioteken som arbetsplats, är varierande. Endast ett fåtal bibliotek har ett fördjupat säkerhetsskydd. Kallelsesignalsystem (larm) saknas helt på 23% av arbetsplatserna.

Argument för och emot ett förebyggande arbete
I huvudsak har tre olika grupper identifierats; Söderorts- Norrorts- och Skärgårdskommuner.

Söderort har generellt större erfarenhet av oönskade situationer på arbetsplatser inom kommunen och har därför till större del investerat i ett förebyggande arbete mot hot och våld på arbetsplatserna. Norrort har i regel inte drabbats lika hårt och är därför mer begränsade i sitt förebyggande arbete. Skärgårdskommuner både norr och söder om Stockholm, upplever sin situation som mer trygg eftersom att de inte ligger lika centralt.

Utredningen visar på ett stort spann av argument för och emot införandet av larm och/eller utbildning i förebyggande syfte.

Argument för att inte införa larmsystem är i många fall p g a att ansvariga vill skydda personalen ifrån att ”gå omkring och känna sig rädda eller oroliga” över att deras arbetsplats skulle kunna bli utsatt. Därför väljer man att inte införa larm, inte genomföra utbildningar, ingen väktarkontakt eller diskussioner runt bemötande.

Exempel: Ett av de tillfrågade biblioteken har inga larm alls och har ensambemanning kvällstid på flera av sina mindre bibliotek. En åtgärdsplan har upprättats, enligt vilken personalen uppmanas att gå ifrån besökaren, låsa in sig på ett rum och ringa till väktare, alternativt hoppa ut genom ett fönster. -Vid ett skarpt läge finns det sällan tid, till att vare låsa in sig eller öppna ett fönster, för att hoppa ut.

De som argumenterar för sina investeringar i ett förebyggande arbete vill inte heller att deras personal ska oroa sig för eventuella situationer, men utifall att någonting skulle inträffa så anser de att ett bättre förebyggande arbete ska göra dem bättre förberedda och handlingskraftiga vid både mindre incidenter och skarpare lägen.

Hos 89% av länets bibliotekschefer, även de som bättre rustat sina arbetsplatser i förebyggande syfte, finns en ovilja i att diskutera potentiella skarpa lägen, med hänvisning till att det inte kommer att inträffa.

Samhällstrender
Enligt Arbetsmiljöverkets statistikdatabas sjukskrevs 12315 personer under perioden 1210-2014 till följd av hot, våld, chock och rädsla, på arbetsplatser nationellt. På många håll, i synnerhet Stockholms och Skånes län, finns en tydligt uppåtgående trend.

Bibliotek är en av få verksamheter som är öppna för allmänheten. Detta innebär att samhällets alla medborgare har möjlighet att besöka biblioteken. I kombination med ett växande utanförskap, en ökad psykisk ohälsa bland både gamla och unga, missbruk av olika former, blir biblioteken allt mer utsatta, vilket även media mer frekvent rapporterar om. Inte sällan används lokalernas hygienutrymmen som en plats, att vintertid, inta alkohol eller andra droger.

Det går egentligen aldrig att bedöma till fullo, om en arbetsplats är 100% säker eller inte, men det går att arbeta förebyggande. Argument såsom att; ”vi lever så skyddat här ute”, ”alla känner alla” eller ”vi har inte ett sådant klientel här” går därför inte att ha som förevändning för att inte arbeta förebyggande.

Insatstid
På flera bibliotek där kommunen slutit avtal med väktarservice, känner sig personalen trygg. På frågan om hur lång insatstiden är, d v s hur lång tid det tar från det att väktarbolaget larmas till det att väktare är på plats för att avhjälpa en hotfull situation, är det ytterst få som kan svara. I vissa fall gissas det på alltifrån några minuter upp till 30-40 minuter. Insatstiden är i de flesta fall den absolut viktigaste parametern. Är din arbetsplats utsatt för ett skarpt läge hinner mycket hända inom loppet av bara några få sekunder. Den eller de som snabbast kan hjälpa en personal i nöd, är kollegor. En acceptabel insatstid bör inte överstiga 45 sekunder vid skarpt läge.

Sammanfattning
Få bibliotek har rutiner för hur kollegor kan hjälpa varandra vid hotfulla eller våldsamma situationer, dock kan det vara av livsavgörande betydelse, men det krävs utbildning:

Hur ser arbetsplatsens beredskap för hantering av hot och våld ut? Hur bemöter jag en person som är arg, våldsam, drogpåverkad, hotar eller skriker, så att jag inte förstärker det hotfulla? Hur larmar jag? Vad händer när jag har larmat? Hur agerar jag när en kollega larmar? Hur brukar människor reagera efter att ha varit med om hotfulla situationer?
Det är även viktigt att ta fram en åtgärdsplan och att alla, oavsett anställningsform, får ta del av en utbildning i bemötande av hot och våld på arbetsplatser och att utbildningarna årligen uppdateras utifrån ny kunskap.

Att välja att undvika att prata om eventuella hot i arbetet, ger medarbetarna en signal om att de lämnas ensamma om en sådan situation uppstår. Det ger också en signal om att var och en får på egen hand tänka ut strategier för bemötande av hotfulla situationer, när dessa uppstår.  Trots att varje medarbetare vill göra sitt bästa, kan medarbetaren då ändå skapa lägen som är högst oönskade av arbetsgivaren och som bryter mot arbetsplatsens värderingar.

Enligt arbetsmiljölagen har arbetsgivaren ansvar för att förebygga risker för tillbud och olyckshändelser. Då trenden visar på ökade risker för att utsättas för hot och våld på arbetsplatser som är öppna för allmänheten, bör ansvariga bibliotekschefer öppna upp för diskussioner med medarbetare, kartlägga risker, skapa åtgärds-/handlingsplaner och erbjuda utbildning. Riskerna försvinner inte genom att man inte pratar om dem. Däremot kan de minska väsentligt genom kunnigt bemötande av hotfulla situationer och genom skräddarsydda rutiner som är väl förankrade hos ledning och hos samtliga medarbetare. Det bidrar till en ökad känsla av trygghet och en god professionalitet.  Sammanfattningsvis så brister ett flertal kommuner i sitt arbetsgivaransvar enligt Arbetsmiljöverkets Författningsföreskrift AFS 1993:2 §6 och §7 se bifogad länk nedan:

http://www.av.se/dokument/afs/AFS1993_02.pdf

Vid frågor, vänligen kontakta ansvarig för denna kartläggning: Petja Svensson, Kommunikatör, LOTS Security AB. Adress: Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva Direkttelefon: 08-501 22 504 E-post: petja@lotsab.s

LOTS Securitys VD, Gunnar Ranebäck berättar om varför företaget, så långt det är möjligt, försöker undvika att leverera system som är beroende av GSM-nätet. 

Som ny på företaget och inte helt insatt i det tekniska arbetet, hör jag dig ofta säga att GSM-nätet, inte är pålitligt. Vad beror det på?
-”
Det finns ingen, utöver telefonoperatörerna, som kan garantera driften. Vid användning av GSM-nätet är det inte påverkbart när service blir utfört och vi kan heller inte påverka om larmen försvinner och då uppstår situationen att acceptera att vi befinner oss i någon annans händer, i detta fall; nät.”

”Oftast utgår de flesta ifrån att meddelanden går fram och det gör de ju allt som oftast, men med tanke på att det inte finns några garantier för det, så tycker vi på LOTS att det är fel att använda GSM-nätet om det inte är ytterst nödvändigt d v s det finns inga bättre alternativ. Följden kan bli att avsändarens rop på hjälp inte når fram i tid. Med andra ord: Hjälpen uteblir!”

”Den GSM utrustning som används är oftast inte övervakad, det är först när du ska larma som du upptäcker att utrustningen inte fungerar. Det bli också via en konstlad väg, såsom via sms till små displayer på väggen i fastigheten, din mobiltelefon eller via samtal från en larmcentral som man informerar kollegorna om att man behöver hjälp, vilket leder till att hela idén med att informera så många som möjligt så snabbt som möjligt för att få en så snabb insats som möjligt, går om intet”

”De som använder sig av GSM-larm baserar sin motivering till detta, på att de vill använda samma system över hela verksamheten, d v s både för de som jobbar på en fast arbetsplats och för de som arbetar ute och gör hembesök. Man väljer då tyvärr att göra det lika GSM-osäkert för alla.”

Finns det några garantier för att telenätet kan leverera sms i tid?
-”För att ge ett exempel: Har jag kommit överens med någon om att när jag larmar, så kommer du, men så kommer du inte. Ja, då finns det ingen trygghet i det. Det kan finnas flera anledningar till att ingen kom, men en av dem kan faktiskt vara att ditt larm aldrig kom fram. Det kan bero på att telefonoperatören utför någon form av service av nätet, att det är överbelastat. Det finns säkert fler än jag som försökt skicka ett sms på nyårsafton och det kommer sedan fram 12 timmar senare. Jag som leverantör kan inte styra hur serviceavtalen som finns ser ut, utan jag får då lita till nätleverantören, i alla lägen. -Leveranstiden kan vara allt ifrån 10 sekunder upp till timmar, innan ett meddelande blir levererat.

Vad anser du vara en rimlig insatstid vid skarpt läge?
-”Min käpphäst är att en insatstid, när den är acceptabel, ligger runt 15 sek. Tar det längre än en minut bör man göra en förändring i organisation. För att ge en annan vinkling, så kan det faktiskt vara så att förövaren eller någon annan besökande kan skadas.”

 ”Den viktigaste delen för att få en snabb insats, är att personalen som ska hjälpa till, får en exakt positionering om var den som larmar befinner sig.”

Hur ser LOTS lösning ut?
-“Överallt där vi kan bygga upp det egna radionätet vill vi göra det, för att kunna ge en säker överföring av larmsignalen. Så i lägen där GSM-nätet inte behövs, d v s i lägen där vi kan bygga ett eget nät, har vi kontroll, vilket innebär att vi får en helt annan trygghet i systemet.”

”På många arbetsplatser där hot och våld är vanligt förekommande, vill personalen ofta att så många som möjligt ska komma när larmet går och då är det av största vikt att det fungerar som det är tänkt, d v s ska larmmeddelandet nå flera mottagare, så är det viktigt att alla nås samtidigt, annars sker det lätt en förvirring.”

Jag är inte speciellt tekniskt kunnig, klarar vem som helst av att hantera larmen?
-”Det är naturligtvis viktigt att personalen upplever att tekniken är enkel och känner att de kan lita på dess funktion och det uppnås bäst genom att använda smart teknik, sedan så är det viktigt att öva kontinuerligt, det är då man kan upptäcka brister i sin organisation och hinna rätta till dessa, innan ett eventuellt skarpt läge uppstår.

Slutligen Gunnar, har du något medskick till kommuner och landsting som funderar på att installera ett larmsystem på exempelvis boenden?
-”Det är viktigt att all personal som larmas får direktinformation om vem det är som larmar och när det är positionerande, så vet de exakt var hon eller han befinner sig.  Då vet vi ju också hotbilden i respektive rum.”

”En fråga som personer som arbetar på arbetsplatser med risk för hot och våld bör fråga sig själva, utifrån sin profession, är om det är okej att vänta på väktare och polis om ett skarpt läge uppstår? Jag tror att de flesta skulle svara; nej.”

 

086På plats träffar LOTS kommunikatör biträdande avdelningschef, Maria Lindqvist och säkerhets-samordnare Micael Sjöström, som gärna berättar om systemet och hur det bidragit till att skapa en säkrare och tryggare arbetsplats.

När lät ni installera personlarmssystemet?
-“I augusti 2014. Vi har haft ett ökat inslag av hot och våld på akutmottagningen och eftersom att vi inte har väktare i huset så vill vi försäkra oss om att vi snabbt ska kunna larma kollegor om en patient uppför sig stökigt eller hotfullt på något sätt, så att vi kan hantera situationen tills väktare eller polis anländer.”, berättar Maria Lindqvist, biträdande avdelningschef på Lasarettet Enköpings Akutmottagning.

”Vi insåg långt tidigare att vi hade säkerhetsproblem, då insatstiden från det att vi larmar, tills att en väktare dyker upp är för lång samt att vi överhuvudtaget inte hade möjlighet att kommunicera med övriga om något hände bakom en stängd dörr.”

”Vi hade också haft en incident där det krävdes fem personer för att hålla en våldsam patient och där ingen nådde larmknappen på väggen i undersökningsrummet. Sjukhuset håller just nu på att byggas ut och vi blev lovade att få larmsystemet när ombyggnationen var färdig, men efter incidenten, lyckades vi få det installerat tidigare.”, fortsätter Maria

-”Sedan de stängde ingången till akuten under ombyggnationen så får alla med ärende till akuten gå via huvudentrén och då blir även Infocenter utsatt för ett ökat flöde av besökare som hamnar “fel”, så även de har fått personlarm.”, tillägger lasarettets säkerhetssamordnare Micael Sjöström

Hur upplever personalen sin arbetsplats utifrån ett säkerhetsperspektiv?
-”Jo, personalen känner sig tryggare nu, det vet jag , problemet är väl bara att få folk att inte glömma bort att bära dem, men det har blivit väldigt mycket bättre. Om bara en person bär det så är det totalt meningslöst. När vi förklarar det så blir det genast en attitydförändring. Det gör en stor skillnad för oss när vi arbetar kväll och natt då vi oftast är färre i personal. På dagen är vi så många, att även det ibland ger en ökad trygghetskänsla.”, förklarar Maria

Har ni haft incidenter sedan larmet installerades?
-”Faktum är att vi, när s k kända, våldsamma patienter precis anlänt, omedelbart ringer på hjälp. Personalen här är ganska luttrad och det som vi som arbetar här upplever som hot, är oftast 090betydligt farligare än på andra avdelningar, så vi försöker förebygga i tid, men ibland är det helt enkelt inte möjligt att förutse.”, berättar Maria

Vad fick er att välja EkoTek?
-”Det går snabbt och enkelt att installera, samtidigt som det är ett intelligent system.”

”Tanken är att vi ska bygga ut systemet till fler avdelningar när utbyggnationen är klar, så därför har vi varit förutseende och låtit installera en större hub med kapacitet att skicka signaler inom hela sjukhuset samt även fler positionsenheter. Snabbt, smidigt och kostnadseffektivt. Nästa larmenhet blir IVA.”, förklarar Micael

”Något annat fiffigt är att om en positionsenhet skulle tappa en signal, så ställer systemet automatiskt om sig och skickar signalen via en annan enhet.”, fortsätter Micael

Hela installationen har gjorts i nära samarbete med LOTS Securitys partner, Certego, i Uppsala.

Hur har otrygghet till följd av hotsituationer påverkat er i ert arbete?
-”Vi har genomgått utbildningar i hur vi ska försöka förebygga hot och våld, vilket är viktigt. Mitt omhändertagande får inte blir tuffare eller modigare bara för att jag har ett larm.

”Vår arbetsplats är ett utsatt område. Oroar man sig ska man nog inte arbeta på akutmottagningen, där det har blivit ett ökat inslag av våld och hot, men det är ändå vår vardag, det har alltid varit så och kommer så att förbli.”

”Vi hade samma tillvägagångssätt redan innan vi fick larm, misstänker vi något går vi aldrig ensamma in till en patient.  Säkerhetsakademien, har utbildningar med repetitioner och den kunskapen har man ju alltid bakom sig och sedan så ger larmet naturligtvis en extra trygghet.

“Möjligheten att återkalla ett larm inom en minut är bra för det gör att man vågar använda det. Vi har positionsenheter som sitter på väggarna som berättar varifrån larmet kommer, det är positionerande. Väktarna finns ca 20 minuter bort.”, berättar Maria

Hur många personlarm har ni?
-”Vi har 16 stycken, d v s 8 per dockningsstation och Infocenter har två.”077

”När vi installerar på övriga avdelningar, kan alla se allas larm och komma till undsättning. Ronderande väktarna ska förses med vårt larm för att kunna hitta rätt fortare, det behövs endast en liten sändare som skickar ut signalerna.”, berättar Micael

Tänker ni utföra kommande installationer på egen hand?
-”Vi kan gå en utbildning och lära oss att göra det, men vi har valt att låta er göra installationerna och även tecknat ett serviceavtal med er. Enklare saker kan man även lösa via telefonen med direktkontakt med LOTS Securitys, Peter Emanuelsson.”, anser Micael.

 

 

 

 

Sven-Göransson-Helsingborg_352x352Hur ser er verksamhet ut och vilka risker finns i arbetsmiljön?
-”Det är en traditionell socialtjänstverksamhet med allt vad det innebär, biståndsärenden både frivilliga och tvång, familjerätt, stödverksamheter, familjehemsplaceringar, kontaktpersoner, faktiskt det mesta förutom ekonomisk biståndshantering s.k. socialbidrag. Den delen ligger utanför vårt ansvar. Det finns många beslut, inte minst i ärenden gällande omhändertagande av barn, som självklart har en stark påverkan på våra besökare vilket ibland kan resultera i hot och våld,” Läs mer

Den psykiatriska mottagningen i Hudiksvall använder EkoTek sedan länge

Den vuxenpsykiatriska mottagningen i Hudiksvall, tillhör Landstinget Gävleborg och erbjuder specialiserade psykiatriska insatser. År 2008 installerade Hudiksvalls sjukhus LOTS Securitys säkerhetslösning EkoTek på två vuxenpsykiatriska avdelningar. EkoTek är ett trådlöst och lättanvänt personlarm med positionering som enkelt kan byggas ut och anpassas efter verksamhetens behov och krav. Nu berättar personalen hur det har gått. Läs mer

Vår nya rörelsedetektor kan användas inom t.ex vården för att få en indikering om någon rör sig i ett rum. Med den inbyggda positioneringen kan enheten enkelt flyttas mellan olika platser inom anläggningen och användas där den behövs för tillfället. Läs mer

Vår nya trådlösa larmklocka används inom t.ex vården där man vill utrusta en patient eller boende med en bärbar larmknapp. Med den inbyggda positioneringen kommer larm att indikeras som t.ex. ”Patientlarm” och i vilket ”Rum” larmet är placerat då enheten kommunicerar med positionsenheterna i EkoTek-anläggningen. Detta gör enheten enkel att flytta och kan därför användas där den behövs för tillfället. Larmklockan kan bäras runt handleden eller runt halsen. Läs mer